Free Essay

Miracle Cell No.7

In: People

Submitted By lyrabebeco
Words 1113
Pages 5
Transcript of Copy of Miracle in Cell No. 7
Kabuuang Pananaw
Sa mga makakapanuod ng pelikulang ito, paniguradong hindi mo ito matatapos ng wala kang naipatak na mga luha. Sa bawat eksena ng mag-ama ay talagang damang dama mo. Hindi mo rin maiiwasan na makaramdam ng inis sa panunuod nito dahil sa kahit alam na ng lahat na inosente si Yong-guk at hindi niya magagawa ang mga kasong inihabla sa kanya ay nagbulag-bulagan ang lahat dahil sa ang kalaban niya ay ang pinaka pinuno ng pulisya sa lugar nila. Ipinakita ng pelikulang ito ang reyalidad na walang magagawa ang isang ordinaryo, lalo na’t mahirap na tao laban sa mga taong may kapit sa pamahalaan. Pero kung malakas ang iyong loob at wala kang takot sa sino mang makakaharap mo, syempre makakamit mo din ang iyong hinahangad na hustisya.

Sa pagtatapos ng pelikula baon ko ang mga aral na mula dito. Una ang kahalagahan ng hustisya at karapatang pantao. Mahalaga na alam at kaya nating ipaglaban ang mga ito. Pangalawa ay ang pagpaparamdam ng ating pagmamahal sa ating mga magulang. Dahil hindi natin masasabi kung hanggang kalian sila nandyan para sa atin.

Ang pelikulang ito ay hindi lamang mag-iiwan ng mga magandang aral, kundi ito ay magmumulat sa atin ng mga maaaring mangyari sa hinaharap.

Miracle in Cell No. 7

Lara Sophia M. Sajul
Tema ng Pelikula
Ang Miracle in cell no. 7 ay isang pelikula na siguradong mapapaiyak kayo. Pinagtuunan ng pansin sa pelikula ang pagmamahal ng ama sa anak at ng anak sa ama. Ipinakita dito na hindi hadlang ang kapansanan upang maipakita ang pagmamahal nakanyang ama sa kaniyang anak at gayundin naman ang anak. Nagsikap siya upang sa pagdating ng panahon ay mabigyan ng hustisya ang kanyang ama.
Buod ng Pelikula
Mga Aspektong Teknikal
A. Musika

Ang musika ay isang mahalagang sangkap sa pagbubuo ng pelikula. Akmang akma ang mga ginamit na musika sa pelikulang ito. Bawat eksena na mga kahabag-habag ay lalong nagiging malungkot dahil sa bawat kantang ginamit.

Mga Aral
Lumipas man ang mahabang panahon hindi nawala ang pagmamahal ni Yesung sa kanyang ama. Nagpursigi siyang makatapos upang mapatunayan ang pagka-inosente ng kanyang ama.
Ipinakita sa pelikulang ito na kaya paring maging masaya ng kahit sino basta't kasama ang mga mahal sa buhay.
Ipinalabas din ng pelikulang ito ang kahalagahan ng TIWALA. Isa itong mabuting halimbawa para sa kasabihan na Don’t judge the book by its cover. Hindi lahat ng mga dating bilanggo ay masasama at wala ng pag-asang mamuhay ng mabuti

Direktor:

Prodyuser: - Kim Min-Ki
- Lee Sang-Hun

Tungkol sa Pelikula
- Lee Hwan-Kyung
Pangunahing Tauhan
- Lee Yong-gu (Ryu Seung-ryeong) o Isang lalaki na ang kapasidad ng pag-iisip ay kahalintulad lamang ng isang anim na taong gulang na bata na siyang edad ng kanyang anak na babae. Isa siyang mapagmahal na ama na ang tanging iniisip lamang ay ang kalagayan ng kanyang anak.

- Yesung (Park Shin-hye) o Anak ni Yong-gu na siyang nagsikap upang makapagtapos ng pag-aaral upang maging isang magaling na abogado at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pinakamamahal niyang ama.

