Free Essay

Achtergronden

In: Computers and Technology

Submitted By Charlottevm
Words 417
Pages 2
1. Achtergronden.

Pro-Select is de nieuwe dochteronderneming van het concern ‘Great People’. Deze nieuwe onderneming gaat zich richten op werving en selectie van hoger opgeleide werknemers.
Buiten het personeel van Great People bestaat het werving en selectiebureau Pro-Select uit zes nieuwe leden. Deze zes nieuwe leden zullen ervoor zorgen dat werving en selectiebureau Pro-Select een gezonde en frisse start kan gaan maken.

Naam projectgroep:
Werving en selectiebureau Pro-Select

Opdrachtgevende organisatie:
Uitzendconcern Great People

Opdrachtgevende personen:
De heren Scheurs en Sponje

Project leider:
Tom Schuit

Bedrijfsorganisatie:
1. Organisatie Great People
2. Vestiging Hoofdkantoor te Amstelveen
3. Afdelingen Opstarten nieuwe werving en selectiebureau
4. Project Werving selectiebureau Pro-Select starten

Geschiedenis:
Algemeen directeur de heer Sponje en financieel directeur de heer Scheurs, van uitzendconcern Great People, zijn van mening dat ze op een kruispunt staan. Ze willen groeien tot een van de grootste uitzendconcerns, maar om dat te kunnen realiseren zullen ze zich niet alleen op laaggeschoolden moeten richten. De heren Scheurs en Sponje willen een nieuw werving en selectie bureau dat zich gaat richten op het werven en selecteren van hoger opgeleide werknemers. Dit nieuwe project wordt uitbesteed aan studenten van de Hogeschool van Amsterdam, die zich bevinden in het eerste jaar HRM. De heren Scheurs en Sponje willen dat de studenten een ondernemingsplan voor dit nieuwe werving en selectiebureau schrijven.

Stakeholders:
Opdrachtgevers de heer Scheurs en de heer Sponje.
Projectgroep Pro-Select.

Opbouw van het plan van aanpak:

1. Achtergronden
Waar speelt het project zich af?
2. Projectresultaten en tussenproducten
Wat zijn de tussen producten, en wat moeten we uiteindelijk opleveren?
3. Projectactiviteiten
Wat moeten we doen om het resultaat te behalen?
4. Projectgrenzen
Wat doen we wel en wat doen we niet?
5. Kwaliteit
Hoe zorgen we voor de kwaliteit van het project?
6. Projectorganisatie
Wie doet er mee en hoe werken we samen?
7. Planning
Wanneer gaat wie wat doen?
8. Kosten en baten
Wat kost het project, en wat levert het ons op?
9. Project risico’s
Waardoor kan het project mislukken

8. Kosten en baten

Kosten
Eenmalig, tenzij anders vermeld.

* Personeelskosten (€30 per uur maal 6 leden) * Printkosten (€50) * Vergaderruimtekosten (€20 per uur, per vergadering) * Onvoorziene uitgaven (€200)

Baten

Wij verwachten het eerste jaar, zowel nationaal als internationaal, 1500 afgestuurde hbo’ers te werven. We schatten bij iedere afgestudeerde een jaarsalaris van gemiddeld €25.000,-. Waarvan wij 25% in kosten brengen bij de werkgever.

1500 hbo’ers p.j. x (25% van €25.000) €6250 = €937.5000 aan jaarsalarissen.

