Free Essay

Mưa Mưa

In: Other Topics

Submitted By phihac
Words 8958
Pages 36
I WAS attracted to Unilever because of the quality of the training and the investment they were willing to put into their trainees. I was an inexperienced student and they were prepared to put a lot of commitment behind me. They look after you.

It was very competitive, and there were an awful lot of very good candidates. I sometimes thought: 'Why should they choose me?', but once I had been to a few interviews I picked up on what they were looking for. They wanted someone with individuality, and who was involved in all aspects of university life. Someone who made use of their vacations to get experience in business or follow up other interests, rather than spend a few weeks on the dole. They are looking for people who work particularly well in a team. Solo activities are not as positive; they want people who enjoy company.

I decided, anyway, I could only be myself, and if that fitted into what they wanted then things would work out. If you try to be something different then it all just ends in tears at some stage.

In the beginning I spent a minimum of 10 to 12 hours a day in the office, sometimes more, and occasionally worked at weekends, which was a shock. I was used to a 30-hour week, which was a lot for a university course, but nowhere near as demanding. I didn't really know what was expected of me. Only after being there for some time did I think: 'I can say no. I am in charge of my own work schedule.' I felt this immense pressure to do everything, and it all had to be perfect. As I went on I felt more in control.

They give you a great deal of responsibility very quickly, but I wouldn't say you are treated like a king. I would be sitting there sorting out budgets at 11 o'clock at night - eating take-away pizza and juggling with figures. You have to get things done. It's not like being at university where you can get an extension on your essay deadline. There are times when you think 'I can't do this', but that's all in the process of being tested.

You are gauged on your performance and then you can go for the things that are important to you. You have to make noise and get yourself noticed or you can just drift.

Earning for the first time is very nice. Your time is much more limited but your lifestyle improves. You can plan a bit. Once you get used to a certain income it's difficult to give it up. But work in itself is not the be all and end all. It should be something you enjoy.

It's so important to find a balance between work and other things in your life. You have to have that balance or you do not perform as well. The social life from work is very good because there are a lot of other young people on the same sort of programme. But I make sure I see old friends because there is a danger of getting sucked into the work social scene. I work so I can do other things as well, whether it's sport, or going for meals with friends, or travelling.

I took a year out teaching English in Austria before going to university and spent a year travelling in Asia, Australia and the United States before joining Unilever. Apart from a short space of time before my A-levels (at Altrincham Grammar School, in Manchester) when I thought I might become a dentist, I have been quite clear about what I wanted every step of the way.

It’s designed to grow you into a manager, through hands-on learning alongside world-class experts. You’ll be hired into a function and develop your leadership skills by working on live projects which offer you all the experience you need to become ready for your first management role.

The Unilever Future Leaders’ Programme is all about harnessing your potential. You’ll come into an organisation where you can make a measurable difference to our business performance. You’ll be encouraged to lead, to suggest, to challenge how we work. You’ll join an environment where you can be creative and be yourself. And you’ll enjoy some exceptional training and support to help you. Our graduate programme recruits the people who will see this business into the future, developing into leaders with a difference.
Tôi bị thu hút Unilever vì chất lượng của việc đào tạo và đầu tư họ đã sẵn sàng để đưa vào các học viên của họ. Tôi là một sinh viên thiếu kinh nghiệm và họ đã chuẩn bị để đặt rất nhiều cam kết phía sau tôi . Họ chăm sóc bạn .

Nó là rất cạnh tranh , và có rất nhiều khủng khiếp của các ứng cử viên rất tốt. Đôi khi tôi nghĩ: "Tại sao họ nên chọn tôi ?" , Nhưng một khi tôi đã đến một vài cuộc phỏng vấn tôi nhặt về những gì họ đang tìm kiếm. Họ muốn một người nào đó với cá nhân, và những người đã tham gia vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống đại học . Một người đã sử dụng kỳ nghỉ của họ để có được kinh nghiệm trong kinh doanh hay theo dõi các quyền lợi khác , chứ không phải dành một vài tuần trên trợ cấp thất nghiệp . Họ đang tìm kiếm những người làm việc đặc biệt tốt trong một đội. Hoạt động solo không phải là tích cực ; họ muốn những người thưởng thức công ty .

Tôi quyết định , dù sao, tôi chỉ có thể là chính mình , và nếu điều đó được lắp vào những gì họ muốn sau đó mọi thứ sẽ làm việc ra . Nếu bạn cố gắng để được một cái gì đó khác nhau sau đó tất cả chỉ kết thúc trong nước mắt tại một số sân khấu.

Ban đầu, tôi đã dành một tối thiểu từ 10 đến 12 tiếng một ngày trong văn phòng, đôi khi nhiều hơn , và đôi khi làm việc vào cuối tuần , đó là một cú sốc . Tôi đã quen với một tuần 30 giờ, đó là rất nhiều cho một khóa học đại học, nhưng không nơi nào gần như đòi hỏi. Tôi không thực sự biết những gì đã được dự kiến của tôi . Chỉ sau khi có một thời gian đã làm tôi suy nghĩ : "Tôi có thể nói không . Tôi chịu trách nhiệm về lịch trình làm việc của riêng tôi. " Tôi cảm thấy áp lực này bao la để làm tất cả mọi thứ , và tất cả phải được hoàn hảo. Như tôi đã đi trên tôi cảm thấy nhiều hơn trong kiểm soát .

Họ cung cấp cho bạn rất nhiều trách nhiệm rất nhanh chóng, nhưng tôi sẽ không nói rằng bạn được đối xử như một vị vua . Tôi sẽ ngồi ở đó phân loại ra ngân sách lúc 11 giờ vào ban đêm - ăn take-away pizza và tung hứng với những con số . Bạn có để có được những điều thực hiện . Nó không phải như đang được ở trường đại học , nơi bạn có thể nhận được một phần mở rộng thời hạn trên bài luận của bạn . Có những lúc bạn nghĩ: "Mình không thể làm điều này , nhưng đó là tất cả trong quá trình đang được thử nghiệm .

Bạn đang đoán về hiệu suất của bạn và sau đó bạn có thể đi cho những điều đó là quan trọng với bạn . Bạn có để làm cho tiếng ồn và có được cho mình nhận thấy hoặc bạn chỉ có thể trôi dạt .

Thu nhập lần đầu tiên là rất tốt đẹp . Thời gian của bạn là hạn chế hơn nhiều nhưng lối sống của bạn được cải thiện. Bạn có thể lập kế hoạch một chút . Một khi bạn đã quen với một thu nhập nhất định rất khó để từ bỏ nó. Nhưng công việc tự nó không phải là được tất cả và kết thúc tất cả . Nó phải là một cái gì đó mà bạn thích.

Nó rất quan trọng để tìm một sự cân bằng giữa công việc và những thứ khác trong cuộc sống của bạn . Bạn cần phải có sự cân bằng đó hoặc bạn không thực hiện là tốt. Đời sống xã hội từ công việc là rất tốt vì có rất nhiều người trẻ khác trên cùng một loại chương trình. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi nhìn thấy những người bạn cũ bởi vì có một nguy cơ bị hút vào công việc cảnh xã hội. Tôi làm việc vì vậy tôi có thể làm những việc khác nữa, cho dù đó là môn thể thao , hoặc đi ăn với bạn bè, hoặc đi du lịch.

Tôi mất một năm ra dạy tiếng Anh tại Áo trước khi đi học đại học và đã dành một năm đi du lịch ở châu Á, Úc và Mỹ trước khi gia nhập Unilever . Ngoài một khoảng thời gian ngắn trước khi A-level của tôi ( tại Grammar School Altrincham , tại Manchester ) khi tôi nghĩ rằng tôi có thể trở thành một nha sĩ , tôi đã khá rõ ràng về những gì tôi muốn mỗi bước của con đường .

Nó được thiết kế để phát triển bạn vào một người quản lý , thông qua phương pháp học tập cùng với các chuyên gia đẳng cấp thế giới . Bạn sẽ được thuê vào một chức năng và phát triển kỹ năng lãnh đạo của bạn bằng cách làm việc trên các dự án trực tiếp mà cung cấp cho bạn tất cả những kinh nghiệm bạn cần phải trở thành sẵn sàng cho vai trò quản lý đầu tiên của bạn.

Chương trình các nhà lãnh đạo Unilever tương lai " là tất cả về khai thác tiềm năng của bạn . Bạn sẽ trở thành một tổ chức nơi bạn có thể tạo sự khác biệt có thể đo lường hiệu suất kinh doanh của chúng tôi . Bạn sẽ được khuyến khích để dẫn dắt , gợi ý , để thách thức như thế nào chúng tôi làm việc . Bạn sẽ tham gia vào một môi trường nơi bạn có thể sáng tạo và là chính mình . Và bạn sẽ thưởng thức một số đào tạo và hỗ trợ đặc biệt để giúp bạn. Chương trình sau đại học của chúng tôi tuyển dụng những người sẽ nhìn thấy doanh nghiệp này trong tương lai , phát triển thành các nhà lãnh đạo với một sự khác biệt

Below is a free essay on "What Attracted You to Apply for Uflp" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.
• What attracted you to apply for the Unilever Future Leaders Programme

It’s designed to grow you into a manager, through hands-on learning alongside world-class experts. You’ll be hired into a function and develop your leadership skills by working on live projects which offer you all the experience you need to become ready for your first management role.