- So Yang-ho (Oh Dal Su)
- Choi Choon ho
- Shin Bong sik
- Man-Bum
- Old man Seo
Ang pelikula ay naganap sa isang kulungan kung saan karamihan ng mga karakter ay mga bilanggo sa ika-pitong selda na siyang pinagkuhanan ng titulo ng pelikula. Si Yong-gu ang pangunahing tauhan na ginampanan ni Ryu Seung-ryeong. Meron siyang sakit sa pag-iisip at walang kakayahang makapag-salita ng tuwid, ngunit isa siyang mapagmahal na ama kay Ye-sung. Si Yong-gu ay nagtratrabaho sa isang paradahan ng mga sasakyan bilang isang enforcer.Siya at si Ye-sung ay mahirap lamang, ni hindi nga nila magawang makabili ng Sailor Moon na bag na inaasam asam ni Yesung, pero kahit ganun, masaya sila.
Isang malamig na araw, nagyelo ang mga daan sa bayan. At nadulas ang anak na babae ng hepe ng mga pulis sa nagyeyelong kalsada at nabagok ang ulo. Nakita ni Yong-gu ang aksidente at sinubukang tulungan ang bata. Sa kasamaang palad, namatay ang batang babae at inakusahan siya ng kasong pagpatay, at dahil sa pagkakaroon ng kapansanan hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili.

Hindi naglaon nakulong si Yong-gu at sinentensyahan ng parusang kamatayan, at sa ika-pitong selda siya nailagay kung saan minamaltrato siya ng kanyang mga kasamahan dahil nalaman nila na ang kaso niya ay may kinalaman sa pagpatay sa isang bata. Ngunit sa paglipas ng panahon nalaman ng kanyang mga kasamahan na hindi nya magagawa ang ganung krimen dahil nga siya ay may kapansanan. Noong bumisita si Yesung sa bilangguan upang magtanghal bilang mang-aawit, itinakas siya ng mga kasamahan ng kanyang ama upang makapiling niyang muli ang ama.
Ang mga naging kaibigan ni Yong-gu ang tumulong sa kanya sa nalalapit na huling paglilitis sa korte. At nang sumapit ang araw ng paglilitis pinuntahan ng hepe si Yong-gu at tinakot na papatayin din niya si Ye-sung kung hindi aakuin ni Yong-gu ang kasalanan. Walang nagawa si Yong-gu kundi akuin ang mga ibinibintang sa kanya. Kahit na may pagkukulang sa isip, alam nyang kayang saktan ng Hepe ang kanyang mahal na anak.
Nasayang ang lahat ng paghahansa nila dahil na sentinsyahan parin si Yong gu ng parusang kamatayan. Sa kabila nito, naging masaya parin ang pagsasama ng mag-ama. Nuong nahatulan na siya ng kamatayan naging kahabag-habag ang mga pangyayari. Ang pelikulang ito ay may pinaghalong malungkot at masayang katapusan, lumaki si Yesung at naging isang abogado na siyang nakapaglinis ng pangalan ng kanyang ama.
B. Sinematograpiya

Maayos ang pagkakakuha ng bawat eksena. Maliwang at maaliwalas ang kabuuang kulay at mga visual effects ng pelikula.

C. Pagkakasunod-sunod ng pangyayari

Maayos ang daloy ng mga pangyayari, na lahat ng mga katanungan nabubuo sa iyong isip ay masasagutan ng mga susunod na pangyayari. Ginamit ng director ang istilong flashback o pagbabalik- tanaw sa paglalahad ng istorya. Ang pagbabalik tanaw ay isang paraan ng pagkukwento na pabalik. Inaalalang muli ng pangunahing tauhan ang mga nangyari noong siya ay bata pa.

