Free Essay

Quality

In: Computers and Technology

Submitted By fgyildiz
Words 2545
Pages 11
-Süreç İyileştirme-

Süreç
Ø Süreç– belirli bir amaç doğrultusunda yerine getirilen bir dizi adım (IEEE-Elektrik Elektronik Mühendisliği Kurumu)
Ø Süreç– belirli bir son ürün/sonuç meydana getirmek amacıyla kişilerin, materyallerin, enerji, ekipman ve prosedürlerin iş faaliyetleri olarak tasarlanması (Alıntı: Pall, Gabriel A. Quality Process Management. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1987.)
Ø Süreç– bir modele ait uygulamaların gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetler bütünü (CMMI sözlüğü)
Süreç Yönetimi
Görevler arasındaki ilişkiyi tanımlayan prosedür ve yöntemler

Beceri, eğitim ve Aletler
Motivasyon ve sahibi ekipman kişiler Süreç Yönetimi

Bir sistemin kalitesi, o sistemin
◦ Elde edilmesi,
◦ Geliştirilmesi,
◦ Bakımına ilişkin süreçlerin kalitesinden etkilenir.
Yetkin Olmayan Süreçler
 Süreçler geçicidir ve bu süreçleri uygulayanlar tarafından anlık olarak yönetilirler.
 Süreç tanımlarına tam olarak uyulmaz veya hayata geçirilmez.
 Performans mevcut uygulayıcılara bağımlıdır.
 Projenin mevcut durumu limitli olarak anlaşılabilir.
 Olgunlaşmamış süreçler yangınla savaşmaya benzer: İyileştirme yapacak zaman yoktur – bunun yerine uygulayıcılar hep reaktif durumdadır.
 Yangınla savaşmaya çalışanlar yanar.
 Közler sonradan yeniden alev alabilir.
İyileştirilmiş Süreçler
 Süreç tanımları fiilen yapılan iş ile tutarlıdır.
 Tanımlı, belgelenmiş ve sürekli iyileştirilmektedir.
 Yönetim ve diğer herkes süreçleri görünür bir şekilde destekler.
 Kontrollü olarak gerçekleşirler— sürece uygunluk/bağlılık değerlendirilir ve yerine getirilir.
 Ürün ve süreç ölçümleri yapıcı olarak kullanılır.
 Teknoloji disiplinli bir şekilde kullanılır.
Kurumsallaştırılmış (Yetkin)
Süreçler
 «Burada işler bu şekilde yürür.»
 Kurum etkin, kullanışlı ve süreklilik sağlanmış süreçler için gereken altyapıyı oluşturur.
 Kurumsal kültür süreçleri destekler
 Yönetim kültür oluşumunu destekler.
 Kültür rol modeller ve tanınma ile aktarılır.
 Kurumsal süreçler onları oluşturanlar var olmasa da devam eder.
Faydaları
 Neler olup bittiğini takip edebilirsiniz
 Bireysel gelişimi destekler, bireylerin kurum içindeki etkinliklerini arttırır
 Tanımlama, ölçme, kontrol sayesinde iyileştirmeler sağlanabilir ve korunabilir
 Yeni teknoloji, teknik ve araçların başarı şansı artar

Fayda Kategorileri
◦ İyileştirilmiş takvim ve bütçe tahminleri
◦ İyileştirilmiş döngü zamanı
◦ Artırılmış üretkenlik
◦ İyileştirilmiş kalite (hatalarla ölçülür)
◦ İyileştirilmiş müşteri memnuniyeti
◦ İyileştirilmiş çalışan morali
◦ İyileştirilmiş yatırımın geri dönüşü
◦ Azaltılmış kalite maliyeti

Başarının Kilit Faktörleri
 Süreç iyileştirme kurum genelinde yapılan bir faaliyettir.
 Her düzeyde idari adanmışlık vardır.
 İyi tanımlanmış bir SEPG(Yazılım Mühendisliği Süreç İyileştirme Grubu) altyapısı uygulamanın başarılı olmasını sağlar.
 Süreç iyileştirme stratejisi firma stratejisinin bir parçasıdır.
 Süreç iyileştirme hedefleri ile iş hedefleri tutarlıdır.
 Gereksiz faaliyetlerden kaçınılır veya bu faaliyetler azaltılır.
 Yazılım süreçlerinde standartlaşma hızlandırılır.
Süreç Modelleri
Süreç modeli,
 Etkin süreçlerin özelliklerini tanımlayan yapılandırılmış bir dizi uygulamadan oluşur.
 Bu uygulamaların etkinliği kanıtlanmıştır.

Süreç Modeli şunlar için kullanılır
 Süreç iyileştirme hedefleri ve önceliklerin in belirlenmesi için
 Kararlı, yetkin ve olgun süreçler elde etmek için
 Proje süreçleri ve kurumsal süreçlerin iyileştirilmesine yönelik bir rehber olarak
 Kurumun mevcut uygulamalarının durumunu teşhis etmeye yönelik bir değerlendirme yöntemi ile birlikte
Süreç Modelinin Önemi
Süreç modeli aşağıdakilerin iyileştirilmesine başlamak için bir çıkış noktasıdır
 firmanın önceki deneyimlerinden faydalanmak
 ortak bir dil ve vizyon
 eylemleri önceliklendirmek için bir çerçeve
 kurumun iyileştirmeden ne anladığını tanımlamak için bir yol -- kurumsal ilerleme tanımı
Süreç Modelleri
CMMI nedir?