The Unilever Future Leaders’ Programme is all about harnessing your potential. You’ll come into an organisation where you can make a measurable difference to our business performance. You’ll be encouraged to lead, to suggest, to challenge how we work. You’ll join an environment where you can be creative and be yourself. And you’ll enjoy some exceptional training and support to help you. Our graduate programme recruits the people who will see this business into the future, developing into leaders with a difference.

• What attracted you to your chosen business area/function within Unilever?

• What actions have you taken to find out about Unilever and your chosen business area/function?

Human Resource

Can you imagine the incredible variety of talent we have coming through our doors?
We employ people to work in a range of different roles and all of them bring their own unique strengths and career goals. It takes all kinds of talented and committed individuals to make Unilever’s world go round, and it’ll be up to you to help create an environment where our people can strive to be their best.
To work in HR, you need to be insighatful and inspired to make a difference in developing our people, organization skills and capabilities required to be a winning business. You’ll undertake rotations to get a well-rounded view of our people, including time at Service Delivery, Business Partnering and Expertise teams. Beyond your usual rotations, there’s also scope for you take on crucial projects and shape future HR practices.
Wherever in the business you work, you’ll be building up experience of...
Dưới đây là một bài luận miễn phí trên "Những gì thu hút bạn để Áp dụng cho Uflp " từ chống Tiểu luận, nguồn của bạn cho tài liệu nghiên cứu miễn phí , tiểu luận, và các ví dụ giấy hạn .
• Điều gì thu hút bạn để áp dụng cho Chương trình lãnh đạo Unilever tương lai

Nó được thiết kế để phát triển bạn vào một người quản lý , thông qua phương pháp học tập cùng với các chuyên gia đẳng cấp thế giới . Bạn sẽ được thuê vào một chức năng và phát triển kỹ năng lãnh đạo của bạn bằng cách làm việc trên các dự án trực tiếp mà cung cấp cho bạn tất cả những kinh nghiệm bạn cần phải trở thành sẵn sàng cho vai trò quản lý đầu tiên của bạn.

Chương trình các nhà lãnh đạo Unilever tương lai " là tất cả về khai thác tiềm năng của bạn . Bạn sẽ trở thành một tổ chức nơi bạn có thể tạo sự khác biệt có thể đo lường hiệu suất kinh doanh của chúng tôi . Bạn sẽ được khuyến khích để dẫn dắt , gợi ý , để thách thức như thế nào chúng tôi làm việc . Bạn sẽ tham gia vào một môi trường nơi bạn có thể sáng tạo và là chính mình . Và bạn sẽ thưởng thức một số đào tạo và hỗ trợ đặc biệt để giúp bạn. Chương trình sau đại học của chúng tôi tuyển dụng những người sẽ nhìn thấy doanh nghiệp này trong tương lai , phát triển thành các nhà lãnh đạo với một sự khác biệt .

• Điều gì thu hút bạn đã chọn lĩnh vực kinh doanh / chức năng trong Unilever ?

• Những hành động có bạn lấy để tìm hiểu về Unilever và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh của bạn / chức năng?

nhân sự

Bạn có thể tưởng tượng sự đa dạng đáng kinh ngạc của tài năng , chúng tôi đã tới thông qua cánh cửa của chúng tôi ?
Chúng tôi sử dụng người làm việc trong một loạt các vai trò khác nhau và tất cả chúng mang lại sức mạnh của riêng mình và mục tiêu nghề nghiệp . Nó có tất cả các loại của các cá nhân tài năng và cam kết làm cho thế giới của Unilever đi vòng quanh , và nó sẽ được vào bạn để giúp tạo ra một môi trường nơi mà người dân của chúng tôi có thể cố gắng để được tốt nhất của họ.
Để làm việc trong nhân sự, bạn cần phải sâu sắc và truyền cảm hứng để tạo sự khác biệt trong việc phát triển con người, kỹ năng tổ chức và khả năng cần thiết để trở thành một doanh nghiệp thành công của chúng tôi . Bạn sẽ thực hiện quay để có được một cái nhìn mới lạ của nhân dân ta , trong đó có thời gian ở Dịch vụ, kinh doanh Hợp tác và các đội chuyên môn . Ngoài quay thông thường của bạn , cũng có phạm vi cho bạn đi trên các dự án quan trọng và hình dạng thực hành nhân sự trong tương lai.
Bất cứ nơi nào trong kinh doanh bạn làm việc , bạn sẽ được xây dựng kinh nghiệm của ...

This summer, three of the four places for Unilever’s marketing internship were filled by Durham students: Alex Deung from Hatfield, Amy Tyrer from Mary’s and Lucy Edwardes Jones also from Mary’s. Palatinate catches up with them to find out more.

What attracted you to apply for the Unilever summer placement?

Alex: First of all Unilever is a marketer’s dream – Lynx, Ben & Jerry’s, Dove, Magnum… The company is home to incredible brands and, as an intern, you get to play with them for real. Secondly, I’m really attracted to marketing management and the commercial side of marketing (as opposed to the creative work of advertising agencies) so I knew that working for an industry-leading supplier would allow me to explore this.

Lucy: Having experienced snippets of the marketing process during my holiday job at a Market Research agency and a week’s work experience at an advertising agency, I was keen to gain an overview of the marketing lifecycle. I was initially attracted to Unilever by the exciting range of brands, but it was the company’s Sustainable Living Plan which really set Unilever apart for me.

Amy: It was a combination of wanting to know more about marketing and find out if it was a career that I could see my self pursuing. In the current job market any experience you can gain that separates you from other applicants is invaluable.

What did you work on over the summer?

Alex: I was on the Brand Building team for Sure Men UK & Ireland ,with just my line manager and I running the nation’s largest male deo brand. This meant keeping on top of sales and financials, but also managing a product relaunch, briefing out sales promotions, managing cross-agency teams on new adverts, making sure we have a strong presence in retailers, signing partnership deals.

Lucy: I worked in the Snacking category, predominantly on the Pot Noodle account. Working on a fun, youth brand meant that there was a lot of freedom for amazing marketing ideas to be implemented; I helped to launch a Pot Noodle pop-up restaurant and a student scholarship competition to win a year’s tuition fees! However I also got to grips with the important commercial strategy behind these ideas, analysing huge spreadsheets of market data.

Amy: My placement was with the ice cream team, covering everything from Ben and Jerry’s to Cornetto, to Twister. My main project was helping to plan marketing stratagy for out of home products in summer 2014. I was also involved in launching products, creating facebook apps and lots more.

What did you find most challenging?

Alex: Dealing with what feels like billions of emails hitting your inbox everyday, all requiring different actions. We English students, with our virtually non-existent contact hours, just aren’t trained for that type of experience!

Lucy: The first couple of weeks! Having never studied marketing, I was slightly overwhelmed with a whole new vocabulary of acronyms such as P&L (profit and loss), VOD (volume on deal) and, my personal favourite, OOH (out of home). However I soon lost any embarrassment in regularly asking ‘sorry what does that mean?’.

Amy: The amount and complexity of work that is given to you pretty much from day one – it felt very daunting. But you do surprise yourself and end up managing complete projects and events that you never thought you could.

What did you find most rewarding?

Alex: Firstly, nothing beats the satisfaction of seeing your hard work come to life in tangible ways: new products, new adverts, people interacting with your brand, but also your market share growing whilst your competitors’ shares fall. Secondly it’s hugely rewarding to be involved in teams; working with people and not just numbers makes for a really enjoyable role.

Lucy: Taking charge of my own Pot Noodle projects! I was plunged in at the deep end with real responsibilities rather than intern duties. One month in, I was presenting my findings from a focus group and competitor review back to an all-agency team of 15.

Amy: Seeing things that you have been involved with in the shops or on TV.

Which skills from your Durham degree were you able to apply during your placement?

Alex: In all honestly, it was everything I do outside of my degree that helped me get the job and do the job. It was activities like being part of a student society exec and rowing in a team that really made the difference, giving me crucial experience of dealing with different types of people, making difficult decisions, managing my time and priorities and working in teams.

Lucy: The infinite reading lists and impending essay deadlines of my History degree definitely helped me to analyse huge chunks of complex information whilst keeping up with the world of fast moving consume goods. However I also found myself thankful of my Maths A Level when faced with spreadsheets of market data, and of the teamwork skills gained from extracurricular activities when coordinating diverse teams.

Amy: I study sociology which you may not think has much in common with Marketing, but as part of my degree I have to do a lot of reading and then draw a substantiated conclusion. This is a skill that is used all the time in Marketing; you constantly have to justify your course of action.

Which Unilever product features most prominently in your student house?

Alex: I’ve got to admit, I now have more Sure deodorant than I could ever need. If you ever catch me sweating then there’s no hope for any of us!

Lucy: I should probably say Pot Noodle shouldn’t I? But really I’m more of a Ben & Jerry’s girl, especially the new Peanut Butter Cup flavour!
Mùa hè này, ba trong bốn nơi để tiếp thị tập của Unilever đã được lấp đầy bởi Durham sinh viên: Alex Deung từ Hatfield , Amy Tyrer từ Mary và Lucy Edwardes Jones cũng từ Mary. Palatinate bắt kịp với họ để tìm hiểu thêm.