D. Pag-ganap ng artista

Napakahusay ng mga artistang gumanap dito lalo na iyong gumanap na batang Yesung. Kahit bata pa lamang ay nagawa niyang ipakita ang mga karapat dapat na mga emosyon na sobrang nakakadala na kahit sinong manunuod ay talagang maiiyak. Nakakahanga rin ang pag-ganap ng artista sa karakter na si Yong-gu. Naipakita niya ng maayos ang pagiging may kapansanan sa pag-iisip.

E. Tagpuan

Ang tagpuang ginamit sa pelikula ay angkop sa istoryang gusto nilang ipakita. Maayos ang ginamit nilang tagpuan upang maging makatotohanan ang bawat pangyayari.

Similar Documents

Premium Essay

Miracle in Cell No.7

...Sharifah Aminah Atheerah bt Syed Sheikh IEL140021 Descriptive essay (First draft) My favourite movie. Miracle In Cell Number 7. A grievous movie can actually touch and inspire our senses to the fullest. The storyline of any movie should be able to captivate the hearts of those who watch it. It is filled with sorrow but it is also infused with laughter to create a balance and variety in the plot. The movie that had impressed and moved me was a Korean movie entitled “Miracle In Cell No. 7” . Thus, I absolutely favour this movie because it exposes to me many emotions, keeps me motivated and has moral value. The story starts when a father, Yong go follows a child that wants to show him the backpack that he is going to buy to his daughter, Yae Sung, but the child then dies in a freak accident. When he tries to resuscitate her, a woman witnesses him and mistakenly thinks he was molesting her. Yong Go is imprisoned to Cell No. 7. The most hurting moment is the last meeting between father and daughter before Yong Go is sentenced to death. I can barely breath when I hear her screams to call his father. Before his trial, Yong Go is physically and mentally abused by the police’s commissioner. Hence, he is forced to take blame for the action that he is purely innocent of. Secondly, I personally love this movie because it keeps me motivated and enthusiastic. This is because, I could see that the police takes advantage of his disability. My heart revolted when the court rules......

Words: 477 - Pages: 2

Free Essay

Miracle in Cell #7

...Yong Goo, a mentally ill father who accused of murder and rape successfully brings in her 7 years old daughter, Ye Seung, of course with a help by some friendly criminals in his cell. In this cell number 7, they have a mission to protect these two Father-Daughter and also to prove Yong Goo isn't a murder. This movie absolutely wins my heart. Every single scene successfully makes my heart flutter. Hats off to every actors in here, especially Ryu Seung Ryong ! His acting as a mentally ill father is really perfect. He isn't just bringing the character of a mentally ill father but also a character of father who loves her daughter so well. I also adore Kal So Won as Ye Seung child ! How can this cute little girl can act like that? She is very cute and smart, like her character. I can really feel the father-daughter bond. Everyone must be thinking at first that criminals in cell with Yong Goo are bad, but they aren't. In the end, all bad person in cell, including prisoner chief, are helping Yong Goo. I think it's because a sincere love between a father and a daughter. The movie started with a lady given a pile of files by a police officer who she later calls “Dad”. The files are for a case which the police officer said is gonna be tough because the case is not an easy one. Then the lady carrying the stack of files is walking out not just from a police station, but from a prison. It was snowing and she saw a balloon flying in the sky and got caught in the barbed wires.. It is...

Words: 1381 - Pages: 6

Premium Essay

Miracle in Cell No. 7

...China is one of the Four Ancient Civilizations (alongside Babylon, India and Egypt), according to Chinese scholar Liang Qichao (1900). It boasts a vast geographic expanse, 3,600 years of written history, as well as a rich and profound culture. Many aspects of Chinese culture can be traced back many centuries ago. Chinese culture is so diverse and unique, yet harmoniously blended, and presents itself an invaluable asset to the world. The guide contains articles divided into "national traditions & the heritage of China" and " the arts in China". Topics include: Chinese food, China World heritage sites, China's festival, China's Kung Fu and Beijing opera. Interested in Chinese culture? These tours might interest you: China History Tours, World Heritage Tours, Explore Ancient Towns, Minority Discovery, Festival Tours, and Kungfu Tours. Historical China was a world leader in science and technology until the Ming Dynasty. Ancient Chinese discoveries and inventions, such as papermaking, printing, the compass, and gunpowder (the Four Great Inventions), later became widespread in Asia and Europe. Chinese mathematicians were the first to use negative numbers.[316][317] However, by the 17th century, the Western world had surpassed China in scientific and technological development.[318] The causes of this Great Divergence continue to be debated.[319] After repeated military defeats by Western nations in the 19th century, Chinese reformers began promoting modern science and......

