Free Essay

Anime?

In:

Submitted By mayso
Words 1590
Pages 7
Kasuwapangan
Bahag Ang Buntot Sa Sabah »
Amerikanisasyon Ni Juan
May 16, 2008 by plumaatpapel ni Rogelio L. Ordonez (Kolum)
NAKATUTUWANG makakita ng mga Pilipino — bagaman matagal nang mga mamamayan ng ibang mga bansa saanmang panig ng mundo — na hindi pa rin nakalilimot sa ugat ng kanilang lahi, sabik na sabik na makakita at makipag-usap sa sariling wika sa sinumang kalahi at, higit sa lahat, nangungulila sa bansang napilitang layasan dahil sa napakasamang kalagayang pangkabuhayan at panlipunan bunga ng tiwaling gobyernong lumilitaw na instrumento lamang ng pagsasamantala at inhustisya ng mga kapitalista’t asendero, ng bastardong mga pulitiko, at ng ilang mga taong naglulublob sa impluwensiya, kapangyarihan at pribilehiyo.
Nakasusuka naman, sa kabilang banda, ang ilang Pilipinong mamamayang Amerikano na ngayon na nagpipilit na maging mas Amerikano kaysa tunay na mga Amerikano. Kung totoo man o pagbibiro lamang ang lumabas sa Internet, may titulong “Filipino Names = U.S. Citizens” na pinagbatayan ng artikulo ng isang Matthew Sutherland sa London Observer, nagpalit ng pangalan ang naturang mga Pilipino nang maging mga mamamayan na ng Estados Unidos bago naganap ang Setyembre 11 pagkadurog ng Twin Towers sa New York. Malinaw na tandisan na nilang ikinahihiya ang pagiging Pilipino na kahit palitan pa ang kanilang mga pangalan, hindi naman maikakaila ng kanilang mga mukha na sila’y Pilipino. Higit sa lahat, pinutol na nila ang anumang ugat na mag-uugnay sa dati nilang bansa — wika man, kultura o kaugalian.
Nagbibiro man o hindi si Sutherland, sinalaula ng naturang mga Pinoy-Amerikano hindi lamang ang kanilang buong lahi kundi maging ang buo nilang pagkatao sa sinadya nilang pagpapalit ng pangalan upang maitago ang talagang pinagmulan. Halimbawa, ayon kay Sutherland (at sinadyang gawing katawatawa), naging Frank Porter ang Francisco Portero, naging George Bush ang Gregorio Madawag, Tom Cruise ang Tomas Cruz, Tiger Woods ang Leon Mangubat, Remington Steel ang Remigio Batungbacal, Ben Hur ang Bienvenido Jurado, Johnnie Walker ang Juanito Lumacad, Roger Moore ang Rogelio Dagdagan, Victoria Secret ang Victoria Malihim. at marami pang mga pangalang lubusang ikahihiya ng isang tunay na Pilipino.
Sabagay, maging sa sariling bansa, tuloy ang Amerikanisasyon ni Juan lalo na sa antas ng mayayaman at elitista, at hindi nga lamang sa pangalan kundi maging sa wika, kultura at kaugalian bunga ng napakatinding impluwensiya ng Amerika at pagiging labis na maka-Amerikano ng pambansang liderato. Kung sa panahon ng kolonyalismong Kastila, “ikinulong ang mga Pilipino sa kumbento sa mahigit na 300 taon, 50 taon naman silang ikinulong sa Hollywood” sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ayon na rin sa mananalaysay na si Stanley Karnow. Higit pang masama, nakakulong pa rin tayo magpahanggang ngayon sa ekonomiya man o pulitika, kalayaan man o kasarinlan ng bansa sa poder ng Amerika.