 CMMI (Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli) hem donanım hem de yazılımların ürün kalitesi ve geliştirme verimliliğinin iyileştirilmesini sağlayan kanıtlanmış bir endüstri çerçevesidir
◦ ABD Savunma Bakanlığı ve Carnegie Mellon Üniversitesi ve Yazılım Mühendisliği Kurumunca (SEI) desteklenmektedir
◦ CMMI tanımının oluşturulmasına Motorola ve Ericsson gibi pek çok firma dahil olmuştur
◦ CMMI, iş sonuçlarını iyileştirmek için oluşturulmuş bir modeldir.

Süreç İyileştirme için CMMI
 İyi uygulama örneklerinin toplanması
 Faaliyetlerin organize edilmesi ve önceliklendirilmesine yönelik bir çerçeve belirlenmesi
 Bir ürünü başarıyla meydana getirebilmek için gerekli çok disiplinli faaliyetlerin koordinasyonunun desteklenmesi
 Süreç iyileştirme hedefleri ile kurumsal iş hedeflerinin birbirine uyarlanmasını vurgulamanın bir yolu
CMMI Tarihi
Faydaları
Sonuç Model
Hatayı düzeltmek için gerekli maliyet %33 azaltıldı (Boeing, Avusturalya) CMMI
Yazlım masrafları %20 kısıldı (Lockheed Martin M&DS) CMMI
Hata bulma ve düzeltme masrafları %15 düşürüldü CMMI
(Lockheed Martin M&DS)
İşletim yükü % 4.5 azaltıldı (Lockheed Martin M&DS) CMMI
Maliyet performans indeksi iyileştirildi ve dengeye getirildi CMMI
(Northop Grumman ITI)
CMMI ML3’e ulaştıktan sonra ilk 6 ayda 2 milyon dolar kazanç sağladı SW-CMM
(Sanchez Computer Associates Inc)
Ortalama maliyet tutarsızlığında %20 düşüş oldu SW-CMM
(Thales Research &Technology)
Müşteri kabulü maliyetlerinde %60 düşüş meydana geldi SW-CMM
(Thales Research &Technology)
Süreç olgunluğu arttıkça maliyet tutarsızlıkları azaldı SW-CMM
(Thales Training & Simulation)
Faydaları - 2
Sonuç Model
Piyasaya sürülenlerin geri dönüşü için gereken zamanın yarısından tasarruf edildi CMMI
(Boeing, Avusturalya)
Ön test ve ön test denetlemelerinin ardından iş ve diğer eylemlerde %60 azalma CMMI oldu (Boeing, Avusturalya)
Gerçekleşen aşamaların oranı yaklaşık %50’den %95’e yükseldi (General Motors) CMMI
Gecikme gün sayısı ortalama 50’den 10’un altına düşürüldü (General Motors) CMMI
Piyasaya sürülen ürün miktarı artırıldı (JP Morgan Chase) CMMI
Yazılım üretkenliğinde %30 artış sağlandı (Lockheed Martin M&DS) CMMI
Ortalama maliyet tutarsızlığında %20 düşüş oldu CMMI
(Thales Research &Technology)
Zaman çizelgesi performans indeksi iyileştirildi ve dengeye getirildi CMMI
(Northop Grumman ITI)
Her bir aşama zamanında (25 tane peş peşe) yüksek kalite ve müşteri CMMI memnuniyeti ile gerçekleştirildi (Northop Grumman ITI)
İlk seferinde %10 başarı ek işlerin azaltılmasını sağladı (Bosh Gasoline Systems) SW-CMM
Zamanında iç teslimatta %15 iyileştirme sağlandı (Bosh Gasoline Systems) SW-CMM
Teslimat zaman çizelgesinde tahmin edilebilirlik iyileştirildi (JP Morgan Chase) SW-CMM Süreç olgunluğu arttıkça zaman çizelgesinde tutarsızlıklar azaldı SW-CMM (Thales Training & Simulation)

Faydaları - 3
Sonuç Model
KLOC başına 20 +/-5 hata hedefi tutturuldu (Northop Grumman ITI) CMMI
Çalışma alanına yayılmış sistemde yalnızca %2 hata bulundu CMMI
(Northop Grumman ITI)
5 nedensel analiz döngüsünde KLOC başına bulunan hata 6.6’dan 2. 1’e CMMI düşürüldü (Northop Grumman IT2)
Geliştiricilerin kalitesinde odaklanma artırıldı (Northop Grumman IT2) CMMI
Fabrikada meydana gelen hata vakaları büyüklük sırasıyla azaltıldı SW-CMM
(Bosh Gasoline Systems)
Piyasaya sürülmenin ardından meydana gelen hataların sayısı ve şiddeti azaltıldı SW-CMM
(JP Morgan Chase)
2 milyon dolar kazanç sağlanmasının sonucunda büyük ölçüde hataların erken SW-CMM tespit edilip önlenmesi sağlandı (Sanchez Computer Associates Inc)
Kod kalitesi iyileştirildi (Sanchez Computer Associates Inc) SW-CMM

CMMI Model Gösterimi
 Basamaklı
 Sürekli
Değerlendirme Yöntemi
SCAMPI – Süreç İyileştirmek için Standard CMMI® Değerlendirme Yöntemi
 Tam kapsamlı değerlendirme yöntemi
 ARC A sınıfı yöntem
 Referans model olarak CMMI’ı benimser
SCAMPI hedefi CMMI’a göre net bir resim oluşturmaktır:
 Mevcut uygulanan süreçleri anlamak için süreç verisi toplar
 Süreçlerin zayıflıklarını (ve de güçlü yanlarını) tanımlar
 Araştırılan hedeflerin tatmin seviyesini belirler
 Derecelendirme/puanlama yapar (eğer değerlendirme sahibi tarafından istenirse)
 SCAMPI geçerleme tabanlı bir değerlendirme yöntemidir.
Değerlendirme Tipleri
A Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı
Ürünler: Ürünler : Ürünler :
Doğrudan ve Dolaylı Doğrudan ve Dolaylı Opsiyonel