Words: 433 - Pages: 2

Free Essay

Miracle in Cell No. 7

...What Makes Air Go In and Out?   Objective: | to describe what makes air go in and out of the lungs   | Student Information: | Your lungs do not have muscles. You breathe by changing the size of your chest. The air around you has pressure. It is pushing in on you all of the time. When you make your chest bigger, air comes into your body and fills up your lungs. To breathe out, you make your chest smaller. This pushes the air back out.   | Materials: |  16 or 20 oz. plastic bottle a small lump of clay 1 straw colored water  | Procedure: | 1. Fill the bottle half way with colored water. Put the straw in it and place the clay over the opening (holding the straw in place coming out of the bottle). 2. Tell the children that the straw is like your windpipe; the clay is like your throat; the bottle is like your chest. The movement of the colored water is to represent the movement of air in and out of your lungs. 3. Push in on the bottle. This makes the bottle smaller. This is like making your chest smaller. This pushes the water (air) out. 4. Stop pushing in on the bottle. This makes the bottle bigger. This is like making your chest bigger. Air pressure pushes the water (air) in.   | Assessment: | Discussion:   Put your hands on your chest while you breathe. Can you feel how changing the size of your chest makes the air go in and out?  How is it like the bottle?...

Words: 258 - Pages: 2

Free Essay

Miracle in Cell No.7

...This is an impressive comedy and family melodrama about a man who is mentally retarded. Imprisoned for murder, he became friendly with the criminals in room 7, and they help(  him see his daughter again by sneaking her in. It made audiences cry everywhere in Korea. Yong-gu (Seung-Ryong Ryu) is a mentally challenged man with the intelligence of a 6-year-old, which is actually the age of his own daughter  Ye-sung (So-won Gar) who is much smarter than her peers.  They are enjoying a happy life while Yong-gu works in a parking lot at a supermarket. However, one day, when the police commissioner's daughter gets into an accident, Yong-gu is the one who watch and tries to help her. He is accused of sexual assault. Because when he was trying to do artificial respiration, someone illusion that he was trying tiss her and sexual assault. However, Yong-gu couldn’t refute the claim because he is not able to speak well. Fortunately, Yong-Gu is able to see his daughter in the concert for prisoners from the childcare institution. So, he brings her into jail. However, a few minutes later, she discovers her and they take her back to childcare. In fact, the head of prison (Jin Young) knows that Yong-Gu was not the assailant but he couldn’t tell anything in front of the power of the police commissioner.   Fortunately, the people who are in the jail helped out Yong-Gu so that he can win the case in a trial. On the trial day, before he goes into court, the police commissioner calls him, then......

Words: 486 - Pages: 2

Premium Essay

Miracle Drink

...Miracle Drink: Carrot, Beet Root and Apple This MIRACLE DRINK has been circulating for a long time long ago. It is worth your while to take note. There is a celebrity Mr. Seto who swears by it. He wants to make it public to draw the attention of people who have cancers. This is a drink that can protect bad cells forming in your body or it will restrain its growth! Mr. Seto had lung cancer. He was recommended to take this drink by a famous Herbalist from China . He has taken this drink diligently for 3 months and now his health is restored, and he is ready to take a pleasure trip. Thanks to this drink! It does not hurt for you to try. It is like a Miracle Drink! It is simple. You need one beet root, one carrot and one apple that combine together to make the JUICE! Wash the above, cut with the skin on into pieces and put them into the juicer and immediately you drink the juice. You can add some lime or lemon for more refreshing taste. This Miracle Drink will be effective for the following ailments: 1. Prevent cancer cells to develop. It will restrain cancer cells to grow. 2. Prevent liver, kidney, pancreas disease and it can cure ulcer as well. 3. Strengthen the lung, prevent heart attack and high blood pressure. 4. Strengthen the immune system 5. Good for the eyesight, eliminate red and tired eyes or dry eyes 6. Help to eliminate pain from physical training, muscle ache 7. Detoxify, assist bowel movement, eliminate constipation. Therefore it will make skin healthy &......