Sa obserbasyon nga ni Sutherland, maging sa sarili nating bayan, itinatakwil na rin natin ang tatak-Pilipino at pinipilit ng bagong henerasyon na maging tunog-dayuhan ang kanilang mga pangalan, gaya ng Precious, Lovely, Honey, Apple, Orange at Pepsi, Sugar, Ginger at Milky. Pinahihirapan naman ng iba ang baybay o ispeling tulad ng Jeanette o Suzette, Jay-Anne o Marie-Anne, Cathleen o Jocelyn. Ang iba’y katunog daw ng “doorbell” gaya ng Dingdong, Bingbong, Bingbing, Tingting o Bongbong. Para hindi magtunog Pinoy, nakahibangan din ang dinodobleng pangalan, halimbawa’y Jon-jon, Mai-mai, Jay-jay, Len-len, Let-let o Pek-pek.
Sa bagay na ito, hinangaan namin si Svetlana Taraskova habang ilang umagang umiinom kami ng tsang vanilla sa Russian Tea House sa gilid ng Glendale Galleria. Serbidora siya roon, tagapunas ng mesa, tagatapon ng naupos na mga sigarilyo sa sinisera. Bagaman tulad siya ng maraming migranteng Pilipinong parang layak na ipinadpad ng hangin sa Amerika, ikinararangal pa rin niya ang pagiging Ruso kahit malagim ang sinapit ng kanyang mga ninuno sa panahon ng paghahari ng mga Romanov — nina Tsar Nicholas at Tsarina Alexandra. Mga magsasaka’t manggagawa ang kanyang mga ninuno, biktima rin ng inhustisya’t pagsasamantala ng uring naghahari, ngunit nakiisa sa mga kauri at nakilahok sa 1917 Rebolusyong Bolshevik doon. Ang ilan sa kanyang angkan ay pinugutan ng ulo ng mga sundalo ng Tsar, pinagulong na parang mga bola sa maniyebeng lansangan ng Moscow, tinadtad ng mga punglo ang iba, tulad din marahil ng ginagawa ng mga militar ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo sa Mindanaw at Mindoro o sa iba pang panig ng nagdaralitang bansa laban sa mulat at nagpoprotestang uring maralita at kakaning-itik.
Dekada ’80 nang itaboy ng hangin sa Amerika si Svetlana Taraskova sa pamamagitan ng isang tiyo na mamamayang Amerikano na. Kahit 22 taon na sa Estados Unidos, lumalangoy pa rin sa malalim niyang mga mata ang pangungulila sa pag-ulan ng niyebe sa matulaing mga lugar sa Rusya. Hinding-hindi siya nalamon ng Amerikanisasyon at malalim pa ring nakabaon sa puso niya’t kamalayan ang kinagisnang wika, ugali, tradisyon at kultura.Di gaya ni Svetlana Taraskova ang maraming Juan at Juana na ngayo’y mga John at Jhoanna sa bituka ng Amerika. http://plumaatpapel.wordpress.com/2008/05/16/amerikanisasyon-ni-juan/ monday, November 29, 2010
Epekto ng globalisasyon sa kultura ng ating bayan