Điều gì thu hút bạn để áp dụng cho các vị trí mùa hè Unilever ?

Alex : Trước hết Unilever là một giấc mơ của nhà tiếp thị - Lynx , Ben & Jerry , Dove, Magnum ... Công ty này là nhà của thương hiệu không thể tin được , và như một thực tập sinh , bạn có thể chơi với họ trong thực tế. Thứ hai, tôi đang thực sự thu hút để quản lý tiếp thị và thương mại của tiếp thị ( như trái ngược với công việc sáng tạo của các cơ quan quảng cáo ) vì vậy tôi biết rằng làm việc cho một nhà cung cấp hàng đầu sẽ cho phép tôi để khám phá này .

Lucy : Có đoạn của quá trình tiếp thị trong công việc kỳ nghỉ của tôi tại một cơ quan nghiên cứu thị trường và kinh nghiệm làm việc trong một tuần tại một công ty quảng cáo có kinh nghiệm, tôi đã muốn đạt được một cái nhìn tổng quan của vòng đời tiếp thị. Ban đầu tôi bị thu hút bởi Unilever phạm vi thú vị của thương hiệu, nhưng đó là kế hoạch sống bền vững của công ty đó thực sự thiết lập Unilever ngoài cho tôi.

Amy: Đó là một sự kết hợp của muốn biết nhiều hơn về tiếp thị và tìm hiểu xem đó là một sự nghiệp mà tôi có thể thấy tự theo đuổi tôi . Trong thị trường việc làm hiện tại bất kỳ kinh nghiệm bạn có thể đạt được mà phân biệt bạn với các ứng viên khác là vô giá.

Bạn đã làm việc gì trên trong mùa hè ?

Alex : Tôi đã vào đội xây dựng thương hiệu cho chắc Nam Vương quốc Anh và Ai-len , chỉ với quản lý trực tiếp của tôi và tôi chạy deo thương hiệu nam lớn nhất của quốc gia. Điều này có nghĩa giữ trên đầu trang của bán hàng và tài chính, mà còn quản lý một sản phẩm khởi chạy lại, cuộc họp báo chương trình khuyến mãi bán hàng, quản lý đội liên cơ quan về quảng cáo mới , đảm bảo chúng tôi có một sự hiện diện mạnh mẽ trong các nhà bán lẻ , giao dịch ký kết hợp tác .

Lucy : Tôi đã làm việc trong các loại Ăn Nhẹ , chủ yếu là trên tài khoản Pot Noodle . Làm việc trên một niềm vui, thương hiệu thanh niên có nghĩa là đã có rất nhiều tự do cho những ý tưởng tiếp thị tuyệt vời được thực hiện ; Tôi đã giúp để khởi động một nhà hàng pop-up Pot Noodle và một cuộc thi học bổng sinh viên để giành chiến thắng học phí một năm ! Tuy nhiên tôi cũng phải hiểu thấu với chiến lược thương mại quan trọng đằng sau những ý tưởng, phân tích bảng tính lớn dữ liệu thị trường .

Amy: vị trí của tôi là với đội kem , bao gồm tất cả mọi thứ từ Ben và Jerry để Cornetto , để Twister . Dự án chính của tôi đã được giúp đỡ để có kế hoạch tiếp thị stratagy cho ra sản phẩm nhà ở mùa hè năm 2014. Tôi cũng đã tham gia vào tung ra sản phẩm , tạo ra các ứng dụng facebook và nhiều hơn nữa.

Bạn đã tìm thấy những gì khó khăn nhất ?

Alex : Đối phó với những gì cảm thấy như hàng tỷ email đánh hộp thư của bạn mỗi ngày, tất cả đòi hỏi phải hành động khác nhau . Chúng tôi sinh viên tiếng Anh, với thời gian tiếp xúc hầu như không tồn tại của chúng tôi , chỉ cần không được đào tạo cho loại kinh nghiệm!

Lucy : Các cặp vợ chồng đầu tiên của tuần ! Có bao giờ nghiên cứu tiếp thị, tôi đã hơi choáng ngợp với một vốn từ vựng hoàn toàn mới của từ viết tắt như P & L ( lỗ lãi ) , VOD ( khối lượng về thỏa thuận ) và , yêu thích cá nhân của tôi , OOH (trong nhà) . Tuy nhiên tôi sớm bị mất bất kỳ bối rối thường xuyên hỏi " xin lỗi có nghĩa là gì ? ' .

Amy: Số lượng và tính phức tạp của công việc được trao cho bạn khá nhiều từ ngày đầu - nó cảm thấy rất khó khăn. Nhưng bạn mình ngạc nhiên và cuối cùng quản lý dự án hoàn thành và các sự kiện mà bạn không bao giờ nghĩ bạn có thể.

Bạn đã tìm thấy những gì xứng đáng nhất ?

Alex : Thứ nhất , không có gì nhịp đập hài lòng khi thấy công việc khó khăn của bạn đến với cuộc sống theo những cách hữu hình: sản phẩm mới, quảng cáo mới, con người tương tác với thương hiệu của bạn , mà còn thị phần của bạn ngày càng tăng trong khi cổ phiếu của đối thủ rơi . Thứ hai đó là cực kỳ đáng để được tham gia vào đội ; làm việc với mọi người và không chỉ là con số làm cho một vai trò thực sự thú vị .

Lucy : Chịu trách nhiệm các dự án Pot Noodle của riêng tôi ! Tôi đã giảm trong vào cuối sâu với trách nhiệm thực chứ không phải là nhiệm vụ tập . Một tháng , tôi đã trình bày phát hiện của tôi từ một nhóm và đối thủ cạnh tranh xem xét lại một nhóm tất cả các cơ quan của 15 .

Amy: Nhìn thấy những điều mà bạn đã tham gia trong các cửa hàng hoặc trên truyền hình .

Các kỹ năng từ mức độ Durham của bạn là bạn có thể áp dụng trong vị trí của bạn ?

Alex : Trong tất cả các trung thực, nó là tất cả mọi thứ tôi làm bên ngoài của bằng cấp của tôi đã giúp tôi có được công việc và thực hiện công việc . Đó là các hoạt động như là một phần của một exec xã hội sinh viên và chèo thuyền trong một đội bóng có thực sự làm cho sự khác biệt, đem lại cho tôi những kinh nghiệm quan trọng để đối phó với các loại khác nhau của người dân , đưa ra quyết định khó khăn, quản lý thời gian và ưu tiên của tôi và làm việc theo nhóm .

Lucy : Danh sách đọc vô hạn và thời hạn tiểu luận sắp xảy ra của mức độ lịch sử của tôi chắc chắn đã giúp tôi phân tích khối thông tin khổng lồ phức tạp trong khi giữ với thế giới của chuyển động nhanh tiêu thụ hàng hoá. Tuy nhiên tôi cũng thấy mình biết ơn của Toán của tôi A Level khi phải đối mặt với bảng dữ liệu thị trường , và các kỹ năng làm việc theo nhóm thu được từ các hoạt động ngoại khóa khi phối hợp nhóm đa dạng .

Amy : Tôi nghiên cứu xã hội học mà bạn có thể không nghĩ rằng có nhiều điểm chung với Marketing, nhưng như là một phần của mức độ của tôi, tôi phải làm rất nhiều đọc và sau đó rút ra một kết luận chứng minh. Đây là một kỹ năng được sử dụng tất cả các thời gian trong Marketing; bạn luôn có để biện minh cho khóa học của bạn hành động.

Trong đó sản phẩm của Unilever tính năng nổi bật nhất trong nhà sinh viên của bạn?

Alex : Tôi đã phải thừa nhận , bây giờ tôi có chất khử mùi Chắc chắn nhiều hơn tôi bao giờ có thể cần. Nếu bạn đã bao giờ bắt tôi đổ mồ hôi thì không có hy vọng cho bất kỳ người trong chúng ta !

Lucy : Tôi có lẽ nên nói Pot Noodle tôi không nên? Nhưng thực sự tôi nhiều hơn một Ben & Jerry của cô gái , đặc biệt là hương vị bơ đậu phộng Cup mới !

• What attracted you to your chosen business area/function within Unilever?

• What actions have you taken to find out about Unilever and your chosen business area/function?

Human Resource

Can you imagine the incredible variety of talent we have coming through our doors?
We employ people to work in a range of different roles and all of them bring their own unique strengths and career goals. It takes all kinds of talented and committed individuals to make Unilever’s world go round, and it’ll be up to you to help create an environment where our people can strive to be their best.
To work in HR, you need to be insightful and inspired to make a difference in developing our people, organization skills and capabilities required to be a winning business. You’ll undertake rotations to get a well-rounded view of our people, including time at Service Delivery, Business Partnering and Expertise teams. Beyond your usual rotations, there’s also scope for you take on crucial projects and shape future HR practices.
Wherever in the business you work, you’ll be building up experience of... * What attracted you to your chosen business area/function within Unilever? * What actions have you taken to find out about Unilever and your chosen business area/function? * What appeals to you most about working for Unilever? (core values/principles, employment sector, suited to long term career ambitions etc) * Please indicate why you think Unilever should employ you
How to sell yourself in Unilever's Future Leaders Programme online graduate application form

If your career goals don’t include management, then this may not be the scheme for you.