Words: 387 - Pages: 2

Free Essay

Coconutoil

...Organic Virgin Coconut Oil - A Healthy Oil The Coconut Oil Story Virgin Coconut Oil: An introduction For about 3960 years of the of the past 4000 years of the documented historical use of the fruits of the coconut palm as a food and a pharmaceutical, the news has all been good. It was seen as a sustainable resource from which the harvested materials influenced every aspect of the lives of tropical communities, but most importantly its fruit, the coconut flesh, water, milk and oil. The use of coconut oil around the world in tropical regions is prolific: South and Central America, Africa, the Indian subcontinent, Micro-, Mele- and Poly-nesia and most of Asia. The uses are so respected that they were documented by Ayurvedic medicine in Sanskrit from 1500BC in all areas relating to the mind, body and spirit. Early European explorers including Captain Cook wrote affectionately about the beauty of communities across the Pacific using coconut oil as an integral part of their daily lives. During WWII the water of the young green coconut was successfully used as a substitute for a saline drip saving the lives of many allied soldiers. After the war, in England coconut oil was sold as "margarine" and in the USA as "coconut butter". However, this all changed in 1954. In the social environment of the USA in which coronary heart disease (CHD) was becoming the primary cause of mortality in the adult population, the young researcher David Kritchevsky published two academic papers. The......

Words: 3568 - Pages: 15

Free Essay

Miracles: How They Do Not Violate Nature

...April 28, 2009 Miracles: How They Do Not Violate Nature For centuries, the validity of miracles has been debated on by countless philosophers. Of these philosophers, some are religious and others both materialist and atheist. Some materialists, who argue against the existence of miracles, believe that the world is purely physical and that nothing can possibly happen outside the laws of nature. The theistic philosophers reply with the statement that science cannot explain everything simply because the art was founded by us humans who are, by definition, imperfect. So the implication shows science to have inherited man’s imperfections. Science is completely logical, but it cannot explain the nature of everything since there are always undiscovered concepts and laws to be found. Among these phenomena are miracles. Contrary to materialist beliefs, miracles do not violate the real laws of science because the laws that we are referring to are the ones that man, in all his imperfections, compiled. God created all the laws of science of which many have never yet been discovered. So logic would tell us that we cannot be for certain that supernatural events violate any natural laws, but certainly these events do not have to violate any natural law to be miracles. First off, today’s use of the word miracle is inherently misused. It is commonly used by speakers to describe a wonderful event that he believes his audience should feel the same way about. Using the word miracle and other......

Words: 1812 - Pages: 8

Premium Essay

Raspberry Ketone

...century of speed, no one has time to lose countless hours in the gym so we started looking for some help. We tried different chemicals but in the end we realized that the answer was still in Mother Nature. And so Raspberry Ketone was discovered. A raspberry ketone is generally described as the aromatic element of a raspberry that one first recognizes when in close proximity of a raspberry. While this ketone clearly affects the scent associated with a raspberry, this is not the only thing that can be affected by a raspberry ketone, though. More specifically, raspberry ketones are now being associated with not only weight loss and fat burning, but they are also being through to aid in reducing the likelihood of having liver cancer and cell damage. Raspberry Ketone represents a new element on the market that helps in the fight for a perfect body, sustaining weight loss and fat burning. Just recently been proven to give individuals who regularly consume this product the upper hand in the battle against weight again and fat retention. This represents part of the sales pitch that the company offers, but what does science say? There is some proof for this product but nothing is certain and there were no human studies recorded so far for this product. It was tested on a few fat animals, like every other thing that we as humans think about. The majority of the tests were done almost 10 years ago. One of the results of this study concluded that the addition......