Una sa lahat, mas pinili kong isulat ang blog na ito gamit ang sarili kong wika upang mas maipahayag ko ang mahahalagang kaisipang Pilipino na nabuo ko mula sa aking mga pananaliksik. Ang mga kaisipang ito ay mahirap na isulat sa wikang dayuhan sapagkat maaaring maiba ang pagkakaintindi ng mga ito.
Nais kong ibahagi ngayon ang isa sa mga tago sa ating ulirat na epekto ng globalisasyon. Totoo na ang globalisasyon ay nagbukas ng isang daan para sa ating bansa na makaahon kahit papaano mula sa pagkakabaon ng ating ekonomiya lalo na noong panahon ni Marcos. Subalit marami itong hininging kapalit. Isa sa gusto kong bigyang pokus ay ang epekto ng globalisasyon sa sistemang industriyal at edukasyon na siyang bingiyang daan ng panukalang batas noon tungkol sa wika.
Batid natin na ang bansa natin ay nabubuo ng mga dayuhang industriya at ang mga industriyang ito ay siyang isa sa mga pangunahing pinagkukunan natin n gating kabuhayan. At upang makapasok tayo o makakuha tayo ng ating trabaho sa mga kompanya o industriyang ito, kinakailangan nating umayon sa mga patakaran at makibagay sa galaw ng sistema nila. Isa sa pangunahing hinahanap nila ay ang mga mangagagawa na marunong magsalita ng inggles sapagkat ang mga amo nila ay pawang mga dayuhan. Kung kayat, may mga isinabatas noon sa administrasyong Arroyo na gawing medyum ng panturo ang wikang Inggles. Ano nga ba ang epekto nito sa atin?
Tinalakay sa “The Miseducation of the Filipinos” ni Profesor Renato Constantino at “Nanganganib na nga ba ang Sikolohiyang Pilipino dahil sa Wikang Inggles?” ni Dr. Virgilio Enriquez. Katulad ng punto ni Prof. Lumbrera, Ipinupunto ni Prof. Constantino at maging ni Dr. Enriquez sa kanilang mga sulatin na ang wika ay ginagamit upang baguhin ang ating kamalayan at ito’y nagaganap at magaganap sa sistemang pang edukasyon ng mga tao.[1] Matapos ang pananakop ng mga Kastila sa ating wika, ang pananakop naman ng Amerikano’y paggamit ng kanilang wika sa edukasyon o pagkatuto ng mga Pilipino. Sinabi ni Constantino sa kanyang sulatin na, “The molding of men’s mind is the best means of conquest. Education, therefore, serves as a weapon in wars of colonial conquest.” Ang pananaw ng mga Amerikano’y masasabi nating buhay pa rin sa ating sosyedad hanggang ngayon. Hindi pa rin nawawala dahil patuloy pa rin nating ginagamit bilang medyum ng pagtuturo sa kahit na saan mang paaralan. Mukha ngang nagkakatotoo ang mga nasabi ni Prof. Constantino gaya ng “Young minds has to be shaped to conform to American ideas” at “Education served to attract the people to the new masters and at the same time to dilute their nationalism which had just succeeded in overthrowing a foreign power”. Sinasabi rin ng mga Amerikano noon na ang ginawa nilang “educational system” ay upang palayain tayo sa katangahan at pagiging ignorante. Gagamitin raw ang wikang ingles pangturo upang palayuin na tayo sa ating nakaraan. Ang nakaraan nga bang tinutukoy nila na dapat nating limutin ay ang nakaraan sa pananakop ng Espanya o nakaraan kung saan tayo ang namumuno sa ating sariling lupain at tayo ang mas nakakaalam sa kung ano ang dapat nating gawin upang mamuhay dahil tayo ay tao at likas sa ating umayon sa galaw at pangangailangan ng ating sosyedad? Sa konklusyon, nais ko pa ring gamitin ang sinabi ni prof. Constantino: “As long as feelings of resistance remain in the hearts of the vanquished, no conqueror is secure. Education must both be seen not as an aquisition of information but as the making of man so that he may function affectively and usefully within his own society”. Ang wika natin ay proteksyon at kapangyarihan nating mga Pilipino. Dahil sa edukasyon nalaman natin ang problemang ito ng ating bayan. Obligasyon na nating ituwid ang mga binaluktot ng mga dayuhang mananakop dahil wala na sila. Masisimulan natin ito sa paggamit at pagiging hindi dayuhan sa ating sariling wika.
Sana mula rin sa mga nalakap na mga pagaaral, nawa’y kahit kultura na lang natin ang ating isagip sa mga panahon ngayon na nagpapaubaya tayo sa mga dayuhan pagdating sa pamamalakad ng ating ekonomiya.
Lumbrera, B. (2003). Ang wika ay kasangkapan ng may kapangyarihan: Ang wika bilang instrumentong politikal. Panayam, seryeng Filipinolohiya. De La Salle University – Manila.