Similar Documents

Free Essay

Producing for the Bottom of the Economic Pyramid

...Produceren voor de bodem van de economische piramide Daan Meijer AV groep 12 Westerse bedrijven richten zich steeds meer op buitenlandse afzetmarkten om hun omzet te vergroten. Waar traditioneel gezien de aandacht van grote westerse bedrijven ligt bij bestaande, volwassen westerse markten of de elite van ontwikkelingslanden is de laatste jaren een nieuwe marktvorm in opkomst; de bottom of the economic pyramid markt (BOP-markt). De doelgroep bij het produceren voor de bodem van de economische piramide zijn de armen en lage middenklasse van de wereldbevolking. Deze doelgroep bestaat uit vier miljard mensen die leven van minder dan tweeduizend dollar per jaar en is de snelst groeiende markt ter wereld (London&Hart, 2004, p.1). De mensen die behoren tot de bodem van de economische piramide kunnen zich niet veroorloven voor de gewone, westerse markt geproduceerde producten te kopen, maar bedrijven kunnen hier wel op inspelen. Door producten simpeler en goedkoper op de markt te brengen kunnen ze toch een hoge afzet bewerkstelligen. Ook worden de producten aangepast aan de wensen van de lokale bevolking. Deze manier van goedkoop produceren wordt ‘disruptive innovations’ genoemd (Garriga en Melé, 2004, Cristensen en Overdorf, 2000). Dit is een mooie kans voor grote bedrijven om door te groeien. Zo zijn er al enkele leiders op hun gebied, die zijn toegetreden tot deze BOP-markt als Microsoft, Vodafone, Hewlett-Packard, Intel, DuPont, Unilever, ABN-AMRO en Citigroup (Hansen,......

Words: 3521 - Pages: 15

Free Essay

Pva Ummagumma

...Inhoudsopgave Inleiding : Projectopdracht, Achtergronden ( Waar speelt het project af, naam project) (inleiding en eindproduct) Projectactiviteiten (wat te doen om resultaat behalen) Projectgrenzen (wat doen we wel wat niet) Producten (wat zijn de tussenproducten) Kwaliteit (Hoe zorgen we voor de kwaliteit van de (tussen) producten en eindproducten) Projectorganisatie (Wie doet er mee en hoe werken we samen) Planning Risico’s (waardoor kan het project mislukken) Projectopdracht Singer-songwriter en producent Nick Lowe is directeur van de muziekmaatschappij ‘the wall’. De onderneming is gevestigd op 2 kantoorlocaties in ’s Hertogenbosch en zijn geluidsstudio ligt in Amsterdam. Nu het goed gaat met zijn onderneming wil hij gaan uitbreiden en omdat het geografisch logischer is wil hij een pand in Amsterdam. Opdracht: Onderzoek voor de heer Lowe de mogelijkheden voor een geschikt kantoorpand in Amsterdam aan de gracht; - In het pand dienen ca. 80 medewerkers gehuisvest te kunnen worden. - Het pand moet een ‘coole’ uitstaling te hebben en passend bij het stadsbeeld zijn. - In het pand moet een restaurant, bar, lounge en een jam ruimte opgenomen worden. - Het sculptuur van het album division bell moet in de hal geplaatst worden. Eindproduct: Het eindproduct omvat een adviesrapport, waarbij de heer Lowe een duidelijk beeld krijgt wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe kantoorpand en wat de kosten hiervan zullen zijn. Omdat......

Words: 418 - Pages: 2

Free Essay

Paper Competentie Management

...Paper: Sociaal verantwoord ondernemen Student: Hans Breugelmans Professor: M. Janssens Academiejaar: 2014-2015 Inhoudstafel: Inleiding: 3 Visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen: 4 People: 5 Planet: 5 Profit: 6 Concrete uitwerking maatschappelijk verantwoord beleid: 6 Implementatie diversiteitsbeleid: 6 Organiseren van relaties met ngo’s 7 Vrijwilligerswerk voor ngo’s: 8 Bibliografie: 9 Wetenschappelijke papers: 9 Websites: 9 Andere bronnen: 9 Inleiding: In wat volgt probeer ik op een gestructureerde manier de geziene concepten van het vak Sociaal verantwoord ondernemen toe te passen op een fictieve doch concrete bedrijfssituatie. Tevens geef ik ook mijn persoonlijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en staaf ik deze uiteraard met voorbeelden en concepten uit de in de les behandelde en verplichte literatuur. Ik zou ook nog graag van de gelegenheid willen gebruik maken om de professor van dit vak te bedanken. Namelijk professor Maddy Jansens die elke week opnieuw voor zeer boeiende colleges zorgde! Visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen: De tijd dat een onderneming louter en alleen de belangen moet dienen van haar kapitaalverschaffers is gelukkig voorbij. Vandaag wordt er van een onderneming immers veel meer verwacht dan enkel winstmaximalisatie. Naast de belangen van haar shareholders wordt er van een onderneming ook verwacht dat ze haar stakeholders niet vergeet. Ik denk aan haar werknemers,......