-Belge İnceleme -Belge İnceleme -Belge İnceleme
-Görüşmeler -Görüşmeler -Görüşmeler
-Enstrümanlar -Enstrüman -Enstrüman
(PIID, araştırma vb.) (en az iki tane seçin) (en az iki tane seçin)

Resmi gösterge Resmi gösterge yok Resmi gösterge yok

Baş Değerlendirici Baş Değerlendirici (tercihan) Eğitimli lider

Değerlendirme Ekibi Değerlendirme Ekibi

CMMI Terminolojisi ve Yapısı

Gerekli, Beklenen ve Açıklayıcı Model Bileşenleri

Süreç alanı bileşenleri üç kategori içerisinde gruplanmıştır:
• gerekli
• beklenen
• açıklayıcı
Bu kategoriler süreç alanı bileşenlerinin nasıl yorumlanacağını gösterirler.
Gerekli Bileşenler

 Gerekli bileşenler, bir süreç alanını gerçekleştirmek için kurumun ne kazanması/ne sağlaması gerektiğini tanımlar. Bu kazanımlar kurumun süreçleri içerisinde görünür bir biçimde yer almalı/uygulanmalıdır.
 Değerlendirmelerde amacın sağlanması, süreç alanının gerçekleştirilip yerine getirildiğine karar vermek için bir temel teşkil eder.
 Özel amaçlar da genel amaçlar da CMMI modelleri için gerekli bileşenlerdir.
Beklenen Bileşenler

Beklenen Bileşenler, bir kurumun gerekli bir bileşene ulaşmak için genellikle neler uygulaması gerektiğini tanımlar.
 Beklenen bileşenler aşağıdakilere yol gösterir
• iyileştirme uygulayanlara
• değerlendirme yapanlara
 Özel pratikler ve genel pratikler CMMI modellerinin beklenen bileşenleridir.
 Amaçların gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilmeden önce kurumun planlanan ve uygulamaya konan süreçlerinde tanımlı uygulamaların veya onlara getirilmiş kabul edilebilir alternatiflerin bulunması gerekir.
Açıklayıcı Bileşenler
Açıklayıcı bileşenler kurumların gerekli ve beklenen bileşenlere nasıl yaklaşacağını düşünmesine yol açan detaylar sağlar.
Aşağıdakiler açıklayıcı bileşenlere örnektir
• alt uygulamalar
• tipik iş ürünleri
• genişletmeler
• genel uygulama açıklamaları
• amaç ve uygulama başlıkları
• amaç ve uygulama notları
• referanslar
Süreç ve Süreç Alanı
Ø Süreç– belirlenen bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen bir dizi aşama (IEEE)
Ø İşinizi nasıl yaptığınızdır.
Ø CMMI Sürecin Tanımlanması – CMMI modelinde uygulamaların hayata geçirilmesi olarak tanımlanabilecek faaliyetler.
Ø Modelin süreci başarıyla iyileştirmesi ve değerlendirmesi için bu faaliyetler bir veya daha fazla CMMI süreç alanıyla ilişkilendirilmelidir.
Süreç Alanı
Ø Birlikte uygulandıklarında o alanda iyileştirme sağlamak için önemli kabul edilen bir dizi amacın gerçekleşmesini sağlayan, aynı alan içerisinde birbiriyle ilişkili uygulamalar bütünü.
Ø Tüm CMMI süreç alanları hem sürekli hem de basamaklı gösterimlerde vardır.
Ø basamaklı gösterimde olgunluk düzeyi olarak
◦ Sürekli gösterimlerde süreç alanı kategorisi olarak (örneğin, Süreç Yönetimi, Proje Yönetimi, Destek, ve Mühendislik)
Organize edilirler.
Ø 22 tane süreç alanı vardır.
Süreç Alanı İçeriği
Tüm süreç alanları aşağıdakileri içerir:
 Amaç
 Giriş Notları
 İlgili Süreç Alanları
 Özel Amaç ve Uygulama Özeti
 Amaca göre Özel Uygulamalar
 Özel Amaçlar ve Özel Pratikler
 Amaca göre Genel Pratikler
 Genel Amaçlar ve Genel Pratikler
Amaç
 Süreç alanının amacını tanımlar

KURUMSAL EĞİTİM
Olgunluk Düzey 3’te Süreç Yönetimi Süreç Alanı
Amaç
 Kurumsal Eğitimin (OT) amacı işlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için kişilerin beceri ve bilgilerini geliştirmektir.
Giriş Notları

Bu bölümde süreç alanında ele alınan başlıca kavramları anlatılır.