Constantino, R. (1970). The miseducation of the Filipino. Journal of contemporary Asia. Vol. 1, no.1.

Enriquez, V. (1981). Nanganganib nga ba ang Sikolohiyang Pilipino dahil sa wikang Ingles?
Ulat ng ikalabindalawang seminar sa Sikolohiya ng wika. pp. 21 – 26. UP Diliman, Quezon, City.s
http://ladywoodpusher07.blogspot.com/2010/11/epekto-ng-globalisasyon-sa-kultura-ng.html

Similar Documents

Premium Essay

Anime

...People who are addicted in watching and reading Japanese anime, not so far, it will affect their lifestyle and it may also improve their mental and emotional skills. I. Introduction A. History B. Terminology 1. Word Usage 2. Synonyms II. Causes of Watching Anime A. Symptoms of Watching Anime B. Anime Replaces your Responsibilities III. Effects of Watching Anime A. Increased Social Interaction B. Potential for Behavioral Problems C. An Interest in Art IV. Benefits of Watching Anime A. Learn Japanese Language and Culture B. Relieve Stress C. Learn something from the Character D. Learn How to Draw Better E. For Entertainment V. Conclusion VI. Reference Introduction Anime (Japanese: アニメ?, [a.ni.me] /ˈænɨmeɪ/ or /ˈɑːnɨmeɪ/) are Japanese animated productions featuring hand-drawn or computer animation. Anime includes animated television series, short films and full-length feature films. The word is the abbreviated pronunciation of "animation" in Japanese. In English, the term is defined as a Japanese-disseminated animation style often characterized by colorful graphics, vibrant characters and fantastic themes. The intended meaning of the term sometimes varies depending on the context. While the earliest known Japanese animation dates to 1917, and many original Japanese animations were produced in the ensuing decades, the characteristic anime style developed in the 1960s—notably with the work...

Words: 2707 - Pages: 11

Free Essay

Anime

...Cultural consumer and copyright: A case study of anime fan subbing Carlo Valencia BSED 1st year Abstract This paper intends to discuss copyright infringement from consumers’ perspective through looking into anime ‘fan subbing’. Anime fan subbing refers to the participatory consumption in which avid fans copy anime (Japanese animation), translate Japanese to another language, subtitle and release subtitled version on the Internet to share it with other fans, without asking for permission from the copyright holder. The case study of English fan subbing of anime shows that this activity was guided by fan subbers’ own ethics that intended to support the anime industry by self-controlling fan subbed anime. Under the advancement of digital technologies and the increased global connectivity among anime fans, however, the existing ethics have become outdated and thus global distribution of anime is further detached from the industry’s distribution businesses. This paper notes the importance of consumers’ own norms and rules in shaping behavior of copyright infringement. It raises further questions on the relationship between copyright law and consumer ethics. Introduction Amid the rise of creative economy discourse, the issue of copyright is drawing increasing attention from cultural industries, policy makers, civil societies and consumers. Simply put, ‘copyright’ can be defined as a series of exclusive rights to reproduce and distribute a work of artistic...

Words: 6323 - Pages: 26

Premium Essay

Anime

...recognition in America. Known increasingly by the Japanese term “anime”, Japanese animation is gaining recognition as a medium that appeals to children and young people. Anime has had an undeniable effect on American popular culture. For example, many children’s cartoons, such as The Powerpuff Girls and Kim Possible have begun to use an anime copycat style, “anime looks [were] leaping from the screen” at last fall’s 2 fashion runways , and Hollywood blockbusters either use animated scenes directly (Kill Bill Vol. 1) or borrow imagery from anime (The Matrix Trilogy). Though the effect anime is having on the visual style of American entertainment and fashion is easy to see, the implication of anime’s growing popularity for its country of origin, Japan, are much less clear. In the following discussion, I will report my findings on the basis of a poll, and take a closer look at the role anime plays in stimulating interest in Japan, and the ways in which interest in anime and Japanese popular culture are closely related to an interest in Japan. It is in fact difficult to tease the two apart from each other, since it is impossible to participate in anime fan culture, except at the very shallowest level, and not be exposed to other forms of Japanese popular culture and traditional Japanese culture, and thereby be encouraged to explore them further. Anime and its relationship to interest in Japan are useful to consider in...