Words: 2241 - Pages: 9

Free Essay

Sport En Allochtonen Jongeren

...Abstract Als onderwerp voor mijn paper heb ik gekozen voor: “Integratie van allochtone jongeren door sport”. Na enkele begripsomschrijvingen, sociale betekenisvelden van sportdeelname en integratie in en door de sport, kom ik tot mijn probleemstelling: Wordt de integratie van allochtone jongeren bevorderd door de sport? Hierop probeer ik dan een antwoord te geven door enkele onderzoeksresultaten met elkaar te vergelijken. In mijn conclusie kan ik tenslotte met een positief antwoord eindigen. Inleiding/situering Voor mijn paper heb ik me in mijn literatuurstudie vooral gebaseerd op hetgeen in België gebeurd is, gesitueerd in de jaren 90. Voor mijn onderzoeksresultaten ben ik naast België (Brussel, Oostende) ook even gaan kijken wat men in Nederland doet en dit gesitueerd begin jaren 2000. Sport is niet alleen het middel bij uitstek om de fysieke conditie op peil te houden of te verbeteren, maar biedt tevens effectieve mogelijkheden om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Voor migrantenjongeren kan sport een belangrijk integratiemiddel zijn. Via de sport kunnen zij aangesproken worden. Dankzij de persoonlijkheidsvormende aspecten in de sport kan men deze jongeren elementen aanreiken die belangrijk zijn om in de samenleving te functioneren. Mijn paper bestaat uit een literatuurstudie, een probleemstelling en een onderzoeksgedeelte en is als volgt opgebouwd: ➢ In deel I......

Words: 3479 - Pages: 14

Free Essay

Plan Van Aanpak

...Plan van Aanpak EenmaalAndermaal Nijmegen Projectgroep : 2 Datum : 17-04-2012 Versie : 2.1 Opdrachtgever : Anton Mijnder Groepsleden : Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Versiebeheer 4 3. Achtergronden 5 3.1 Projectnaam 5 3.2 Opdrachtgever 5 3.3 Opdrachtnemer 5 4. De projectopdracht 6 4.1 Doel 6 4.2 Resultaat 6 4.3 Huidige situatie 6 4.4 Gewenste c.q. nieuwe situatie 6 5. Projectactiviteiten 7 5.1 Standaard 7 5.2 Meerwerk 7 6. Projectgrenzen 8 6.1 Projectgrenzen 8 6.2 Bereik 8 6.3 Randvoorwaarden 8 7. De producten 9 7.1 Servers 9 7.2 Interfaces 9 7.3 Applicaties 9 7.4 Cursussen 9 7.5 Documentatie 9 8. Kwaliteit 10 9. De projectorganisatie 11 9.1 Contactpersonen 11 9.2 Communicatie 11 10. Planning 13 10.1 Werkwijze 13 10.2 Mijlpalen planning 14 11. Kosten en baten 15 11.1 Kosten 15 11.1.1 Eenmalige ontwikkel kosten 15 11.1.2 Jaarlijkse kosten 15 11.2 Baten / opbrengsten 15 11.3 Investeringsanalyse 166 12. Risico’s 177 Inleiding In dit hoofdstuk geven we een korte inleiding over dit Plan van Aanpak. Allereerst geven wij een samenvatting van de te verwachte inhoud. Vervolgens worden de betrokkenpartijen genoemd en geven wij een korte samenvatting van het tot stand komen van dit project. Vervolgens zullen wij een overzicht geven van de indeling van de hoofdstukken in dit document. Allerlaatst zullen wij bekend maken wie de verantwoordelijkheid draagt bij dit project. Dit plan......