Giriş Notları
Kurumsal Eğitim, kurumun stratejik iş hedeflerini desteklemek ve tüm projeler ve destek grupları için aynı olan taktiğe dayalı eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için verilen eğitim demektir.
İlgili Süreç Alanları
Bu bölümde ilgili süreç alanlarına referans verilir ve süreç alanları arasındaki üst-düzey ilişkiler gösterilir.
İlgili Süreç Alanları
Belirlenen kriterlere göre tanımlı alternatifleri değerlendiren resmi bir değerlendirme süreci kullanarak muhtemel kararları analiz etmeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Karar Analizi ve Çözüm süreç alanına bakınız.
Kurumsal süreç varlıklarının oluşturulmasıyla ilgili olarak Kurumsal Süreç Tanımlama süreç alanına bakınız.
Planlama gerektiren bilgi ve becerilerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Proje Planlama süreç alanına bakınız.
Özel Amaç ve Uygulama Özeti

O süreç alanına ilişkin özel amaçların ve özel uygulamaların başlıkları her bir süreç alanının başında özetlenmektedir.
SG 1 Kurumsal Eğitim Kapasitesinin Oluşturulması
SP 1.1 Stratejik Eğitim İhtiyaçlarının Oluşturulması
SP 1.2 Hangi Eğitim İhtiyaçlarının Kurumun Sorumluluğunda Olduğunun Belirlenmesi
SP 1.3 Kurumsal Eğitim Taktiksel Planının Oluşturulması
SP 1.4 Eğitim Kapasitesinin Oluşturulması
SG 2 Eğitimin Sağlanması
SP 2.1 Eğitimin Verilmesi
SP 2.2 Eğitim Kayıtlarının Oluşturulması
SP 2.3 Eğitimin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Özel Amaçlar (SG)

Özel amaç bir süreç alanı ile ilgilidir ve o süreç alanının yerine getirilmesi için gerekli özgün özellikleri tanımlar.

SG 1 KURUMSAL EĞİTİM YETKİNLİĞİ OLUŞTURULMASI
Kurumdaki rolleri destekleyen bir eğitim yetkinliği oluşturuldu ve sağlandı.

 Özel amaçların başına SG getirilerek numaralandırılır.
(örneğin, SG 1). Sayı, özgün amacı belirtmek için kullanılır.

Özel Pratikler(SP)

Özel pratikler bir süreç alanındaki özel amaçların elde edilmesini sağlaması beklenen faaliyetleri tanımlar.

SP 1.1 STRATEJİK EĞİTİM İHTİYAÇLARININ OLUŞTURULMASI
Kurumun stratejik eğitim ihtiyaçlarının oluşturulması ve sağlanması.

 Özel pratikler SP x.y şeklinde ifade edilir, burada x özel uygulamanın işaret ettiği amaç ile aynı sayı ile gösterilir. y özel amaç kapsamındaki özel uygulama numarasını ifade eder.

Örnek İş Ürünleri

Bu bölümde özel bir uygulamanın örnek çıktıları listelenmektedir. Örnek iş ürünleri özel uygulamaların çıktılarına örnektir ve tam bir liste değildir.

SP 1.1 STRATEJİK EĞİTİM İHTİYAÇLARININ OLUŞTURULMASI
Örnek İş Ürünleri
1. Eğitim İhtiyaçları
2. Değerlendirme analizi

Alt Faaliyetler
Alt faaliyetler , özel veya genel uygulamaların anlaşılması ve gerçekleştirilmesi için yol gösteren detaylı tanımlamalardır.

Alt uygulamalar
1. Kurumun stratejik iş hedeflerini ve süreç iyileştirme planını analiz ederek potansiyel eğitim ihtiyaçlarını belirlerler.
2. Kurumun stratejik eğitim ihtiyaçlarını belgelerler.
3.Kurumun standart süreç setlerini yerine getirmek için gerekli rol ve becerileri tespit ederler.
4. Kurumun standart süreç setlerini yerine getirmek için gerekli eğitimi belgelerler.
5. İşin emin, güvenli ve devamlı bir şekilde yapılması için gerekli eğitimi belgelerler.
6. Kurumun stratejik ihtiyaçlarını ve gerekli eğitimi gerektiği şekilde yeniler.
Genel Amaçlar (GG)

Genel amaçlar, bir süreç alanının gerçekleştirilmesini sağlayan süreçlerin kurumsallaştırılması için gerekli özellikleri betimlerler.
Bir süreç alanına ait genel amacın gerçekleşmesi, o süreç alanıyla ilişkili süreçlerin planlanması ve uygulanmasını daha iyi kontrol edebilmektir.
Genel amaçlara genel denmesinin sebebi aynı amaç tanımının pek çok süreç alanında karşımıza çıkmasıdır.

GG 2 YÖNETİLEN SÜRECİN KURUMSALLAŞTIRILMASI
Süreç yönetilen bir süreç olarak kurumsallaştırılmıştır.

Genel Amaçlar (GG)
 Genel amaçlar numaralandırılırken başına GG getirilir (örneğin, GG 2). Sayı genel amacın (GG) yetkinlik düzeyine karşılık gelir.

Genel Pratikler(GP)

 Genel pratikler süreç alanıyla ilişkili süreçlerin etkili, tekrar edilebilir ve kalıcı olmasını sağlayan genel uygulamalardır.
 Genel pratiklere genel denmesinin sebebi aynı amaç tanımının pek çok süreç alanında karşımıza çıkmasıdır.
 Genel pratikler GP x.y şeklinde ifade edilir, burada x genel uygulamayı gösteren sayıyı, y genel amaç kapsamındaki özel uygulama numarasını ifade eder.
Genel Pratik Açıklamaları

Genel pratik açıklamaları genel uygulamanın peşi sıra yer alır ve genel pratiğin o süreç alanı bağlamında nasıl uygulanacağına ilişkin yol gösterirler.
Genel Pratik Açıklamaları