Words: 357 - Pages: 2

Premium Essay

Anime

...The Effects of Watching Anime to Its Viewers A Research Paper Presented to Mrs. Julie Ann A. Ilagan Sta. Teresa College In Partial Fulfilment Of the Requirement For Research By: Karla A. Lara Angelica Lhane P. Guia Ma. Jeanette Contreras Arleigh Trisha Daniel Macarandang IV – St. Matthew Chapter II This chapter includes reviewed literature and studies that would lead the researchers to better understand the proposition and gain knowledge and data needed in this study. A. Review of Related Literature This part states topics connected to the statements included in the previous chapter. Several sources and references are used by the researchers in gathering more information and for the further integration of the proposition of this study. According to "JAPANESE ANIMATION PAGE (THEATRICAL & TV)", Anime Fandom was originated in Los Angeles in 1997. There are five types of anime, the Shonen, Shoujo, Seinen, Josei and Kodomomuke. They are not genres; rather they are labels which focus on a specific target demographic/intended audience. The first type, Shonen typically aimed to young boys under the age of fifteen. A lot of these anime have a young male hero and are commonly focused on action, adventure and fighting. Second is Seinen which are intended to young men between the ages of 15-24. This type of anime tends to be of a more violent and/or psychological in nature, though there are Seinen comedies as well. The third is Shojou anime. It is the female counterpart to Shonen which...

Words: 506 - Pages: 3

Premium Essay

Anime

...Anime: A little more than a childish indulgence When one thinks of the word “Animation”, the first word that arises within their minds is surely to be cartoons, in which they will conclude that all animation is for children. However if one pries in deeper and manages to see through the eyes of an experienced animator, they would understand that animation is more broad then they originally have believed. Furthermore, the focus of Japanese Animation “Anime”, can be explored in depth to show how its popularity managed to spread throughout the world beyond its origin. Anime in essence, is distinctly unique and easily distinguishable from “Western Cartoons” including the style of art, but most importantly the depth of plot due to the fact that much of Anime is influenced directly by Japanese culture. Death, angst, violence and the complexity of human emotions are frequent in Anime which helped its influences to stretch to adult audiences, broadening their market for all age groups. Some key models and figureheads of Anime include Osamu Tezuka, referred to as “the father of Anime” and Hayao Miyazaki, both of whom greatly helped achieve the success of Anime even outside of Japan. Conventions celebrating Japanese Animation is becoming more common, one of the biggest outside of Japan being Anime Expo in Los Angeles, the largest fan-base convention in North America with forty thousand attendees each year. Despite the variety of criticisms and hardships that...

Words: 1620 - Pages: 7

Free Essay

Anime

...Introduction The word Anime was just an abbreviation of the word animation. Moreover, Animation refers to computerized simulation of processes using images to form synthetic motion picture, also known as Graphics. In Japan, the word is used to refer to all animation. Outside of Japan, it's become the catch-all term for animation from Japan. For decades, anime was produced by and for Japan a local product, with a distinct look-and-feel to not just the artwork but the storytelling, the themes, and the concepts. Over the last forty years, as people recognized the uniqueness of it specially its drawings, animation and graphics, it becomes an international phenomenon, attracting millions of fans and being translated into many languages. A whole generation of viewers in the West has grown up with it and is now passing it on to their own children. Objective The findings in this study that have been based on my researches can help and also benefit people especially students. This will help them in the sense that it will enhance their knowledge about this certain topic. It will let them know how Animes created and work, and also in this study, it will let them realize how this first started before. Statement of the Problem This study aims to make students gain knowledge and determine their perceptions towards animation (anime). Specifically, it seeks to answer the following questions: 1. What is the history behind Animes before? 2. How to create animations on an Anime? 3. Is...