Words: 2094 - Pages: 9

Free Essay

Satiricle Article

...In this satirical article published in The Onion the author is satirizing the strategies used by companies to market products to attract its susceptible customers. Using several rhetorical devices to campaign its innovative, revolutionary product: MagnaSoles shoe inserts. Using the fictional MagnaSoles as a model, the article humorously mocks the strategies used by companies to market products. Using an exaggerated or sarcastic tone throughout, it gives the read a true taste of the tactics used in today’s customary advertising. The passage quotes doctors in the field of pseudoscience and uses false scientific nonsense as an appeal to authority, it’s main rhetorical device. Together, these rhetorical devices are used together with ethos and logos to give a hyperbolized version of a modern advertisement. By using phony complex diction, such as “pseudoscience”, “kilofrankels” and “biomagnetic”, terms that retains no existence in the science world. The Onion’s writer reveals the advertisers’ outrageous front shown in paragraph six and seven. Since “pseudoscience” is a resemblance to science based on misleading assumptions, thus leaving the question would one really want to purchase something that qualifies as “fake” or a “resemblance” to the real deal. As a matter of fact, Magnasoles are insoles and not a living organism, so producing a “biomagnetic field” (a phenomenon of magnetic fields produced by living organisms; it is a subset of bioelectromagnetism.) would simply be......

Words: 599 - Pages: 3

Premium Essay

Jones

...to the chapters below, or #2 you can develop your own project to show your understanding of the books concepts. You do this all the time in English class, now you can create your own project to present the many issues in the story of Hela cells. There are several questions to be answered below. Make sure you develop answers to each of the questions using complete sentences. DO NOT simply say “Ch 1 Q 1 No” I should not have to refer back to the question each time you answer a question to see what the question was…. incorporate the question into the answer and elaborate upon your answer when necessary. Prologue: The Woman in the Photograph 1. The author uses several similes to describe cells. What simile does she use to describe the way a cell looks? What simile does she use to explain the functions of the different parts of a cell? What do these similes suggest about biology? 2. What is mitosis? What beneficial biological processes involve mitosis? 3. What simile does Donald Defler use to describe mitosis? 4. What happens when there is a mistake during the process of mitosis? 5. According to Defler, how important was the discovery of HeLa cells? 6. As a high school student, Skloot began researching HeLa cells to find out more about Henrietta Lacks. Examine pages 5 & 6 and write down each step that Skloot took to begin her research. Chapter One: The Exam 1. Why does Sadie think Henrietta hesitated before seeing a doctor? 2. What......

Words: 2703 - Pages: 11

Free Essay

Discover

...the body of infectious toxins * Strengthens your immune system * Enhances sexual desire and performance * Fights cancerous cells * Slows down the aging process * Promotes healthier and younger-looking skin * Alleviates diabetes * Normalizes and regulates cholesterol levels * Helps maintain healthy heart function * Minimizes inflammation * Improves Blood Circulation * Prevents artherosclerosis * Enhances visual acuity * Helps stabilize normal blood sugar levels * Helps improve patients suffering from leukemia, dengue * Fights general depression and stress * Supports weight loss * Improves upon your overall physical strength If you’re looking into living a very long life… and… staying young and healthy… this very well could be the most important message you will ever read. One small common malungay tree is taking on the entire world’s illnesses…and winning! The secret all lies within how cells in your body die. Did you know there are only TWO ways for a cell in your body to die? Apoptosis – The Good Way The process where a damaged cell signals for a white blood cell to come and destroy it thoroughly. The Result: No leftover parts of the cell to damage other cells. Necrosis – The Bad Way The destructive process cells go through unassisted: Electrons fall off into other cells wrecking havoc and causing everything we know as aging, including non-genetic diseases. They become free radicals. The......