Before you start writing your application for Unilever, you’ll need to have done this essential preparation:

Checked Unilever’s application timetable Researched Unilever’s internships and graduate schemes Reviewed Unilever’s graduate competencies

Key thing to remember if you want a graduate job at Unilever:

Unilever’s graduate programme is specifically designed to train graduates as managers, the idea being that they will be ready to take on a management role after two years. If your career goals don’t include management, then this may not be the scheme for you.

If you’re sure the scheme is right for you, it’s important to keep this in mind throughout the application process. Make sure you learn Unilever’s key competencies (tellingly called ‘standards of leadership’) and take every opportunity to demonstrate your leadership potential in your application form and at interview.
Answering questions on Unilever’s graduate application form

Each competency and motivation question on Unilever’s graduate application form must be answered within a maximum of 250 words.

For each of the questions, Unilever helpfully provides a list of additional questions you should address in your answer. It’s important to look carefully at these, because this is extra information that Unilever recruiters want from you, and which any good candidate would provide.
Question one: ‘What attracted you to apply for the Unilever Future Leaders Programme? What attracted you to your chosen function within Unilever?'

What attracted you to your chosen business area/function within Unilever? What actions have you taken to find out about Unilever and your chosen business area/function? What appeals to you most about working for Unilever? (core values/principles, employment sector, suited to long term career ambitions etc) Please indicate why you think Unilever should employ you

Point of question: tests motivation, understanding of the role, career goals, level and quality of research done.

DON’T:

Forget to answer both questions – it’s easy, but not advisable, to skip the first in favour of the second. Focus solely on your long-term career goals. You need to show that the programme itself is of interest, not just where it might take you.

Here are some things that you could consider to help tailor your answer:

Identify the key elements of the future leaders programme that appeal to you. Is it the fast-paced nature of the programme? The focus on honing your business skills? The opportunity to travel around (and possibly outside) the UK? Show that you know what the programme involves, and explain why it would suit you. Consider what kind of work you might be doing in the role you’re applying for. It’s worth reviewing the graduate profiles on Unilever’s careers site for job-specific information, and there are further profiles and interviews on its Careers UK and Ireland YouTube channel. You could also look into Unilever’s recent projects and developments: research and development specialists might want to work on innovative new products like the Dove Spa anti-wrinkle food supplement, while marketing hopefuls may be interested in major deals such as its sponsorship of online media content from Viacom and News Corp. Show your enthusiasm for your chosen business function by mentioning a relevant interest. For example, if you’re applying for the business and technology management stream, you should have a view on how technological innovation can help drive business, and you could explain how you like to keep up to date with the latest technological developments through IT magazine subscriptions or buying the latest gadgets. Think about what it is about Unilever and its culture that appeals to you. Is it the company’s vast portfolio of big-name brands? Its friendly culture and relaxed dress code? Or perhaps it’s Unilever’s focus on sustainability, such as its recent teabag recycling programme in Essex? Think about how you would fit in, and use this to personalise your answer.

Question two: ‘Describe a time when you came up with an idea that required you to get the support of others.’

What was the situation? What idea did you come up with? How did you come up with this idea? Who did you need to convince and why? How did you approach this?

Point of question: tests ability to think creatively, persuasion skills, leadership potential.

DON’T:

Skimp on the details – you need to be specific about what you said and did. Mistake this for a straightforward communication question – you need to demonstrate innovative thinking too.

Here are some things that you could consider to help tailor your answer:

The example you use could be an idea you came up with spontaneously. Explain how and why you came up with the idea, and what the consequences would have been if you had failed to get support for it. As well as showing your creativity, think about what other skills you used – particularly in the context of Unilever’s standards of leadership. The process of coming up with the idea and seeking support demonstrates a bias for action, but could the situation also show your ability to work in teams? Persuasion skills are important in a customer-focused company like Unilever; the situation you’re being asked to describe is essentially like pitching an idea to clients. Try to think about your example in a business context, even if it wasn’t originally a business scenario.

Question three: ‘Describe an occasion when you have had a big issue to solve and you needed help.’

What was the problem? What impact was it having? Why did you need help? How did you identify who to ask for help? How did you reach out to this person?

Point of question: tests ability to handle difficult situations, judgement, confidence to ask for help when needed.

DON’T:

Use an example in which you caused the problem yourself; this may reflect badly on you. Make excuses about why you asked for help, or blame other people. Everyone needs help sometimes, so pretending that you’re infallible could make you seem overly proud.

Here are some things that you could consider to help tailor your answer:

Choose an example where you sought help but didn’t entirely abdicate responsibility for the situation. Accountability and responsibility is one of Unilever’s standards of leadership, so it’s much better to explain how the extra help gave you support and enabled you to resolve the issue than how someone else swooped in and saved the day. Keep the needs of the future leader programme in mind here; you could inadvertently suggest that you’re not suited if you use an example that mirrors the graduate scheme experience. For example, since Unilever graduates are expected to take on at least three different placements during the programme, an example in which you struggled to adapt to a new role may not be appropriate. Who you asked for help is an interesting issue, and could show Unilever something about the way you work. Do you always go to someone in management, or do you involve other members of your team? Or would you look outside your immediate circle for the answer? Consider including a comparison with a similar situation which happened later, to show how you learnt from the initial experience and worked towards personal development.

‘Describe a time when you spotted an opportunity and made it happen.’

What was the situation? How did you spot the opportunity? What prompted you to get involved? How did your experience/skills/offering fit in with what was required overall? What feedback did they give you? How valuable was your help do you think?

Point of question: tests initiative, tenacity, drive to achieve goals, ability to identify good opportunities.

DON’T:

Limit yourself to work-based scenarios. This is a very open question, so try to think laterally. Repeat your answer to the idea-based question. Recruiters will be looking for different examples in each.

Here are some things that you could consider to help tailor your answer:

Your example could be anything from spotting a chance to appeal to a new group of people to getting votes for a position you've held, to getting an internship with a particular career goal in mind. The answer is really about how you went about achieving your end goal, rather than what you were trying to achieve. Think about what obstacles you faced. How did you work around them? Did you have to be flexible in order to overcome them? Unilever is looking for ‘dynamic people’ with a ‘bias for action’, so explain how you reacted to things that stood in your way, and how you took a proactive approach to the situation. One of Unilever’s corporate principles is ‘continuous commitment’, so try to think of an example in which your commitment stretched beyond the initial opportunity. For example, if the situation involved setting up a new Facebook or Twitter profile for a sports or social club, have you continued to update and manage it since then?
Làm thế nào để bán mình trong lãnh đạo tương lai của Unilever mẫu đơn trực tuyến Chương trình sau đại học

Nếu mục tiêu nghề nghiệp của bạn không bao gồm quản lý , sau đó điều này có thể không có chương trình này cho bạn.

Trước khi bạn bắt đầu viết ứng dụng của bạn cho Unilever , bạn sẽ cần phải chuẩn bị cần thiết đã làm điều này :

Kiểm tra thời gian biểu ứng dụng của Unilever Thực tập nghiên cứu của Unilever và các chương trình sau đại học Xem xét năng lực tốt nghiệp của Unilever

Điều quan trọng cần ghi nhớ nếu bạn muốn có một công việc sau đại học tại Unilever :

Chương trình sau đại học của Unilever được thiết kế đặc biệt để đào tạo sinh viên tốt nghiệp như các nhà quản lý , các ý tưởng được rằng họ sẽ sẵn sàng đảm nhận vai trò quản lý sau hai năm . Nếu mục tiêu nghề nghiệp của bạn không bao gồm quản lý , sau đó điều này có thể không có chương trình này cho bạn.

Nếu bạn chắc chắn chương trình này là phù hợp với bạn , điều quan trọng là phải ghi nhớ điều này trong suốt quá trình ứng dụng. Hãy chắc chắn rằng bạn tìm hiểu năng lực chủ chốt của Unilever ( Đáng chú gọi là " tiêu chuẩn của lãnh đạo ) và tận dụng mọi cơ hội để chứng minh khả năng lãnh đạo của bạn trong hình thức ứng dụng của bạn và phỏng vấn.
Trả lời các câu hỏi về hình thức ứng dụng tốt nghiệp của Unilever

Mỗi năng lực và câu hỏi động cơ trên mẫu đơn xin học của Unilever phải được trả lời trong vòng tối đa là 250 từ .

Đối với mỗi câu hỏi , Unilever helpfully cung cấp một danh sách các câu hỏi bổ sung mà bạn cần phải giải quyết trong câu trả lời của bạn. Điều quan trọng là xem xét cẩn thận này, bởi vì đây là thông tin thêm rằng Unilever tuyển dụng muốn từ bạn, và đó bất kỳ ứng cử viên tốt sẽ cung cấp .
Một câu hỏi : " Điều gì thu hút bạn để áp dụng cho các nhà lãnh đạo Unilever tương lai Chương trình ? Điều gì thu hút bạn chức năng lựa chọn của bạn trong Unilever ? '

Điều gì thu hút bạn đã chọn lĩnh vực kinh doanh / chức năng trong Unilever ? Những hành động bạn đã thực hiện để tìm hiểu về Unilever và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh của bạn / chức năng? Những gì thu hút bạn nhất khi làm việc cho Unilever ? ( giá trị cốt lõi / nguyên tắc , lĩnh vực việc làm , phù hợp với tham vọng nghề nghiệp lâu dài vv) Xin cho biết lý do tại sao bạn nghĩ rằng Unilever nên sử dụng bạn

Điểm của câu hỏi : kiểm tra động lực, sự hiểu biết về vai trò, mục tiêu nghề nghiệp , trình độ và chất lượng của nghiên cứu thực hiện .