GP 2.2 SÜRECİN PLANLANMASI
Sürecin uygulanmasına ilişkin planın oluşturulması ve güncel tutulması.
CAR (Nedensel Analiz ve Çözüm) Açıklamaları
.....
OT (Kurumsal Eğitim) Açıklamaları
Kurumsal eğitim süreçlerinin uygulanmasına ilişkin planlama, kurumsal eğitimin bu süreç alanındaki özel bir uygulamayla ilgili olarak tanımlanması bakımından taktiksel plandan ayrılır. Bu genel uygulama içerisinde oluşturulan plan, stratejik eğitim ihtiyaçlarının oluşturulmasından kurumsal eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesine kadar bu süreç alanındaki tüm özel uygulamaların kapsamlı olarak planlanması demektir.
Diğer yandan, bu süreç alanındaki özel uygulamalara yönelik hazırlanan kurumsal eğitim taktik planı eğitim önerilerinin gerçekleştirilmesine ilişkin yapılan periyodik planlama demektir.
Destek Açıklamalar

CMMI modelinde daha fazla bilginin elde edilebildiği pek çok alan mevcuttur.
Bu ileri bilgi aşağıdaki bileşenler halinde elde edilir :
• Örnekler
• Genişletmeler
• Referanslar
• Notlar

Örnekler

Örnek, genellikle bir kutu içerisinde yazı ve öğelerin bir listesi şeklinde sunulan bir bileşendir, başka bir bileşen ile birlikte sunulabilir ve bir kavram veya tanımı netleştirmek için bir veya daha fazla örnek gösterir.

Kurumsal Eğitim SP 1.2 örnek
Proje veya destek grubu tarafından doğru bir şekilde verilen eğitimlere ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir :
• Projenin uygulama veya hizmet alanına ilişkin eğitim
• Proje veya destek grubu tarafından kullanılan özel araç ve yöntemlere ilişkin eğitim
• Emniyet, güvenlik ve insan faktörüne ilişkin eğitim
Referanslar

Referanslar ilgili süreç alanındaki ek veya daha detaylı bilgi anlamına gelir ve hemen hemen diğer tüm model bileşenlerine eşlik edebilirler.
Kurumsal Eğitim SP 1.2
SP 1.2 HANGİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ KURUMUN SORUMLULUĞU ALTINDA OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ
Planlama gerektiren bilgi ve beceriler hakkında daha fazla bilgi için Proje Planlama süreç alanına bakınız.
Notlar

Hemen hemen diğer tüm model bileşenlerine eklenebilen yazılara not adı verilir. Detay, bilgi arka plan bilgisi veya rasyonel bilgisi verebilir. Notlar açıklayıcı model bileşenleridir.
SP 1.1 STRATEJİK EĞİTİM İHTİYAÇLARININ OLUŞTURULMASI
Kurumun stratejik eğitim ihtiyaçlarının oluşturulması ve güncel tutulması.
Stratejik eğitim ihtiyaçları, belirli bilgi boşluklarını doldurarak, yeni teknolojileri tanıtarak veya büyük tutum değişiklikleri uygulayarak yetkinlik oluşturmak için gerekli uzun vadeli hedeflere işaret ederler. Stratejik planlama genellikle iki ila beş yıl ilerisine bakar.

CMMI Model
Bileşenlerinin Özeti

 Amaç
 Başlangıç Notları/Tanıtıcı Notlar
 Özel Amaçlar
 Genel Amaçlar
 Özel Uygulamalar
 Genel Uygulamalar
 Notlar
 Tipik İş Ürünleri
 Alt uygulamalar
 Genişletmeler
 Açıklamalar
 Gereken
 Beklenen
 Açıklayıcı
Eklentiler

Eklentiler not, referans, örnek, özel bir uygulama veya süreç alanı şeklinde olabilir. Ek olarak yapılan model bileşenleri modelin kapsamını artırır veya kullanımına ilişkin belli bir özelliği ön plana çıkartır. Geliştirme modeline yönelik CMMI’da
IPPD’ye uygun olan tek bir grup eklenti vardır.

Proje Planlamaya ilişkin ek bir örnek SP 3.1
IPPD Eklentisi
Entegre ekipler oluşturulduğunda, bunların entegre iş planlarının da gözden geçirilmesi gerekir
Sözlük

CMMI sözlüğü CMMI modellerinde kullanılan temel terimleri tanımlar.
CMMI ürünlerinin kullanıcıları arasında en yaygın kullanıma sahip ve onlar tarafından kullanıldığı şekliyle kelime ve terimlerin anlamlarının yer aldığı bir kaynaktır.
Terimlerin tanımları geniş okuyucu kitlesine sahip kaynaklar temel alınarak seçilmiştir (örneğin, ISO,
CMMI kaynak modelleri, IEEE gibi).
Sözlükteki terimlere örnek:
Oluşturma ve güncel tutma. . . Bu söz dizisi, kendisini oluşturan kelimelerden daha fazlasını ifade eder; belgeleme ve kullanımı da kapsar. .
Tipografik Düzen

Süreç alanlarının bazı bileşenleri «Yalnızca Basamaklı» veya «Yalnızca Sürekli» olarak belirtilmiştir.
Bir ibare bulunmayan bileşenler her iki gösterime de uygundur.
Yalnızca Basamaklı olarak belirtilen bileşenler yalnızca basamaklı bir gösterim kullanılıyorsa geçerlidir. Yalnızca Sürekli olarak belirtilen bileşenler yalnızca sürekli bir gösterim kullanılıyorsa geçerlidir.
Kısıtlamalar, her bir süreç alanının Amaca Göre Genel Uygulamalar bölümünde yer alır.