Words: 1202 - Pages: 5

Premium Essay

Anime

...A Brief History of Anime Michael O'Connell Source: Otakon 1999 program book Early Days At the beginning of the 20th century, Japanese graphic artists began to feel the influence of two very powerful Western inventions: the newspaper comic strip and the motion picture. With its word balloons and linear story-line, the comic strip provided Japanese story-tellers with a structure that was readily accessible to the masses. Soon, popular cartoonists like Rakiten Kitazawa and Ippei Okamoto were producing their own serialized newspaper prints. These would eventually contribute to the development of the modern Japanese comic book or "manga" In 1914, cartoonists were among the first Japanese artists to experiment with animated motion pictures. Japan's first world-wide success was Kitayama Seitaro's short film Momotaro(1918). Although the Japanese animation industry continued to grow slowly, its one, last pre-war milestone was Chikara To Onna No Yononaka. Appearing in 1932, the short film was the first animated "talkie" in Japanese. Elswhere in the world, the animation industry was not only thriving but breaking new ground. The undisputed leaders in the field were Walt Disney and the Fleisher Brothers. People now forgot what a shock it was for Disney to even consider producing a full-length animated feature. But, when Snow White and the Seven Dwarfs appeared in 1937 to overwhelming popular acclaim, Disney demonstrated that animation could be just as expressive and viable a medium...

Words: 3547 - Pages: 15

Premium Essay

Anime Vs American Anime Essay

...American and Japanese anime or animation in general have consumed over two billion fans but that's not that start of our conversation. Our conversation today is centered around the main differences between American and Japanese anime. A lot of controversy today in the anime community is centered around the two powerhouse “brands” of animation and which country does it better. It's much more than who does it better it's more of who has the better fan base.That being said, then why do fans differentiate the two and why do the have such a harsh rivalry. Well the big fight is over the style of which how both countries make their anime. Fans are actually divide like Republicans and Democrats over how certain aspects of how the anime is supposed to look. Anime is very popular today because people attend anime conventions. In anime conventions many people of different ethnicities can enjoy the view of what's going on. They can buy a number of merchandise that usually appears to be manga, figurines, dvds, and etc. People can participate in various events such as panels, art shows and video screenings. There is more than a handful to choose from. Anime Expo known in America is the biggest convention to date and all sorts of ethnicities are always welcome to...

Words: 759 - Pages: 4

Premium Essay

Anime

...Anime is commonly defined as animation originating in Japan. (アニメ?, an abbreviated pronunciation in Japanese of "animation", pronounced [anime] ( listen) in Japanese, but typically /ˈænɨmeɪ/ ( listen) or /ˈɑnimeɪ/ in English.) The definition sometimes changes depending on the context.[1] In English-speaking countries, anime is also referred to as "Japanese animation".[2] While the earliest known Japanese animation dates to 1917,[3] and many original Japanese cartoons were produced in the ensuing decades, the characteristic anime style developed in the 1960s—notably with the work of Osamu Tezuka—and became known outside Japan in the 1980s. Anime, like manga, has a large audience in Japan and recognition throughout the world. Distributors can release anime via television broadcasts, directly to video, or theatrically, as well as online. Both hand-drawn and computer-animated anime exist. It is used in television series, films, video, video games, commercials, and internet-based releases, and represents most, if not all, genres of fiction. As the market for anime increased in Japan, it also gained popularity in East and Southeast Asia. Anime is currently popular in many different regions around the world.[citation needed] Contents [hide] 1 History 2 Terminology 2.1 Word usage 2.2 Synonyms 3 Visual characteristics 3.1 Character design 3.1.1 Proportions 3.1.2 Eye styles 3.1.3 Facial expressions 3.2 Animation technique 4 Distribution 4.1 Broadcasting 4.2 Influence on...