Words: 4204 - Pages: 17

Free Essay

Negers

...123 GEOGRAFIE: Autonome regio’s Op bovenstaande kaart kun je de autonome regio’s van spanje zien en de bijbehorende hoofdstaat van elke regio. (bovenste regel de regio en onderste regio de hoofdstaat) Provincies: • Almeria (670D) • Cadiz (1,2MIL) • Cordoba (800D) • Granada (900D) • Huelva (500D) • Jaen (650D) • Malaga (1,5MIL) • Sevilla (1,8MIL) (HOOFDSTAD) D= duizend MIL=miljoen (getallen zijn het circa aantal inwoners) LIGGING: Andalusië is gelegen in het zuiden van Spanje. Het gebied grenst in het noorden aan Extremadura en Castilië-La Mancha, in het oosten aan Murcia, in het zuiden aan de Middellandse Zee en Gibraltar, en in het westen aan Portugal en de Atlantische Oceaan. Geografisch gezien valt Andalusië te verdelen in drie delen: • De Sierra Nevada • De Sierra Morena in het noorden op het grensgebied van Extremadura en Castilië-La Mancha. • De vallei van de Guadalquivir ligt hiertussenin, met het beschermde moerasgebied "Marismas del Guadalquivir”. KLIMAAT: De zomers zijn droog en de winters zacht. Maar binnen Andalusië zijn er veel verschillen, van de uitgebreide kusten tot de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada. Mensen kunnen soms s’ochtend gaan skien en bijvoorbeeld in de middag gaan zwemmen omdat de temperatuur zo verschilt bij de bergen. Terwijl de kustplekken meestal een normaal klimaat hebben,kan het in het binnenland enorm heet worden: de regio Sevilla is wat dat......

Words: 1107 - Pages: 5

Free Essay

Inleiding Hobbes

...gedwongen om toch naar de algemene wil te handelen. In de negentiende eeuw ontstaat er tijdens de industriële revolutie een nieuwe opvatting over wanneer de verdeling van kansen en lasten gerechtvaardigd is en welke macht de staat mag hebben. Rawls (1991 -2002) publiceerde hierover een aantal artikelen die hij bundelde in het boek a theory of justice. Rawls had een liberale opvatting en hij zag de staat als een orgaan dat weinig invloed moest uitoefenen ten behoeve van het vrije sociaal economische verkeer. Vanaf de jaren tachtig ontwikkelde zich een nieuwe soort samenleving, de samenleving die wij nu kennen als de multiculturele samenleving. Met de opkomst van een grote en complexe samenleving van meerdere geloven, etnische achtergronden en meerdere opvattingen van wat een goed leven is had Rawls een nieuwe uitdaging. Het maatschappelijke pluralisme begon belangrijk te worden. Hoe kunnen burgers van een dergelijke pluralistische samenleving de samenleving vorm geven die als allen al rechtvaardig wordt erkend. In onze huidige samenleving is het idee van selfownership een erg belangrijk aspect geworden. Ik bepaal wie ik ben en en de condities die maken wie ik ben. Dit gegeven van een individualitsiche samenelving komt vaak in botsing met beslissingen van de staat of de algemene wil van het volk. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat een burger de staat als vijand ziet wanneer het orgaan een...