KHÔNG NÊN:

Quên để trả lời cả hai câu hỏi - đó là dễ dàng, nhưng không nên để bỏ qua bước đầu tiên ủng hộ thứ hai . Chỉ tập trung vào mục tiêu nghề nghiệp lâu dài của bạn . Bạn cần phải thấy rằng chương trình chính nó là quan tâm, không chỉ là nơi nó có thể đưa bạn .

Đây là một số điều mà bạn có thể xem xét để giúp chỉnh câu trả lời của bạn :

Xác định các yếu tố chính của các nhà lãnh đạo tương lai chương trình để thu hút bạn . Có tính chất nhịp độ nhanh của chương trình? Tập trung vào rèn luyện kỹ năng kinh doanh của bạn? Cơ hội để đi du lịch xung quanh (và có thể bên ngoài ) Vương quốc Anh? Cho thấy rằng bạn biết những gì liên quan đến chương trình , và giải thích lý do tại sao nó sẽ phù hợp với bạn . Xem xét những loại công việc bạn có thể làm trong vai trò bạn đang áp dụng cho . Nó có giá trị xem xét các hồ sơ tốt nghiệp trên trang web nghề nghiệp của Unilever thông tin công việc cụ thể , và có hồ sơ và phỏng vấn thêm về nghề nghiệp của Vương quốc Anh và Ireland kênh YouTube. Bạn cũng có thể nhìn vào các dự án và phát triển gần đây của Unilever : chuyên gia nghiên cứu và phát triển có thể muốn làm việc trên các sản phẩm sáng tạo mới như Dove Spa chống nhăn thực phẩm bổ sung , trong khi ứng cử tiếp thị có thể quan tâm đến giao dịch lớn như tài trợ cho các nội dung truyền thông trực tuyến từ Viacom và News Corp Thấy sự nhiệt tình của bạn với chức năng kinh doanh được lựa chọn của bạn bằng cách nhắc đến một lợi ích liên quan . Ví dụ, nếu bạn đang áp dụng cho các doanh nghiệp và công nghệ quản lý dòng , bạn nên có một cái nhìn về cách đổi mới công nghệ có thể giúp doanh nghiệp của ổ đĩa, và bạn có thể giải thích làm thế nào bạn thích để giữ cho đến ngày với những phát triển công nghệ mới nhất thông qua tạp chí CNTT đăng ký hoặc mua các tiện ích mới nhất . Hãy suy nghĩ về những gì nó là về Unilever và văn hóa nào mà bạn thích . Có danh mục đầu tư rộng lớn của công ty của các thương hiệu tên tuổi lớn ? Văn hóa và thoải mái ăn mặc thân thiện của nó? Hoặc có lẽ đó là Unilever tập trung vào phát triển bền vững , chẳng hạn như chương trình tái chế túi trà gần đây ở Essex ? Hãy suy nghĩ về cách bạn sẽ phù hợp và sử dụng để cá nhân hoá câu trả lời của bạn.

Câu hỏi hai : " Mô tả một thời gian khi bạn đã đưa ra một ý tưởng mà đòi hỏi bạn phải có được sự hỗ trợ của người khác. "

Tình hình là gì? Ý tưởng những gì bạn đã đưa ra ? Làm thế nào bạn đưa ra ý tưởng này? Bạn đã cần người để thuyết phục và tại sao? Làm thế nào bạn tiếp cận này?

Điểm của câu hỏi : khả năng xét nghiệm để suy nghĩ sáng tạo , kỹ năng thuyết phục , khả năng lãnh đạo.

KHÔNG NÊN:

Tiết kiệm đồ các chi tiết - bạn cần phải được cụ thể về những gì bạn nói và làm . Sai lầm này cho một câu hỏi truyền thông đơn giản - bạn cần phải chứng minh tư duy sáng tạo quá .

Đây là một số điều mà bạn có thể xem xét để giúp chỉnh câu trả lời của bạn :

Ví dụ bạn sử dụng có thể là một ý tưởng mà bạn đã đưa ra một cách tự nhiên . Giải thích như thế nào và tại sao bạn đến với ý tưởng này, và những gì hậu quả sẽ có được nếu bạn đã không nhận được hỗ trợ cho nó. Cũng như hiển thị sáng tạo của bạn , suy nghĩ về những kỹ năng khác mà bạn sử dụng - đặc biệt là trong bối cảnh các tiêu chuẩn của Unilever của lãnh đạo. Quá trình đến với những ý tưởng và tìm kiếm hỗ trợ thể hiện một sự thiên vị cho hành động, nhưng có thể tình hình cũng cho thấy khả năng làm việc theo nhóm ? Kỹ năng thuyết phục rất quan trọng trong một công ty tới khách hàng như Unilever , tình hình bạn đang được yêu cầu mô tả cơ bản như bày một ý tưởng cho khách hàng. Cố gắng suy nghĩ về ví dụ của bạn trong một bối cảnh kinh doanh , ngay cả khi nó không phải là ban đầu là một kịch bản kinh doanh .

Câu hỏi ba : " Mô tả một dịp khi bạn đã có một vấn đề lớn để giải quyết và bạn cần sự giúp đỡ . "

Vấn đề là gì? Tác động gì được nó có ? Tại sao bạn cần giúp đỡ ? Làm thế nào bạn xác định người yêu cầu giúp đỡ ? Làm thế nào bạn tiếp cận với những người này?

Điểm của câu hỏi : khả năng xét nghiệm để xử lý các tình huống khó khăn , phán xét, sự tự tin để yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết.

KHÔNG NÊN:

Sử dụng một ví dụ mà bạn gây ra các vấn đề chính mình , điều này có thể phản ánh xấu về bạn . Bào chữa về lý do tại sao bạn yêu cầu giúp đỡ, hoặc đổ lỗi cho người khác . Tất cả mọi người cần sự giúp đỡ đôi khi , vì vậy giả vờ rằng bạn không thể sai lầm có thể làm cho bạn có vẻ quá tự hào .

Đây là một số điều mà bạn có thể xem xét để giúp chỉnh câu trả lời của bạn :

Chọn một ví dụ mà bạn tìm sự giúp đỡ nhưng không hoàn toàn thoái vị chịu trách nhiệm về tình hình. Trách nhiệm giải trình và trách nhiệm là một trong những tiêu chuẩn của Unilever của lãnh đạo, do đó, nó tốt hơn để giải thích làm thế nào giúp đỡ thêm cho các bạn ủng hộ và cho phép bạn để giải quyết vấn đề hơn bao người khác nhào vào và lưu các ngày. Giữ cho nhu cầu của các chương trình nhà lãnh đạo tương lai trong tâm trí ở đây, bạn vô tình có thể cho rằng bạn không phù hợp nếu bạn sử dụng một ví dụ phản ánh kinh nghiệm chương trình sau đại học. Ví dụ, từ sinh viên tốt nghiệp của Unilever được dự kiến sẽ mất ít nhất ba vị trí khác nhau trong chương trình , ví dụ khi bạn phải vật lộn để thích nghi với một vai trò mới có thể không thích hợp. Những người bạn yêu cầu giúp đỡ một vấn đề thú vị là , và có thể chỉ cho Unilever điều gì đó về cách bạn làm việc . Bạn luôn luôn đi đến một người nào đó trong quản lý , hoặc bạn có liên quan đến các thành viên khác trong nhóm của bạn ? Hoặc bạn sẽ nhìn ra bên ngoài vòng tròn trước mắt của bạn cho câu trả lời ? Xem xét bao gồm một so sánh với một tình huống tương tự diễn ra sau đó, để chứng tỏ bạn đã học được từ kinh nghiệm ban đầu và làm việc hướng tới phát triển cá nhân .

'Mô tả một thời gian khi bạn phát hiện ra một cơ hội và làm cho nó xảy ra. "

Tình hình là gì? Làm thế nào bạn phát hiện ra các cơ hội ? Những gì khiến bạn tham gia ? Làm thế nào mà kinh nghiệm của bạn / kỹ năng / cung cấp phù hợp với những gì đã được yêu cầu tổng thể? Thông tin phản hồi những gì đã làm họ cung cấp cho bạn ? Làm thế nào có giá trị là giúp đỡ của bạn bạn nghĩ sao?

Điểm của câu hỏi : chủ động kiểm tra , sự kiên trì , ổ đĩa để đạt được mục tiêu , khả năng nhận diện cơ hội tốt .

KHÔNG NÊN:

Giới hạn mình để làm việc dựa trên kịch bản . Đây là một câu hỏi rất mở, vì vậy hãy thử suy nghĩ theo chiều ngang . Lặp lại câu trả lời của bạn cho câu hỏi dựa trên ý tưởng . Nhà tuyển dụng sẽ tìm kiếm ví dụ khác nhau trong mỗi .