Similar Documents

Premium Essay

Quality

...notes for quality from quality book HEALTHCARE QUALITY AND THE PATIENT Maulik S. Joshi and Donald Berwick Quality in the U.S. healthcare system is not what it should be. People were aware of this issue for years from personal stories and anecdotes. Around the end of the last century, three major reports revealed evidence of this quality deficiency: • The Institute of Medicine’s (IOM) National Roundtable on Health Care Quality report, “The Urgent Need to Improve Health Care Quality” (Chassin and Galvin 1998) • To Err Is Human (Kohn, Corrigan, and Donaldson 2000) • IOM’s Crossing the Quality Chasm (IOM 2001) These three reports made a tremendous statement and called for action on the state of healthcare, its gaps, and the opportunity to improve its quality in the United States to unprecedented levels. Before we begin discussion of these reports, however, let us begin by defining quality, its evolution, and its implications on our work as healthcare professionals. Avedis Donabedian, one of the pioneers in understanding approaches to quality, discussed in detail the various definitions of quality in relation to perspective. Among his conceptual constructs of quality, one view of Donabedian’s (1990) rang particularly true: “The balance of health benefits and harm is the essential core of a definition of quality.” The question of balance between benefit and harm is empirical and points to medicine’s essential chimerism: one part science and one part art......

Words: 374 - Pages: 2

Premium Essay

Quality

...GM588 Final Project Proposal Outline Gary Silva Title - “Quality for Life through Best in Quality Practice” Name of Organization and Background - Diabetes Care is a rapidly growing and emerging company which employs approximately 30, who appear to either meet or exceed their company’s expectations, with net sales of approximately $3.2 million. Classified as a medical device manufacturer. To be more specific their Primary SIC Code is Medicinals and botanicals (2833), in simpler terms, they manufacture medical devices. Primary products are Insulin delivery systems. Some of the major components of the assembly are made from and injection molding process using thermal plastics then moved to a secondary plastics joining assembly operation using a unique process technology offered by BRANSON Ultrasonics Corp. called Radiance Laser Welding. Introduction of the Problem - Quality is essential. They must produce product under the scrutiny of FDA guidelines, which in itself is a very costly and extensive process. Therefore it is imperative that they get things right. Goal is similar to any other company, which is, increased sales and market share. Out of their many challenges, what may be one of the biggest is to build good product without generating any plastics flash and particulate matter, thereby reducing potential risk of some type of loose foreign body being introduced into the human body through injection then flowing along the blood stream possibly...

Words: 550 - Pages: 3

Premium Essay

Quality

... | Executive summary The following report outlines the quality philosophy, system and approaches of Food and Beverage department in IHG and production process of Haier; discuss similarities and evaluate the differences of them. This report also concerns on how different quality system and approaches have impact on IHG in terms of innovation, change and competitiveness. In addition, recommendation given for IHG to overcome problems they are facing. Table of contents 1. Introduction 2. Compare and contrast the different quality philosophy ,systems and approaches 3. Analyse the differences and evaluate the impact of these differences on innovation, change, and competitiveness. 3.1 analyse the differences 3.2 evaluate the differences impact on innovation, change and competitiveness 4. Recommendations 1. Adopting an external measures 4.1.1 Adopting external measures impact on change 4.2 Training and Reward 4.2.1 Training and reward impact on innovation 2. Training and reward impact on competitiveness 4.3 Further area to consider 5. Conclusion 6. Reflection 1. Introduction Quality is “the totality of features and characteristics of product or service which bears on its ability to meet stated or implied needs” (Holmes, 1992). Traditional approaches to quality were focus on inspection. In the modern commercial environment,......

Words: 3630 - Pages: 15

Premium Essay

Quality

...Quality Improvement Implementation Paper The following paper we will learn about the manufacturing process of Hartman Industries. We will also learn about what the organization should do in order to improve its business processes with the help of quality management system. The paper will also tell what quality management system the organization should implement. We will also learn about the manufacturing process of Hartman Industries while discovering how the organization can benefit from application of our chosen recommendations. Quality Management System Quality management system process is a method by which an organization can easily improve its processes. It is a part of quality management system and is a business excellence process. This process will be very useful in improving processes of Hartman Industries. Hartman Industries are the leader of plastic injection molding industry. It specializes in creating innovative plastic designs and has earned international acclaim for these designs. The attributes which give competitive edge to this organization are attention to detail, good quality control standards and precision in work. If quality management system processes are applied to this organization then the organization can further improve its processes (Gitlow, 2001). The organization has incorporated the use of best practices and components in its manufacturing system. It uses high quality of polymer in manufacturing; it has a well maintained R&D......

Words: 1075 - Pages: 5

Free Essay

Quality

...Task 1 Quality is an important aspect in any business. Quality is what makes an organisation stand out from their competitors. I have been saying that quality is important but what is really quality. According to ISO (9000:2005) states: “Degree to which set of inherent characteristics fulfil requirements”. Therefore in other words MFS ltd to set such characteristics in their supermarket outlets and make sure that these characteristics are being followed; so that MFS ltd will achieve quality. This is further supported by Dale, Wiele and Iwaarden (2013) where in their book they wrote that quality “is the process of transformation by which all parts of the organisation has to focus on quality with the ultimate objective of customer satisfaction and delight.” Therefore this is basically stating that for an organisation such as MFS ltd so that they reach the ultimate goal i.e. customer satisfaction. Additionally Haigh and Morris (1994) state that quality “is a process that embraces conscious striving for zero defects”. From this one can understand that MFS ltd should aim for zero defects in their service in the supermarkets which will help them get the best quality that they can reach. They are also saying that even when MFS ltd thought they have the best quality they should try to aim to improve it more (Allotey, 2013) Therefor from the above one can see that quality is a type of lifestyle that MFS ltd should adopt so that it can have the best service that can be achieve......

