Free Essay

Nothing Yet

In:

Submitted By ajde
Words 684
Pages 3
Dansk terminsprøve Essay

Natali Josevski 3.a

Menneskets behov for fortællinger Fortællinger er som et stykke kunst, der i mange år har eksisteret i form af mundtlighed, såvel som skriftlighed. Men det at skulle læse og kunne fortolke et værk, falder ikke alle lige naturligt, mange mennesker mener, det at skulle sætte sig ned og indleve sig i 150 siders tekst, er spild af tid, mens det for andre bruges som afslapning og et break fra den virkelige verden. Men selvom vi alle har forskellige holdninger, til det at skulle sidde ned og fortolke en hel bog, hvordan ville det så se ud, hvis vi alle besluttede os for at læse den samme bog, ville vi kunne få den samme forståelse? Derudover ville det så være muligt for det enkelte individ, at identificere sig selv med bogens personer samt dens handling?

Se det er et stort spørgsmål, som jeg tvivler på de færreste kan svare på, men hvorfor er det sådan? Mit bud lyder på, at det skyldes, at vi som enkelte individer har forskellige måder at opfatte verden samt livet på, da vi alle ligger inde med forskellige interesser, uddannelser såvel som livserfaringer. Det siges at en fortælling kun kan leve i det omfang den bliver læst og opfattet på. Mange læsere føler en stor trang til, at investere deres følelser og drømme i en bogs handling, i håb om at de sidst i fortolknings processen kan identificere sig med hovedpersonen samt fortællingens handling.

Mathilde Walther Clark er forfatteren bag teksten Genkendelsen ligger i marven, ifølge hende så er læsning noget personligt og tilhører kun det enkelte individ, men ikke nok med det, så er læsning også en oplevelse for mange læsere. Flere læsere har oplevet og oplever stadig, at kunne sidde tilbage efter at have læst en bog og sige, hold da op hvor minder jeg om hovedpersonen, eller det andet scenarie kan være at man læser bogen i håb om at finde noget glæde i ens eget liv, når man tydeligvis godt ved, at man selv går og altid har drømt om det liv der udspiller sig i bogens handling.

Men hvad er det der gør, at mange vælger at blive så fascinerende af en fortælling?

Hvad er det der gør det så spændende, og ikke mindst lærerigt, fordi ifølge mig selv så kan jeg ikke se nogen mening i at skulle læse en bog OVERHOVEDET, da jeg bare ikke føler for at skulle bruge min tid på at læse og fortolke og ikke mindst indlevede mig i en fortælling, hvor hele oplevelsen hurtigt forsvinder væk, efter bogen er lagt tilbage på hylden.

Dansk terminsprøve Essay

Natali Josevski 3.a

”Jeg tror meget på fortællingen, på det behov for at fortælle og for at høre andres fortællinger”

Det siges at man lærer noget nyt hverdag, også selvom det omhandler at man skal sidde og lytte til andre, så er det stadig noget man ikke skal tage for givet, fordi man lærer meget af, at lytte til andre, da man oftest lærer at få en anden forståelse for deres tankegang og hvorfor de netop tænker og handler som de nu gør.

”Vores drømme er vores personlige myter. Når vi bliver ved med at fortælle hinanden f.eks. H.C Andersens eventyr, eller Karen Blixens fantastiske fortællinger, så tror jeg, det er fordi de ligner vores drømme. De går dybt ”

Ifølge Mathilde Walther Clark så er vores drømme i realiteten en bunke personlige myter, men hvad mener hun egentlig med det? Skal det betyde, at de drømme vi går med er så fascinerende og uvirkelige, at vi ikke kan gøre andet end at lade dem være en myte? Fordi i dagligsproget så er vi bekendt med ordet myte, som værende en betegnelse for en kollektiv illusion, altså noget som vi alle går og drømmer om, men som vi i virkeligheden ikke kan opnå. Betyder det så at alle dem der har de uopnåelig drømme, er dem der har lettest ved at se og finde den dybere mening i en fortælling? Eller det bare en myte.