Đây là một số điều mà bạn có thể xem xét để giúp chỉnh câu trả lời của bạn :

Ví dụ bạn có thể là bất cứ điều gì từ phát hiện ra một cơ hội để thu hút một nhóm người mới để nhận được phiếu bầu cho vị trí bạn đã được tổ chức, để nhận được một tập với một mục tiêu nghề nghiệp cụ thể trong tâm trí. Câu trả lời thực sự là về cách bạn đã đi về việc đạt được mục tiêu cuối cùng của bạn , chứ không phải là những gì bạn đang cố gắng để đạt được. Hãy suy nghĩ về những gì trở ngại bạn phải đối mặt . Làm thế nào bạn làm việc xung quanh họ? Bạn có phải linh hoạt để vượt qua chúng? Unilever đang tìm kiếm ' người năng động ' với một ' thiên vị cho hành động' , do đó giải thích cách bạn phản ứng với những điều mà đứng theo cách của bạn , và làm thế nào bạn sử dụng phương pháp chủ động với tình hình. Một trong những nguyên tắc của công ty Unilever là " cam kết liên tục , vì vậy hãy thử nghĩ về một ví dụ trong đó cam kết của bạn kéo dài vượt ra ngoài cơ hội ban đầu. Ví dụ, nếu tình hình liên quan đến việc thiết lập một hồ sơ cá nhân Facebook hay Twitter mới cho một môn thể thao hoặc câu lạc bộ xã hội , bạn có tiếp tục cập nhật và quản lý nó từ đó ?

Similar Documents

Free Essay

Kinh Te Thi Truong

...Đông qua là xuân tới. Khi từng đàn chim én chao lượn trên bầu trời mang thông điệp báo hiệu mùa Xuân đang về. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè chói chang ánh nắng, mùa thu buồn với những chiếc lá vàng rơi, mùa xuân mang tới cho chúng ta một không khí ấm áp, dịu hiền. Cái thời điểm kỳ diệu của mùa Xuân khiến tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới. Mùa xuân được ví như một nàng chúa xuân xinh đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người. Đó là một món quà vô giá. Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân là những loài hoa sặc sỡ và đặc biệt không thể thiếu là cành mai, bông đào. Nó đã trở thành biểu tượng đặc sắc nhất trong những ngày Tết hàng năm. Xuân về, chim muôn cũng từ khắp nơi bay về hưởng sắc cảnh mùa xuân, mùa hội tụ sau một thời kỳ trú đông dài. Mùa xuân - mùa của sự sinh sôi. Mùa đem tới sức sống mới cho vạn vật trong đó cũng có cả Con người chúng ta. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng con phố, bay trên những con đường, hòa vào dòng người hối hả một cách chậm rãi để người người cảm nhận được mùa Xuân đang về. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi000, vạn vật như bừng tỉnh sau những đêm dài lạnh lẽo của Mùa Đông, hít từng hơi nhỏ thấm sâu vào đường gân thớ mạch, đánh thức những gì còn trong cơn "ngái ngủ". Mùa Xuân - mùa sinh sôi biểu hiện nhất ở cây cối. Làn mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay như những bàn tay mềm mãi, âu yếm vuốt ve những mầm non mới nhú giúp chúng mau lớn nhanh để chuẩn bị đón......

Words: 1575 - Pages: 7

Free Essay

Misc

...2. Mua thực phẩm, rau củ theo mùa 3. Mua nhiều thực phẩm một lúc để được giá rẻ và sau đó tích trữ trong tủ lạnh dùng dần 4. Không nên đi mua đồ ăn với cái bụng đang đói 5. Nên ăn uống ở nhà thay vì ra ngoài. Chỉ đi nhà hàng vào những dịp đặc biệt 6. Còn khi đi ăn nhà hàng, nên gọi những món mà bạn không thể tự nấu được ở nhà 7. Khi đi ăn kem, chỉ mua một nửa so với lượng nhà hàng đưa ra, vừa để giữ eo vừa tiết kiệm Đồ uống 8. Mang cà phê đựng trong bình chứa cà phê pha từ nhà đến cơ quan 9. Khi đi ra ngoài, mang bình nước tự chuẩn bị thay vì mua nước đóng chai có sẵn 10. Khi đi ăn hàng, chỉ uống nước lọc trong bữa ăn 11. Nếu muốn uống rươu, hãy uống ở nhà. Trong nhà hàng, giá một ly rượu có thể ngang ngửa với việc mua một chai đầy bên ngoài 12. Dùng cho đến hết nhẵn các sản phẩm đựng trong tuýp, chai lọ, ví dụ kem kẹo râu, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm Quần áo 13. Nên đợi mua quần áo giảm giá, hoặc mua trên mạng 14. Không bao giờ mua sắm để tiêu khiển. Lên một danh sách những thứ cần trước khi đi siêu thị và chỉ mua đúng những thứ đó 15. Không nên mua một món quần áo nào đó nếu chưa có thứ gì hợp để đi cùng 16. Nên tìm những món đồ có thế mặc được với nhiều phong cách khác nhau 17. Trừ khi bạn cần món gì ngay lập tức, nên mua quần áo không theo mùa. Ví dụ, nên mua đồ bơi khi mùa hè vừa hết hoặc mua áo khoác khi những đợt rét nhất đã qua đi 18. Để thẻ tín dụng ở nhà và mua hàng bằng tiền mặt Tình yêu, hôn nhân 19. Hẹn hò ở những nơi không bắt phải mua vé ...

Words: 802 - Pages: 4

Free Essay

Excel

...việc hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua. Bên mua ghi nhận tài sản, nợ phải trả có thể xác định được, các khoản nợ tiềm tàng theo giá trị hợp lý tại ngày mua và ghi nhận lợi thế thương mại. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho việc hạch toán hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua. 03. Chuẩn mực này không áp dụng đối với: a) Hợp nhất kinh doanh trong trường hợp các doanh nghiệp riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt được thực hiện dưới hình thức liên doanh; b) Hợp nhất kinh doanh liên quan đến các doanh nghiệp hoặc các hoạt động kinh doanh cùng dưới một sự kiểm soát chung; c) Hợp nhất kinh doanh liên quan đến hai hoặc nhiều doanh nghiệp tương hỗ; d) Hợp nhất kinh doanh trong trường hợp các doanh nghiệp riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt được hợp nhất lại để hình thành một đơn vị báo cáo thông qua một hợp đồng mà không xác định được quyền sở hữu. Xác định hợp nhất kinh doanh 04. Hợp nhất kinh doanh là việc kết hợp các doanh nghiệp riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt thành một đơn vị báo cáo. Kết quả của phần lớn các trường hợp hợp nhất kinh doanh là một doanh nghiệp (bên mua) nắm được quyền kiểm soát một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh khác (bên bị mua). Nếu một doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát một hoặc nhiều đơn vị khác không phải là các hoạt động kinh doanh thì việc kết hợp các đơn vị này không phải là hợp nhất kinh doanh. Khi một doanh nghiệp mua một nhóm các tài sản hoặc các tài sản......

Words: 10592 - Pages: 43

Free Essay

Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Tm-Dv

...chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng. Ngày 06/03: Công ty ABC nhận được giấy báo Có của số tiền nộp vào tài khoản ngân hàng ngày 05/03. Ngày 10/03: Công ty ABC mua một lô công cụ có giá thanh toán 27.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%), chưa thanh toán tiền cho Công ty B. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 495.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Công cụ nhập kho đủ. Ngày 15/03: Nhân viên A thanh toán tiền tạm ứng: - Vật liệu nhập kho có giá thanh toán 38.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). - Chi phí vận chuyển 770.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%). - Nhân viên đã nộp lại quỹ tiền tạm ứng không chi hết. Ngày 16/03: Căn cứ số lượng hàng hoá gửi đi bán tại các đại lý đã tiêu thụ, Công ty ABC thanh toán hoa hồng bán hàng cho các đại lý bằng tiền mặt 110.000.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%). Ngày 20/03: Công tyABC được ngân sách Nhà nước cấp bổ sung vốn kinh doanh bằng tiền gửi ngân hàng 1.250.000.000. Công ty ABC đã nhận được giấy báo Có. Ngày 22/03: Công ty ABC thanh toán nợ vay ngắn hạn Ngân hàng C bằng tiền gửi ngân hàng 325.000.000. Công ty ABC đã nhận giấy báo Nợ. Ngày 25/03: Công ty ABC vay ngắn hạn Ngân hàng D 225.000.000, dùng cho hoạt động kinh doanh. Công ty ABC đã nhận giấy báo Có về số tiền vay ngắn hạn. Ngày 26/03: Công ty ABC mua 2.000 cổ phiếu của Công ty E với giá...