Words: 3655 - Pages: 15

Premium Essay

Anime

...Running head: ANIME Teenagers today are so obsessed to Anime because it does not only entertain and communicates with them; it also reflects their own problems and struggles in life. Jimenez, Mariannel C. School of Languages, Humanities and Social Studies Mapua Institute of Technology December 04, 2015 Anime Research Paper: Teenagers today are so obsessed to Anime because it does not only entertain and communicates with them; it also reflects their own problems and struggles in life. Anime is a big part of Japanese culture, with its popularity having also spread worldwide. It has been the most popular and victorious entertainment ever since, it is translated to different languages to be spread all over the world (Wikipedia, 2007). Teenagers today are so obsessed to anime because of the wide range of genres that enables them to choose which one they would like to watch. Teenagers enjoys’ watching anime because it gives them joy and it serves as an alternative to their problems and struggles in life. What Anime is “Japanese anime are animated productions featuring hand drawn or computer animation” (Wikipedia, 2015). The word anime can slightly vary depending on where you are. If you are in Japan, anime refers to the shortened form of romaji animashon but if you are outside Japan, anime refers to the kind of animation that is from Japan which is characterized by fantasy, vibrant characters, colorful grahics, and over acting scenes. In simpler words, anime is one of many...

Words: 1363 - Pages: 6

Premium Essay

Anime

...Running Head: JAPANESE ANIMATION 1 LIBERAL ARTS JAPANESE ANIMATION 2 Probably all have ever seen or just heard about the anime. Everyone remembers the characters that differ colored hair and big round eyes. Works such as Sailor Moon, Dragonball Z, Gundam Wing, and of course Pokémon are a cult of its genre. I'm sure many have seen these cartoons, but never thought about what they are and who made them. I remember when I was a kid watching Pokémon after school and could not have imagined that the same Looney Tunes are completely different things. In my mind there was only one question: "Why their eyes so big?" Where did all these cartoons come from?  To find the answer one must look no further than in Japan, the birthplace of Japanese animation, and the main source for all of this madness. Japanese animation, also known as anime (pronounced "ani-may"), is a popular form of animation in Japan, which is quickly spreading in the world.  The major difference between anime and American cartoons is that unlike American cartoons, which are only watched by children, anime is popular among the Japanese adults and is watched by millions.  The audience is not merely directed to children but to teens and adults as well.  The same applies to Japanese comics known as manga. The origins of Japanese animation art are in the cultural traditions of this nation. Despite the nearly century-long period when the animation as an element of contemporary...

Words: 3258 - Pages: 14

Free Essay

Anime

...and the history that has been invested into "Hollywood" has definitely carved a permanent place in the books. So while having cartoons on that early Saturday morning that kids nowadays don't even get up to watch. It isn't necessarily a vital thing. Japan, a vastly smaller country with a different upbringing. They have never formed a movie industry that could compare anywhere near to American movies. Thailand, in recent years has become more prominent but otherwise, Eastern cultures just don't put out the volume nor quality that American films do. (I'm not saying Eastern movies aren't of good quality, I love tons of foreign films) However Japan did have something that was sparked by the creation of one of the most timeless characters in anime history. Astro Boy. In 1952, Osamu Tezuka created one of the most influential characters in animated history. As a young boy he was raised into a family that was rather well off. Luckily enough his family was well off enough that his mother would often bring him to the theater. (he watched Bambi, a lot) It was because of this, his interest and creativity grew and he would become known as "the God of Manga." Wars, they Affect Cartoons Too World War II was a difficult time for thousands, if not millions of lives. It was during this time that Tezuka-san took the opportunity to spread his manga. Selling them at bus...