Dansk terminsprøve Essay

Natali Josevski 3.a

Similar Documents

Premium Essay

Nothing Yet

...Crime Rate versus Arrest Rate CJA/204 December 10, 2012 Judge Troy Webber The most common error involving the relationship between crime rates and arrest rates occurs when the statistics claimed have been contradicted by the factual information readily available. Another common error, whether intentional or accidental, is to compare the raw number of reported crimes without adjusting for the expected baseline of the crimes that were committed. Not adjusting for this happens consistently. Also the crime data does not contain any information on repeat offenders. One would have to focus and observe the offenders criminal behavior over time to truly get a good status on these rates. Crime agencies report the number of offenses and crime data in the following categories: murder and non-negligent manslaughter, forcible rape, robbery, aggravated assault, burglary, larceny, motor vehicle theft and arson. This data is known as Part One offenses. Part Two offenses include all crimes not classified as Part 1 crimes. (FBI, UCR Handbook 2004) The arrest rates for Part One and Part Two offenses are obtained according to age, sex and race of the alleged offender. It is extremely hard to correlate race with sex or age because this information is secured independently by the agencies, which in turn limits the capability to analyze it. Also each individual arrest cannot be related precisely to the number of crimes being cleared because the arrest totals count each offender apprehended...

Words: 604 - Pages: 3

Premium Essay

Nothing Yet

...Acquisition Valuation Aswath Damodaran Aswath Damodaran 1 Issues in Acquisition Valuation I Acquisition valuations are complex, because the valuation often involved issues like synergy and control, which go beyond just valuing a target firm. It is important on the right sequence, including • When should you consider synergy? • Where does the method of payment enter the process. I I Can synergy be valued, and if so, how? What is the value of control? How can you estimate the value? Aswath Damodaran 2 Steps involved in an Acquisition Valuation I I I I I Step 1: Establish a motive for the acquisition Step 2: Choose a target Step 3: Value the target with the acquisition motive built in. Step 4: Decide on the mode of payment - cash or stock, and if cash, arrange for financing - debt or equity. Step 5: Choose the accounting method for the merger/acquisition purchase or pooling. Aswath Damodaran 3 Step 1: Motives behind acquisitions (1) Simplest rationale is undervaluation, i.e., that firms that are undervalued by financial markets, relative to true value, will be targeted for acquisition by those who recognize this anomaly. (2) A more controversial reason is diversification, with the intent of stabilizing earnings and reducing risk. (3) Synergy refers to the potential additional value from combining two firms, either from operational or financial sources. • • Operating Synergy can come from higher growth or lower costs Financial Synergy...

Words: 4969 - Pages: 20

Premium Essay

Nothing Yet

...Interested in learning more about security? SANS Institute InfoSec Reading Room This paper is from the SANS Institute Reading Room site. Reposting is not permitted without express written permission. Conducting a Penetration Test on an Organization This document is decided to give readers an outlook on how a penetration test can be successfully done on an organization. A methodology has been drawn out in this document to allow readers to be acquainted with the process that penetration testers go through to conduct a penetration test. Copyright SANS Institute Author Retains Full Rights AD Conducting a Penetration Test on an Organization TABLE OF CONTENTS PAGE Abstract 2 Bibliography ut ho Conclusion rr Limitation of Penetration Testing eta ins The Process and Methodology Planning and Preparation Key fingerprint = AF19 FA27 2F94 998D FDB5 DE3D F8B5 06E4 A169 4E46 Information Gathering and Analysis Vulnerability Detection Penetration Attempt Analysis and Reporting Cleaning Up fu ll r igh ts. What is a Penetration Test? 2 3 3 4 6 7 9 9 10 10 11 12 14 Appendix A: Netcraft (www.netcraft.com) results on www.sans.org Key fingerprint = AF19 FA27 2F94 998D FDB5 DE3D F8B5 06E4 A169 4E46 Chan Tuck Wai (twchan001) © SA Full name: Chan Tuck Wai GIAC userID: twchan001 Course: Security Essentials Version: First (Original Submission) Conference Location: Malaysia NS In sti DETAILS tu te 20 Appendix...