Words: 10372 - Pages: 42

Free Essay

Vietnamese Stock Market

...cầu đó của xã hôi Tttc bao gồm 2 bộ phận chủ yếu đó là thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường chứng khoán là một bộ phận củ thi trường vốn nó ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi chứng khoán các loại. II/ Khái niệm về thị trường chứng khoán (ttck) TTCK là một bộ phận quan trọng của thị trường vốn nó ra đời nhằm huy động những nguồn vốn nhỏ lẻ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ dài hạn cho DN Nó là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trao đổi các loại chúng khoán.hàng hóa trên thị trường này là các cổ phiếu,trái phiếu công cụ tài chính có thời hạn trên 1 năm III/ Chức năng của TTCK huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế cung cấp môi trường đầu tư ra công chúng cung cấp khả nằn thanh khoản cho các loại chứng khoán đánh giá giá trị doanh nghiệp và tình hình nền kinh tế tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô SỞ GIAO DỊCH CHÚNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH( HOSE) VÀ HÀ NỘI( HASTC) I/ KHÁI NIỆM sở giao dịch chúng khoán là một pháp nhân được thành lập theo qui định của pháp luật thực hiện việc tổ chúc giao dịch chúng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán sở giao dịch chúng khoán ra đời với chức năng chủ yếu là tổ chức, quản lí, giám sát để đảm bảo cho việc mua bán chứng khoán được diễn ra công bằng, công khai, minh bạch hiện nay tại việt nam có hai sở giao dịch chính đó là sở giao dịch chúng khoán hà nội vá sở giao dịch chúng khoán thành...

Words: 954 - Pages: 4

Free Essay

Document

...BỘ CÔNG THƯƠNG Trường cao đẳng kinh tế đôi ngoại Khoa quản trị kinh doanh BẢN BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: TÌM HIỂU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÔNG QUA DOANH NGHIỆP LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, nhờ có kỹ thuật số, cuộc sống con người được cải thiện rất nhiều, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Thương mại điện tử trên thế giới đang có xu hướng phát triển mạnh. Kỹ thuật số giúp con người tiết kiệm đáng kể các chi phí như: vận chuyển trung gian, chi phí giao dịch và đặc biệt là có thể tiết kiệm thời gian để đầu tư vào các hoạt động khác. Do đó, lợi nhuận con người kiếm được gia tăng đáng kể đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên toàn thế giới. Những lý do trên cho thấy tận dụng được lợi thế của thương mại điện tử có thể đem lại một thế mạnh để phát triển nền kinh tế đất nước và cải thiện đời sống người dân. Trong khi thương mại điện tử đang phát triển ở hầu hết các khu vực và thế giới thì ở Việt Nam, khái niệm thương mại điện tử còn khá mới mẻ. Các hoạt động về phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam chưa thực sự nhanh. Sự hạn chế trong thương mại điện tử một phần khiến nền kinh tế Việt Nam chậm phát triển và năng suất thấp hơn so với các nước khác. Vì vậy, ta cần đẩy mạnh việc học hỏi kinh nghiệm phát triển thương mại điện tử ở các nước phát triển cũng như các công ty lớn trên toàn thế giới. Qua tìm hiểu, nhóm chúng em quyết định chọn eBay – một tập đoàn Hoa Kỳ nổi tiếng sỡ hữu website đấu giá lớn nhất thế giới là eBay.com làm đề tài nghiên cứu. Tuy......

Words: 6685 - Pages: 27

Free Essay

Inspection, Rejection & Acceptace

...the date when the Buyer discovers or ought to have discovered the lack of conformity. In any case the Buyer shall have no remedy for lack of conformity if he fails to notify the Seller thereof within 12 months from the date of the goods at agreed destination. Dịch: Người mua sẽ kiểm tra hàng hóa ngay khi hàng đến cảng đến và thông báo bằng văn bản cho người Bán biết về bất cứ sự thiếu phù hợp nào của hàng hóa trong thời hạn 15 ngày từ ngày Người Mua phát hiện ra hoặc phải phát hiện ra sự thiếu phù hợp này. Trong mọi trường hợp Người Mua sẽ không có được sự khắc phục cho sự thiếu phù hợp của hàng hóa nếu không thông báo cho Người Bán biết về vấn đề này trong thời gian 12 tháng kể từ ngày hàng hóa ở cảng đến đã được thỏa thuận. 2. Goods will be deemed to conform to the Contract despite minor discepancies which are usual in the particular trade or through course of dealing between the parties but the Buyer will be entitled to an abatement of the price usual in the trade or through course of dealing for such discrepancies. Dịch: Hàng hóa được cho rằng là phù hợp với hợp đồng bất kể những sự thiếu nhất quán nhỏ thường xảy ra trong mua bán hoặc qua quá trình thỏa thuận giữa các bên, nhưng Người mua có quyền hạ giá so với mức giá thông thường trong trao đổi hoặc qua quá trình thỏa thuận giữa các bên cho những sự thiếu nhất quán này. 3. The Seller shall be liable for any lack of conformity in Goods which exists at the time when the risk passes to the Buyer and which......

Words: 523 - Pages: 3

Free Essay

Accounting

...Tung chiec la bay ve noi xua – Leaves fly Ngap vang goc pho khi mua thu qua Chi con rieng em va con pho quen Ki niem dang len thanh nuoc mat Giot mua dua em ve xa xoi Diu dang ghi dau chiec hon dau boi roi Nu cuoi chia doi, ky uc xa voi Chi con trong time m ma thoi Tung lan hoi am chiec moi hon cho em hom nao Gio thanh lan may trang bay Tim lai goc pho tieng yeu dau nam ay Chot lam bo mi em uot cay Xa mai con duong mua bay Tung giot buot gia dong day doi tay Tung giot mua bay, lang le chieu nay Tung giot trong nhu la nuoc mat Giot mua, dua em ve xa xoi Diu dang ghi dau chiec hon dau boi roi Nu cuoi chia doi, ky uc xa voi Chi con trong tim anh ma thoi Tung giot mua dua em vex a xoi Diu dang ghi dau chiec hon dau boi rio Nu cuoi chia doi, ky uc xa voi Chi con trong time m ma thoi Tung lan hoi am, chiec hon trao em hom nao Gio thanh lan may trang bay Tim lai goc pho tieng yeu dau nam ay Chot lam bo mi em uot cay Xa mai, con duong mua bay Tung giot buot gia dong day doi tay Tung giot mua bay, lang le chieu nay Tung giot trong nhu la nuoc mat Giot mua, dua anh vex a xoi Diu dang ghi dau chiec hon dau boi roi Nu cuoi chia doi, ki uc xa voi Chi con trong tim anh mai Tung chiec la bay ve noi xa Ngap tran goc pho khi mua thu qua Chi con rieng em, va con pho quen Ki niem dang len thanh nuoc mat Giot mua dua em vex a xoi Diu dang ghi dau chiec hon dau boi roi Nu cuoi chia doi ky uc xa voi Chi con trong tim em ma...

Words: 340 - Pages: 2

Free Essay

Vietnamese Water Puppetry

...portrayed for a Mua Rồi Nước performance in the scene Avoid Stealing Antique Objects” Word Count: 1009 words Contents | | Title Page | Page 1 | Contents | Page 2 | Subject Essay | Page 3-5 | Bibliography | Page 6 | Critique of Sources | Page 7-12 | Mua Rồi Nước literally translates to “water puppet dance”. The origins of traditional water puppetry are contested; the earliest reference to Water Puppetry in Vietnam was found at two inscriptions at the Long Doi Son Pagoda that describe the popular tale of The Legend of the Restored Sword. Traditional performances contained twenty to thirty scenes from a possible repertoire of one hundred and thirty four. Performances today are shorter (Foley, 2001, p. 136). As the name implies, the theatre performance is executed through puppets on a water body. The appearance and movements of the puppets are crucial to the execution of a character though puppets, hence it is vital to investigate the appearance of puppet characters when studying this theatre tradition. Secrets of the meticulous puppetry and designing techniques of Mua Rồi Nước were fiercely guarded by a small set of villagers who knew these skills. It was only in 1983 that villagers began teaching other troupes about these secrets upon persuasion from the Government. (Phillips, 1999) This essay will address the question “What are the construction and characterization techniques through which the puppet character of Chủ Tếu is portrayed for a Mua Rồi Nước......

Words: 2959 - Pages: 12

Free Essay

Safsdfdaf

...ấm thêm đôi môi mềm Gió giấu những cánh tay êm đềm dịu dàng anh ôm lấy Hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi Nụ cười anh, Người nơi khuyết vầng trăng Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều Những nỗi nhớ đến hẹn đong đầy bình hoa pha lê tím Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm Lời yêu thương thường hay nói cùng em Con Đường Mưa - Cao Thái Sơn Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa Thì anh đã không gặp người Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười Thì anh đã không mộng mơ. Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu Thì anh đã không đau buồn Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình Thì anh đã quên được em. [ĐK:]Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm Làm sao khi thấy mưa anh không buồn. Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay Làm sao để thôi chờ mong Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về. Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em Thì anh vẫn xin đi cùng Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về Thì anh sẽ không vội qua Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về Không Được Khóc - Tống Gia Vỹ Ngày xưa đó mình đã ước ao Tình mình mãi không thể chia rời Cho dù sao cũng yêu suốt đời Và dù sao cũng chẳng được khóc. Chỉ mong cho tình......