Words: 1760 - Pages: 8

Free Essay

Organisatie En Management

...LITERATUURONDERZOEK Van: Studentnummer: Groep: Clublife/Uitgaansgelegenheid Eindhoven Auteurs: Nick van Dam Jos Marcus Zesde druk, 2009. ISBN: 9789001766658 Aantal pagina’s: 529 In dit literatuuronderzoek komt u samenvattingen tegen van literatuur wat betrekking heeft tot het runnen van een bedrijf. Voor dit onderzoek heb ik het boek “Een praktijkgericht benadering van Organisatie en Management” gebruikt van N. van Dam en J. Marcus, zesde druk. Het boek bevat 529 bladzijdes. De toelichting waarom ik een bepaald hoofdstuk heb gekozen voor mijn onderzoek zal ik aan het einde van mijn onderzoek neerzetten. Mijn onderzoek ging over drie hoofdstukken die ik het belangrijkst vond om te weten voor een eigen bedrijf. Het project waar ik aan werk tijdens de minor is het opstarten van een uitgaansgelegenheid (club) en Eindhoven. Hetliteratuur onderzoek zal over de volgende onderwerpen gaan: * Individu en groepen * Management * Besluitvorming INDIVIDU EN GROEPEN Dit hoofdstuk ging over de mens in een organisatie. Hoe worden mensen gemotiveerd? Hoe kan het menselijk gedrag binnen organisaties verklaard worden? Motivaties van werknemers in een bedrijf/organisatie speelt een belangrijke rol. De definitie van motivatie: “De inwendige bereidheid van een persoon om bepaalde dingen handelingen te verrichten”.hgbn0 Er zijn twee soorten motivaties; werkintrinsiek en werkextrinsiek. Werkintrinsieke......

Words: 1974 - Pages: 8

Free Essay

Campagneplan Kanaleneiland

...------------------------------------------------- Campagneplan Kanaleneiland ------------------------------------------------- Campagneplan Kanaleneiland Externe Communicatie Externe Communicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Organisatie 3 2. Analyse Situatie 4 2.1 Pedestal 4 2.1.1 Wonen 4 2.2.2 Werken 4 2.2.3 Leren 4 2.2.4 Integreren en samenleven 4 2.2.5 Veiligheid 4 2.2.6 Verkeer en milieu 4 2.2 SWOT organisatie 5 2.2.1 Sterke punten 5 2.2.2 Zwakke punten 5 2.2.3 Kansen 5 2.2.4 Bedreigingen 5 2.3 SWOT communicatie 6 2.3.1 Sterke punten 6 2.3.2. Zwakke punten 6 2.3.3 Kansen 6 2.3.4 Bedreigingen 6 2.4 Conclusie 6 3. SMART doelstelling + doelgroep 7 3.1 Doelstellingen 7 3.2 Doelgroep 8 4. Korte en Lange termijn 9 4.1 Inleiding 9 4.2 Het concept 9 4.3 Buurtteams 10 4.3.1 Wat zijn de voordelen op de korte termijn? 10 4.3.2 Wat zijn de voordelen op de lange termijn? 10 4.4 Bedrijven 11 4.4.1 Wat zijn de voordelen op de korte termijn? 11 4.4.2 Wat zijn de voordelen op de lange termijn? 11 5. Middelenkeuze 12 5.1 Buurtteams 12 5.2 Bedrijven 12 5.3 Convergentie 12 6. Orkestratie 13 7. Planning en budget 14 7.1 Planning voor wijkdeelraad 14 7.2 Budgetprognose buurtteams 15 7.3 Planning voor bedrijven 16 7.4 Budgetprognose bedrijven 16 8. Evaluatie 17 8.1 Het team 17 8.2 Samenvatting 17 1. Organisatie Kanaleneiland is een naoorlogse......