Words: 6873 - Pages: 28

Free Essay

A General Review of Tetracyclines Antibiotics

...A General Review of Tetracyclines Antibiotics Chang Liu Instructor: Prof. Jasson Sello Department of Chemistry, Brown University Providence 02906, RI Tetracyclines are the first broad-spectrum antibiotic to be applied to clinic use. Nevertheless, the increasing incidence of bacterial resistance of tetracyclines led to a series of studies on the development of semisynthetic tetracyclines to circumvent the resistant organisms. In order to better design the structures of tetracycline derivatives, research on the action mode of tetracyclines, mechanisms of resistance, biosynthesis and total synthesis of tetracyclines were also performed. Keywords: Tetracyclines, Structure-activity Relationship, Mode of Action, Mechanisms of Resistance, Biosynthesis, Total Synthesis 1. Introduction Tetracyclines are a group of polyketide broad-spectrum antibiotics that has activity against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria, mycoplasmas, chlamydiae and peotozoan parasites [1]. The discovery of tetracycline was in the 1940s. At that time, the problems related to the production of Pennicillin has been solved and pharmaceutical industry and academic institutes started to concentrate their energy on the development of new antibiotics. In 1948, the first member of tetracycline family—chlorotetracyclin, or Aureomycin was discovered as an isolate of Streptomyces Aureofaciens in an antibiotic screening program functioned in Lederle Labs [2]. In 1950, oxytetracycline or......

Words: 2838 - Pages: 12

Premium Essay

Laugh

...downplay authority figures while indulging melodramatics. Favorable genres such as the seasonal horror and persistent gangster flicks, consistently contain themes of an inauthentic authorial agency that subverts social authority. Whilst I was watching, I realized that I find myself choked into a roller coaster ride of emotions - made me - at first - sob a bit and then eventually cried a river as I can't hold the gravity of emotions finding its way to burst out from my chest while equally giving me a laugh out loud moments due to its hilarious scenes. It's both a humorous and heart-wrenching film that shows how cruel and unfair a society can be to those who are intellectually impaired or should I say mentally handicapped. Miracle In Cell No. 7 is a heartwarming movie that presents a combo of comedy and melodrama about a mentally challenged father (Yong Gu) who loves his daughter (Ye Sung) so much - the former was wrongfully accused of a crime and was sent into prison. Later, Ye Sung studied law and works to prove her father's innocence. Worth -watching - this film really deserves recognition not only in Korea, but also in other countries as well. I'm hoping that it gains a pass to be shown in our country as it is something...

Words: 324 - Pages: 2

Free Essay

Business Assignment

...Discovery of penicillin | Notable awards | * FRS (1943)[1] * Nobel Prize (1945) * Knight Bachelor (1944) | Signature | Sir Alexander Fleming, FRSE, FRS,[1] FRCS(Eng) (6 August 1881 – 11 March 1955) was a Scottish biologist, pharmacologist and botanist. He wrote many articles on bacteriology, immunology, and chemotherapy. His best-known discoveries are the enzyme lysozyme in 1923 and the antibiotic substance penicillin from the mould Penicillium notatum in 1928, for which he shared the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1945 with Howard Florey and Ernst Boris Chain.[2][3][4][5][6][7] Contents * 1 Early life and education * 2 Research * 2.1 Work before penicillin * 2.2 Accidental discovery * 2.3 Purification and stabilisation * 2.4 Antibiotics * 3 Myths * 4 Personal life * 5 Death * 6 Honours, awards and achievements * 7 See also * 8 Bibliography * 9 References * 10 External links Early life and education Fleming was born on 6 August 1881 at Lochfield farm near Darvel, in Ayrshire, Scotland. He was the third of the four children of farmer Hugh Fleming (1816–1888) from his second marriage to Grace Stirling Morton (1848–1928), the daughter of a neighbouring farmer. Hugh Fleming had four surviving children from his first marriage. He was 59 at the time of his second marriage, and died when Alexander (known as Alec) was seven....

Words: 13076 - Pages: 53