Words: 529 - Pages: 3

Free Essay

International Finance Mini Case

...đối Tổng thống Chávez do đó bị CADIVI không cho phép hoán đổi đồng Bolivar (đồng tiền của Venezuela) thành Đôla. Trong khi đó, Santiago có một hợp đồng phải thanh toán 30.000 đôla Mỹ các sản phẩm dược từ các nhà cung cấp Mỹ. Do không mua được Đô la từ CADIVI ông đã buộc phải tìm kiếm nhiều các nguồn thay thế nhằm thực hiện nghĩa vụ thanh toán bằng đồng Đô la của mình, mặc dù các cách thức này tốn kém hơn và không hợp pháp. Kể từ khi chính sách kiểm soát vốn được ban hành, việc tìm kiếm mua bán đồng đô la đã trở thành hoạt động hàng tuần của Santiago. Ngoài con đường chính thống mua bán đồng đô la qua CADIVI, Santiago còn có thể mua bán đồng đôla thông qua thị trường chợ đen và thị trường xám với mức giá cao và chứa đựng nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. - Ngày 10.03.2004, Santiago đã nhận được CADIVI cho phép mua 10.000 đô la với tỷ giá chính thức Bs1920/USD, đồng thời Santiago sẽ phải trả cho CADIVI thêm 1 khoản phí 500 Bolivars cho mỗi đồng đô la mua được. Như vậy, tỷ giá thực sự mà Santiago phải trả để mua 10.000 đô của CADIVI là Bs2420/USD. Số tiền mà Santiago phải bỏ ra là: 10.000 x 2420 = 24.200.000 (Bs) Còn 20.000 đô la còn thiếu, Santiago nên giải quyết bài toán tài chính này như thế nào để mang lại lợi ích cao nhất? * Trường hợp 1: Mua tại thị trường chợ xám (tính theo...

Words: 563 - Pages: 3

Free Essay

Anhasadadsad

...HÀNG TỪ KHI CÒN CHƯA  THẬT SỰ HIỂU RÕ SẢN PHẨM !   HÃY ĐẶC CÂU HỎI : “ NẾU BẠN KHÔNG LÀM NPP CHO QIVANA, LIỆU BẠN CÓ SẲN SÀNG BỎ TIỀN RA MUA LƯỢNG SẢN PHẨM LỚN VỚI GIÁ CẢ NHƯ VẬY ĐỂ DÙNG KHÔNG ?   NẾU CÂU TRẢ LỜI LÀ : KHÔNG SẲN SÀNG, CÓ NGHĨA LÀ BẠN MUA SẢN PHẨM VỚI MỤC ĐÍCH ĐỂ MUA QUYỀN LÔI KÉO NGƯỜI KHÁC VÀO CUỘC CHỨ KHÔNG PHẢI NHU CẦU THỰC SỰ.   2/ BẠN SẼ CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ KIỂU NHƯ VẬY ?   CÁC CÔNG TY BÁN HÀNG ĐA CẤP CHÂN CHÍNH KHÔNG ÉP NPP THAM GIA MUA HÀNG. BAN ĐẦU. NẾU BẠN PHẢI MUA HÀNG MÀ KHÔNG CÓ HOA HỒNG TRÊN SỐ SẢN PHẨM BẠN MUA CÓ NGHĨA LÀ CÔNG T Y QIVANA BẠN ĐANG THAM GIA LÀ CÔNG TY ÁP DỤNG MÔ HÌNH KIM TỰ THÁP ẢO (LỪA ĐẢO)   3/ HÃY TỰ HỎI : TẠI SAO BẠN MUA HÀNG VÀO MÃ SỐ CÁ NHÂN LẠI KHÔNG CÓ HOA HỒNG ? THẬM CHÍ HÀNG THÁNG CÁC NPP MUA HÀNG VÀO MÃ SỐ CÁ NHÂN ĐỂ ĐẠT CHỈ TIÊU NĂNG ĐỘNG CŨNG CHẲNG CÓ 1 XU NÀO. CÔNG TY QIVANA KHÔNG TRẢ % HOA HỒNG CHO TÒAN BỘ DOANH THU CẢ HỆ THỐNG KHI BẠN BÁN LẺ BẰNG MÃ SỐ CÁ NHÂN ( LỪA ĐẢO RÕ RÀNG). VẬY BẠN HÃY HÌNH DUNG HÀNG NGÀN NGƯỜI MUA HÀNG MỖI THÁNG THÌ SỐ TIỀN % HOA HỒNG ĐÓ CHẠY ĐI ĐÂU ? CÂU TRẢ LỜI LÀ TỀIN CHẠY VỀ QIVANA.   LÚC NÀY CHỨNG TỎ BẠN ĐANG BỎ TIỀN RA ĐẦU TƯ ÔM SẢN PHẨM NHƯNG LỢI ÍCH CHẠY VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU . LƯU Ý :CÁC CÔNG TY ĐA CẤP CHÂN CHÍNH LUÔN CHI TRẢ HOA HỒNG CHO BẠN KHI MUA SẢN PHẨM VÀO MÃ SỐ, DÙ BẠN ĐỨNG Ở BẤT KỲ CẤP NÀO.   4/  KHÁI NIỆM MUA GIÁ SỈ BÁN GIÁ LẺ VÀ BẠN ĐƯỢC HƯỞNG CHÊNH LỆCH 20 – 30 % LÀ HÒAN TÒAN KHÔNG TỒN TẠI.   _ MỘT LÝ DO CƠ BẢN MÀ BẠN SẼ KHÔNG BÁN ĐƯỢC......

Words: 1023 - Pages: 5

Free Essay

Exam

...trong các giao dịch ngoại tệ, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư và tín dụng. Có thể nói hợp đồng kỳ hạn được thiết kế như là một công cụ hữu hiệu để quản lý rủi ro. Thế nhưng do quá chú trọng đến công dụng quản lý rủi ro nên hợp đồng kỳ hạn đánh mất đi cơ hội kinh doanh hay đầu cơ. Chẳng hạn, để quản lý rủi ro ngoại hối khi có hợp đồng nhập khẩu sẽ đến hạn thanh toán trong tương lai, doanh nghiệp có thể thoả thuận mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng với ngân hàng. Sau khi ký hợp đồng kỳ hạn, tỷ giá kỳ hạn được xác định chẳng hạn là F(USD/VND)=16.200. Năm tháng sau tỷ giá giao ngay trên thị trường lên đến S(USD/VND)=16.220, doanh nghiệp thầm mừng vì thấy hợp đồng kỳ hạn của mình có lời. Nhưng lời ở đây chỉ là lời “trong tính toán” chứ không phải lời thực sự vì lúc này hợp đồng kỳ hạn chưa đến hạn. Đến khi hợp đồng đến hạn, tỷ giá giao ngay trên thị trường lại đổi khác và biết đâu chừng lúc ấy tỷ giá giao ngay S(USD/VND)=16.050 tức nhỏ hơn tỷ giá kỳ hạn đã cam kết. Nhưng vì lúc này hợp đồng kỳ hạn đã đến hạn và vì là hợp đồng bắt buộc nên doanh nghiệp phải mua ngoại tệ theo tỷ giá kỳ hạn F(USD/VND) = 16.100 như đã cam kết trong hợp đồng kỳ hạn. Đây là hạn chế hay nhược điểm quan trọng của hợp đồng kỳ hạn. Nhược điểm này có thể tránh được nếu doanh nghiệp sử dụng hợp đồng tương lai. Ngoài ra khi phân tích hạn chế của hợp đồng kỳ hạn như đã trình bày trong bài 12 chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng hợp đồng kỳ hạn chỉ đáp ứng được nhu cầu giao dịch của doanh nghiệp khi nào...

Words: 1608 - Pages: 7

Free Essay

Financial Management

...đến từ đâu. Hãy biết chi tiêu hợp lý Bài viết này đề cập tới việc quản lý tài chính khi du học và hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. 1. Vì sao phải lên kế hoạch chi tiêu? Khi đi du học, nếu may mắn bạn được bố mẹ chu cấp hoàn toàn hoặc được nhận học bổng toàn phần. Nếu bạn phải tự lực có nghĩa khoản tiền đó do gia đình bạn đi vay hoặc bố mẹ bạn chỉ đủ khả năng cung cấp một khoản tiền hạn chế, còn lại bạn phải đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng ở nhà. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng phải lên kế hoạch chi tiêu. Kế hoạch chi tiêu là một trong những công cụ giúp bạn tồn tại trên đất khách mà không tuyệt vọng nhớ về cuộc sống được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ ở nhà. Bởi vì cuộc sống ở nước ngoài thường đắt đỏ, bạn phải mua sắm nhiều thứ và không thể tìm đâu ra một khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” nếu bạn không học giỏi để có học bổng hoặc không làm thêm nhiều ngày liên tiếp. 2. Chi tiêu có kế hoạch như thế...

Words: 1498 - Pages: 6

Free Essay

Miss

...nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này. Đ i ề u 2 . Đối tượng áp dụng 1. Thương nhân hoạt động thương mại theo quy định tại Điều 1 của Luật này. 2. Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại. 3. Căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật này đối với cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. Đ i ề u 3 . Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. 2. Hàng hóa bao gồm: a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; b) Những vật gắn liền với đất đai. 3. Thói quen trong hoạt động thương mại là quy tắc xử sự có nội dung...

Words: 40034 - Pages: 161