Words: 2978 - Pages: 12

Free Essay

Zuid Ossetie

...Geografische info: Zuid Ossetie beslaat een gebied van zo'n 3,900 vierkante kilometer aan de zuidkant van de kaukasus, gescheiden door de bergen van Noord Ossetie (deel van Rusland) en reikt Zuidwaards tot bijna de Mtkvari rivier in Georgie. Het is erg bergachtig, het overgrote deel van de regio ligt boven 1,000 meter boven zeeniveau. De economie is voornamelijk agrarisch, ookal wordt maar 10% van Zuit Ossetie gebruikt voor agrarische doeleinden. Graangewassen, fruit en druiven worden het meest geproduceerd. Bosbouw en veeindustrie worden ook onderhouden. Er zijn ook een aantal industriele facaliteiten, vooral rond de hoofdstak Tskhinvali. Hoofdvraag Met welke reden(en) wil Zuid-Ossetië zich bij Rusland voegen 11 deelvragen 1. Het begin, val van SU Na de val van de SU werd Georgië gevormd. Tot dit land behoorde ook de regio's Zuid-Ossetië en Abchazië. Deze indeling is erg onlogisch als je kijkt vanuit een etnisch perspectief. In het huidige Georgië zitten vijf verschillende volken met andere etnische afkomsten, de Abchazen zijn van Noord-Kaukasische afkomst de Zuid-Osseten zijn van Iraanse afkomst en de Georgen van Zuid-Kaukasische afkomst. Ook leven er Armeniërs en Grieken. Daar gaat het dus al mis. Daarnaast zijn er ook politieke redenen voor de spanningen in dit gebied. Het begint met toenemende nationalisme in Georgië, hierdoor eiste het regerende Zuid-Ossetische Populaire Front (Ademon Nychas) in 1989 eenwording met......

Words: 3043 - Pages: 13

Free Essay

Role of Social Media in Promoting Religious Extremism

...RADIMED Explaining and understanding the role of exposure to new social media on violent extremism. An integrative quantitative and qualitative approach Summary en kwantitatieve benadering/ Commissioners Promoter/coordinator Co-promoters Researchers Belspo FOD Binnenlandse zaken – Directe algemene veiligheid Lieven PAUWELS - UGent Fabienne BRION - UCL Brice DE RUYVER – Ugent Marleen EASTON - Ugent Nele SCHILS – Ugent Julianne LAFFINEUR - UCL 1 1. Introduction Research problem Worldwide, both policy and research pay a lot of attention to extremism, and radicalization as the process leading to extremism (Van de Linde & Rademaker, 2010). Scholars and policymakers increasingly focus on unravelling the processes of radicalisation, hoping to prevent the violent radicalisation of their own youth and eventually political violence (Van de Line & Rademaker, 2010). The Internet and its constant technological developments in particular are causes of concern (Conway, 2012). Recently, we have seen a boom in new social media (NSM) and other web 2.0 applications, bearing a large potential for communication and networking (Conway, 2012). These developments have transformed the world in an online village, with every offline actor being represented online. It is therefore no surprise that criminals, radicals, violent extremists and terrorists also use this medium to their advantage (Benschop, 2006; Stevens & Neuhmann, 2009; Weimann, 2004). By......

Words: 15802 - Pages: 64

Free Essay

Projectmanagement

...Projectmanagement Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vijfde druk, 2008 Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 978-90-01-80262-2 Aantal pagina’s boek: 192 Aantal hoofdstukken boek: 12 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright © 2008 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per email aan info@studentsonly.nl. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Het project Mensen en projecten Het project van begin tot eind De planning Maken van plan van aanpak Vergaderen Een interview afnemen Een brief schrijven Een rapport schrijven Een presentatie houden Een managementsamenvatting maken Een offerte maken pag.3 pag.6......

Words: 6381 - Pages: 26

Free Essay

Petit

...Adolescent times of storm and stress revised Hanne Op de Beeck Leuven Institute of Criminology (LINC) Hanne.Opdebeeck@law.kuleuven.be ABSTRACT This paper focuses on two issues regarding theories of adolescence. The first one, which has been a topic of discussion for a long time, concerns whether adolescence should be regarded as either an uncomplicated or a turbulent period. In the latter case, it is aspired in this paper to find out which factors account for such turbulence. The second issue, which arose more recently, concerns the continually longer postponement of the transition to adulthood. These topics are empirically addressed using the data of the second Flemish Youth Monitor. Analyses indicate that the loss of childhood innocence causes adolescents to have a more realistic evaluation of live, self and relationships. For adolescents whose ties with parents and their school environment are less tight, this can cause heightened stress in terms of lowered selfesteem and negative future prospects. These stresses, however, cannot account for the rise in delinquent activity during this developmental stage, for the analyses indicate that adolescent delinquency rather results from a more outgoing lifestyle. Finally, the idea of a prolongation of ‘storm and stress’ cannot be supported by the data, since it is found that most youth find their balance back around age 22. 1. STORM AND STRESS? The idea of adolescence being a period of ‘storm and stress’ – a perspective which was......