Words: 258 - Pages: 2

Premium Essay

Quality

...Case Study: Quality Management in the Oil Industry Assignment Questions Toyota is well known for Just-In-Time production, but this is only a building block of the larger production philosophy that it calls the Toyota Production System (TPS). In this class, we will see what TPS is about and how it applies to a specific problem. On 1 May 1992, Doug Friesen, manager of assembly at the company’s Georgetown, Kentucky Plant, is concerned about quality problems with seat installation and wonders how best to resolve them and to which he should give highest priority. With sales approaching plant capacity, it is crucial that Friesen choose the most effective path in light of TPS and the realities of the plant organization. 1. As Doug Friesen, what would you do to address the seat problem? Where would you focus your attention and solution efforts? 
 2. What options exist? What would you recommend? Why? 
 3. Where, if at all, does the current routine for handling defective seats deviate from the principles of the Toyota Production System? 
Please explain. 4. What is the real problem facing Doug Friesen? 
Please analyze carefully and provide details. Instructions 1. Work in groups of 3. i.e. Two “independent” groups. 2. Before you meet with your group, please read the case at least twice: First time a fast read, second time by paying attention to details. After your meeting, before the class, read it again. 3. Please send me a......

Words: 287 - Pages: 2

Free Essay

Quality

...Deming’s 14 Points – Total Quality Management #8. Drive out fear, so that everyone may work effectively for the company. Encourage effective two-way communication and other means to drive out fear throughout the organization so that everybody may work effectively and more productively for the company. Fear is a barrier to improvement: wherever there is fear, we get the wrong figures. Fear in work is opposite to joy in work. Fear of change is a big barrier to be overcome: remember, people don’t resist change, they resist being changed! The need is for everybody to be part of the change, and to own the change process. Some common expressions of fear: I am afraid that I may lose my job because the company will go out of business. I have a feeling that Dave (higher up) may move to another company. If he does, what will happen to me? I could do my job better if I understood what happens next. I am afraid that I may not always have an answer when my boss asks me something. I am afraid to admit that I made a mistake. My boss believes in fear. How can he manage his people if they don’t hold him in awe? Management is punitive. Without an atmosphere of mutual respect, no statistically based system of management will work. Deming always says that this point is one of the most important for management to work on, because it affects nine of the other points: * break down departmental barriers * cease dependence on mass inspection * institute education and......

Words: 439 - Pages: 2

Free Essay

Quality

...reducing and preventing hospital acquired infections (Pratt, Pellowe, & Wilson, 2007). Despite CDC guidelines stating that hand washing is the single most important procedure to prevent nosocomial infection and the relative simplicity of this procedure, adherence to hand hygiene recommendations of healthcare workers is unacceptably low, usually well below 50% (Pittet, Allegrazi, & Boyce, 2009). Nursing-Sensitive Quality Indicator The use of nursing-sensitive indicators as a measure of quality care is a relatively new development in the healthcare industry. It wasn’t until the mid-1990s that many national healthcare organizations and regulatory agencies began to recognize a correlation between certain interventions performed by nurses and the overall quality and safety performance of healthcare institutions (Erickson, 2011). A broad definition of nursing-sensitive quality indicators might be: a set of standardized performance measures intended to help hospitals assess the extent to which nursing interventions have an impact on patient safety, quality, and the professional environment (Erickson, 2011). Hospital Acquired Infections Nurses play a pivotal role in preventing hospital acquired infections, not only by ensuring that all aspects of their nursing practice is evidence based, but also through nursing research and patient education. As patient advocates, nurses are in the unique position to affect change to improve patient standards. The nurse has many......

Words: 2884 - Pages: 12

Premium Essay

Quality

...1. How is quality defined? What is the goal of total quality management (TQM)? Why is TQM important? In general, quality may be defined as meeting or exceeding the requirements, needs, and expectations of the customer—whether or not those needs have been articulated. Garvin (1988) identified eight dimensions of quality: 1. Performance: measurable primary characteristics of a product or service 2. Features: added characteristics that enhance the appeal of a product or service 3. Conformance: meeting specifications or industry standards 4. Reliability: consistency of performance over time 5. Durability: useful life of a product or service 6. Serviceability: resolution of problems and complaints 7. Aesthetics: the sensory characteristics of a product or service 8. Perceived: quality: subjective assessment of quality based on cues related to the product Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988), identified five dimensions to service quality: 1. Reliability: ability to perform the promised service dependably and accurately 2. Responsiveness: willingness to help customers and provide prompt service 3. Assurance: employees’ knowledge, courtesy, and their ability to inspire trust and confidence 4. Empathy: caring, individualized attention given to customers 5. Tangibles: appearance of physical facilities, equipment, personnel, and written material TQM is a philosophy that involves everyone in an organization in a......

Words: 9796 - Pages: 40

Premium Essay

Quality

...INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001 Fourth edition 2008-11-15 Quality management systems — Requirements Systèmes de management de la qualité — Exigences Reference number ISO 9001:2008(E) © ISO 2008 Provided by Pronorm AS for Det Norske Veritas AS (DNV) 2008-11-19. Reproduction is not allowed. ISO 9001:2008(E) PDF disclaimer This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat accepts no liability in this area. Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below. COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT © ISO 2008 All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's......