Words: 812 - Pages: 4

Premium Essay

Anime Addiction

...Anime Addiction *   *   * Anime had widely spread in the whole world, its positive and negative effects are continuously being debated. 1.What is the history of Anime? 2.What are the reasons Anime Addiction? 3.What are the common positive effects of anime Addiction? 4.What are the common negative effects of anime Addiction? Intoduction A.Background information B.Importance of the paper C.Statement of the problem D.Definition of terms Anime addicton A.Reason of anime addiction 1.manga 2.video games 3.movies 4. anime series B. positive effect of anime addiction 1.culture 2.fashion 3.language 4.social interaction C.Negative effects of anime addiction 1.health 2.immoral activities 3.money disposal Conclusion. The rapid rise of anime has seen much controversy in this generation. We are bombarded with the popularity of anime where many people especially teenagers around the world were involved. anime Addiction is actually a very serious problem for it involves many people where only themselves can solve it. The history of anime began at the start of the 20th century, when Japanese filmmakers experimented with the animation techniques that were being explored in the West. The first generation of animators in the late 1910s included Ōten Shimokawa, Jun’ichi Kōuchi and Seitaro Kitayama, referred to as the “fathers” of anime.[1] During World War II, propaganda films such as Momotarō no Umiwashi (1943) and Momotarō: Umi no Shinpei (1945) were made...

Words: 1552 - Pages: 7

Premium Essay

Anime Addiction

...line from the wanting to watch anime to needing to watch it. Our personal take on anime is we watch what we enjoy. And we truly like anime. But we keep thinking we should stop watching because it is childish. We purchase anime on rare occasions, and watch anime maybe once a week. Recently we have been watched a lot more anime than we should often since we found online site for anime. We’ve guess what we am saying is most of my friends and family "don't get the anime thing". Therefore, we end up watching anime on my own feeling something like a social outcast. Socially we am busy being as we am out of college, in a very exhausting job, trying to find time to date, into sports, looking into grad school, etc. we know there are others out there thinking the same thing. So what is your takes on this. Does anime become a social dysfunction? Portraying anime as a cultural thing can only go so far...I guess what they saying are "doing get the anime influenced". Therefore, we should end up watching anime on our own feeling something like a social outcast. Socially we are busy being as we am out of college, in a very exhausting job, trying to find time to date, into sports, looking into grad school, etc. Seems to that you’re only a casual anime fan, so were good. As long as we have a life that extends beyond anime, don't worry. When you start using Japanese words in daily conversation, sit at a computer all night every night watching anime, and withdraw from other activities...

Words: 3646 - Pages: 15

Free Essay

Anime World

...Anime are Japanese cartoon TV-series. More than 90% of this TV-series are based on manga (Japanese comic books) like Dragon Ball Z, Pokémon, and Naruto. A few percent is based on games, a good example will be the short 12 episode TV-series based on the game Devil May Cry. The smallest percent goes to TV-series based on something different from manga and games. For example, Supernatural: The animation which is based on the American TV-series of Supernatural. Anime native language is Japanese, the TV-series are later created with subtitles with the language that demands it. Later on some anime are dubbed this means that the voice is rerecord to a language that demands it. To be able know which one is been watch subtitles or dubbed; the anime been watch will have after the name of the TV-series will have a short abbreviation of the language and the abbreviation of subtitles or dubbed. An example of this will look like Naruto (ENGDUB) this mean English dubbed or Naruto (ENGSUB) this mean English subtitles. There are different types of genres inside the anime, for example there is Kodomo (children), Shojo (girl), Shounen (boy), a great diversity for adults, and Hentai which is pornography. Inside the genre there are the normal TV-series genre action, adventure, supernatural, superpowers, romance, drama, and so on. Even though Shojo is for girls and Shounen is for boys they both try to appeal the interest of both sexes. Also there is a lot difference of this cartoon to American...

Words: 905 - Pages: 4