Words: 7923 - Pages: 32

Free Essay

Free

...Richtlijnen meesterstuk Master SEN 1. Richtlijnen over kopieren uit eigen eerder werk 2 2. Richtlijnen over samenwerken aan het meesterstuk 2 3. Richtlijnen over de begeleiding van het meesterstuk 2 4. Richtlijnen over omvang van het meesterstuk 2 5. Richtlijnen over de indeling van het meesterstuk 3 Titelblad 3 Samenvatting 3 Een erkentelijkheidspagina 3 Inhoudsopgave 3 Hoofdstuk 1: Introductie 3 Hoofdstuk 2: situering 3 Hoofdstuk 3: het onderzoek 4 Hoofdstuk 4: datapresentatie 4 Hoofdstuk 5: Analyse 4 Hoofdstuk 6: reflectie, aanbevelingen, toekomst 5 Literatuurlijst 5 Bijlagen 5 6. Ethische aspecten van onderzoek 5 8. Richtlijnen literatuurverwijzing 8 9. Richtlijnen over opgave geraadpleegde literatuur 8 10. Achtergrondinformatie over methodologie, methoden en technieken 11 Methodologie: positivistisch en interpretatief onderzoek. 12 Kwantitatief onderzoek 13 Voor- en nadelen kwantitatief onderzoek 14 Kwalitatief onderzoek 15 Diepte-interviews 15 Groepsdiscussies 16 11. Naslag: een aantal nuttige websites.........................................................................................17 J. Bergkamp MA Ed, samenstelling en......

Words: 6814 - Pages: 28

Free Essay

Case 17.2 the Hobbit's Choice Restaurant

...'Onderzoek met betrekking tot de relatie tussen (on)beschikbaarheid van bespeelbare ruimte, de mate van buitenspelen en de gevolgen daarvan op de fysieke, sociale, psychische en emotionele ontwikkeling van de Vlaamse kinderen en jongeren' Onderzoek in opdracht van de Vlaamse Overheid Onderdeel: OBSERVATIEONDERZOEK Kind & Samenleving vzw Jan Van Gils Wouter Servaas Francis Vaningelgem Wouter Vanderstede Onderzoek Buitenspelen – Deelrapport Observatieonderzoek 1 TER SITUERING Vier rapporten Het voorliggende rapport maakt deel uit van een rapportering neergeschreven in vier rapporten. Er is een syntheseverslag over het gehele onderzoek dat aangevuld is met beleidsaanbevelingen. Dit verslag is gebaseerd op drie onderzoeken waarover apart gerapporteerd wordt, zijnde: de literatuurstudie over buitenspelen het rapport van het survey-onderzoek het rapport van het observatie-onderzoek Het onderzoeksproject Het project poogde volgende doelstellingen te bereiken. 1. Het belang en de invloed van buitenspelen beschrijven. Welke effecten heeft buitenspelen, met name op de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen? Dit wordt algemeen beschreven in de literatuurstudie, en komt tevens zijdelings aan bod in het survey-onderzoek (m.n. verband met lichaamsgewicht). 2. De feitelijke situatie van het buitenspelen in Vlaanderen in kaart brengen. Hoeveel wordt er gespeeld (door wie) en wordt er minder gespeeld dan vroeger? Wie er waar en wat speelt, en hoeveel kinderen er spelen......

Words: 9681 - Pages: 39