Words: 13133 - Pages: 53

Free Essay

Quality

...PENILAIAN PENGIKTIRAFAN PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH BERDASARKAN TOTAL QUALITY FAST TRACK MODEL (TQFTM) untuk: Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) SDN. Tarikh Penilaian : 1 & 3 Jun 2011 Penilai : Dr. Mohd. Azman Idris En. Safuan Idris En. Idrus Ali Pn. Faizah Baba Pn. Aliza Zainal Munir Disediakan oleh; PUSAT PENGURUSAN KUALITI & PERUSAHAAN, SIRIM Berhad Segala maklumat yang terkandung dalam laporan ini adalah milik penuh SIRIM Berhad dan merupakan maklumat komersial yang khusus untuk UNITEN.  (17 Jun 2011) SIRIM Berhad Penggunaan atau pendedahan segala maklumat adalah tertakluk kepada perkara yang dinyatakan di muka surat hadapan dokumen ini PENGENALAN Penilaian Pengiktirafan Pengurusan Kualiti Menyeluruh berdasarkan Total Quality Fast Track Model (TQFTM) dilaksana pada 1 Jun 2011 di Kolej Pengurusan Perniagaan & Perakaunan (COBA) di UNITEN Kampus Sultan Haji Ahmad Shah, Bandar Muadzam Shah, Pahang, manakala pada 3 Jun 2011, penilaian dilaksanakan di UNITEN Kampus Putrajaya bagi Bahagian Pengurusan Universiti, Kolej Kejuruteraan, IT dan Asas & Pengajian Am. Penilaian bertujuan untuk mengenalpasti amalan dan pelaksanaan di UNITEN berbanding kriteria penilaian TQFTM sebelum UNITEN dianugerahkan dengan sijil TQFTM SIRIM Berhad. Hasil penilaian ini juga akan membantu UNITEN mengenalpasti ruang - ruang peningkatan dalam pengurusan kualiti operasi keseluruhan organisasi untuk membantu UNITEN dalam usaha yang berterusan ke......

Words: 3398 - Pages: 14

Premium Essay

Quality

...Management Quality and Competitiveness Christoph H. Loch Stephen E. Chick Arnd Huchzermeier ● Management Quality and Competitiveness Lessons from the Industrial Excellence Award Prof. Dr. Christoph H. Loch INSEAD Boulevard de Constance 77305 Fontainebleau Cedex France christoph.loch@insead.edu Prof. Dr. Arnd Huchzermeier WHU-Otto Beisheim School of Management Burgplatz 2 56179 Vallendar Germany ah@whu.edu Prof. Stephen E. Chick INSEAD Boulevard de Constance 77305 Fontainebleau Cedex France stephen.chick@insead.edu ISBN 978-3-540-79183-6 e-ISBN 978-3-540-79184-3 Library of Congress Control Number: 2008925414 © 2008 Springer-Verlag Berlin Heidelberg This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilm or in any other way, and storage in data banks. Duplication of this publication or parts thereof is permitted only under the provisions of the German Copyright Law of September 9, 1965, in its current version, and permission for use must always be obtained from Springer. Violations are liable to prosecution under the German Copyright Law. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and...

Words: 62386 - Pages: 250

Premium Essay

Quality

...system is going to work best for your company. Overall an ERP will give your small business a technology solution that has the benefits of what a larger corporation uses. For the many benefits an ERP will give your small company there is very little risk. An ERP requires a minimal investment that can lead to much greater returns for your business. It is well worth it to consider implementing an ERP for your company, no matter what the size. Kayode Ajewole, PMP http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing http://en.wikipedia.org/wiki/SalesForce “You can be a large or small company and still benefit from cloud computing. We no longer have a scenario where small organisations can’t afford rich applications and can deliver high quality services and products.” ...

Words: 549 - Pages: 3

Premium Essay

Quality

...Quality Management Businesses need to provide quality service to be successful. Many of them, however, struggle to retain their customers, seasoned employees and market share among other vital elements due to the poor quality of their goods and services. Deciding, implementing and execution of quality management initiatives are challenging tasks to many managers of small businesses but it can be easy with good planning. Failure to get this right can spoil the operating environment and destroy businesses’ belief in meeting customers’ need. Businesses and firms need therefore to define and measure their goals, update service tools, motivate employees, and use customer feedback to serve them appropriately. When the management involves all employees, it can engage in tactical quality management approaches such as conducting audits, compliance management, preventive and corrective actions, and statistical process control that drive improvements. When employees are not engaged, they do not feel to be part of the process and, therefore, the firm may lose direction. This paper discusses ten quality management improvement initiatives to improve companies’ poor performances. First, management that is committed to improving quality of its company should provide internal education (Shah, 2013). The modern technology is changing very fast, and so are customers' needs, preferences and tastes. Employees should be educated regularly as a way of making sure they are updated. Existing and......

Words: 2361 - Pages: 10

Premium Essay

Quality

...Total Quality Pioneers Paper MGT/449 August 29, 2011 Total Quality Pioneers Paper Quality, its elements, and how together made made the pioneer successful. These elements of quality are useful in today’s environment and the future of quality. Quality is defined in many ways. Although there is not just one accepted definition of quality there are enough similarities that do exist among the definitions. Quality involves meeting or exceeding the customer’s expectations. It applies to products, services, people, process and the environment. Quality is an ever-changing state, what is considered quality today may not be good enough to be considered quality tomorrow (Goetsch & Davis, 2010). General Electric is a company that has been succeeding since the early 1900’s. It uses the Six Sigma strategy. It is a highly disciplined process that helps focus on developing and delivering near-perfect products, and services. Sig Sigma focuses on three key elements of quality: Customer, Process and Employee. The “Customer” expects performance, reliability, competitive prices, on-time delivery, service, clear and correct transaction processing and more. The “Process” requires for the company to look at their business from the customer's perspective, not theirs. The “Employee” quality is the responsibility of every employee. Every employee must be involved, motivated, and knowledgeable if any company is to succeed (General Electrics, 2011). Many people have contributed......

Words: 571 - Pages: 3