Words: 5729 - Pages: 23

Free Essay

King Lear Nothing

...Hermesmann 1 Anna Hermesmann Nothing From Nothing: Concepts of Justice in King Lear Ex nihilio nihilfit—“nothing comes from nothing.” In the pre-Christian world of Shakespeare‟s King Lear, this doctrine rules as the actions of the characters prove futile and tragedy results. Lear fails to maintain order in his kingdom and his family; Gloucester loses his sight; and Cordelia, the only one who really loves her father, dies. Critics such as Samuel Johnson have argued that because of Cordelia‟s death, Shakespeare‟s ending is flawed, that he fails to follow the “natural ideas of justice” by allowing “Cordelia to perish in a just cause.” In 1689, approximately eighty years after Shakespeare completed the first text of King Lear, Nahum Tate published an alternate ending to the play in which Cordelia lives and eventually goes on to rule in her father‟s place. While this “happy” ending was performed as if it were Shakespeare‟s original for decades afterwards, it actually runs contrary to the original version of King Lear by applying Judeo-Christian human concepts of justice to a world that is not governed by a just God. In the nihilistic world Shakespeare creates, there is no just force to establish an objective morality, and therefore, the rules of right and wrong, and the consequences of each, are obsolete. Thus, because King Lear is set in a world in which the generally accepted rules of justice do not apply, Shakespeare‟s ending, including the death of the only truly virtuous character...

Words: 3397 - Pages: 14

Free Essay

Expressive Writing

...bottom of the stairs as I drifted away from my childhood memories. He was holding a letter and had a face like thunder as he crossly waved the envelope towards my outstretched hand. ‘I think it’s your Mothers writing’. Boom Boom Boom!! Sounded the fastness of my heavy heart as I gingerly took the letter from my dad and uttered not a word as I backtracked without a backwards glance to my haven. A mixture of apprehension, fear and anger crashed over me like a tidal wave crashing against my skull, how dare she contact me yet again and put me through all this pain. Slowly, Slowly I open the letter and gingerly remove it from its personal surroundings. This wasn’t the first letter and certainly wasn’t to be the last letter from my mum who was once more asking for reconciliation, forgiveness on my part and offering explanations on hers. A feeling of emptiness laid heavy as I knew that however many letters, texts I received from my mum there was absolutely nothing I could do about contacting her in any possible way because of the...

Words: 638 - Pages: 3

Free Essay

Nothing

...------------------------------------------------- Philosophy Western philosophy Some would consider the study of "nothing" to be foolish, a typical response of this type is voiced by Giacomo Casanova (1725–1798) in conversation with his landlord, one Dr. Gozzi, who also happens to be a priest, “ | As everything, for him, was an article of faith, nothing, to his mind, was difficult to understand: the Great Flood had covered the entire world; before, men had the misfortune of living a thousand years; God conversed with them; Noah had taken one hundred years to build the ark; while the earth, suspended in air, stood firmly at the center of the universe that God had created out of nothingness. When I said to him, and proved to him, that the existence of nothingness was absurd, he cut me short, calling me silly.[3] | ” | However, "nothingness" has been treated as a serious subject worthy of research for a very long time. In philosophy, to avoid linguistic traps over the meaning of "nothing", a phrase such as not-being is oftenemployed to unambiguously make clear what is being discussed. Parmenides One of the earliest western philosophers to consider nothing as a concept was Parmenides (5th century BC) who was a Greek philosopher of the monist school. He argued that "nothing" cannot exist by the following line of reasoning: To speak of a thing, one has to speak of a thing that exists. Since we can speak of a thing in the past, it must still exist (in some sense) now and from...

Words: 2165 - Pages: 9

Premium Essay

How Does Grendel Build Monstrosity In Beowulf

...fictitious tale of Grendel in the world of Beowulf as he struggles to find meaning and purpose in its life. Grendel is a bastard of man and monster. Yet, he feels himself separated from both. This lust and yearning for purpose sets out on his adventures. His purpose is to find purpose. Now, naturally Grendel is monstrous, but...

Words: 1087 - Pages: 5

Free Essay

Nothing

...There's nothing to say about nothing. Still, some people make a fuss about it. Among spiritual seekers, there's a lot of talk about "becoming nothing". On this site about nothing, we're not going to talk about "nothing", because "nothing" can't be talked about. When people talk about "nothing", they're not really talking about nothing, they're talking about something. It's not a real nothing, it's a "nothing" they can hold in their mind. It's a nothing that feels like something, perhaps a black hole, perhaps a lonely place. They have words for it, perhaps "void", "emptiness", "nothingness". Nothingness is not nothing. It comes and it goes, so it's got to be something. You can look at it. You can hold it. You can throw it out. And when you throw it out, what's left?... ...And that's all we're going to say about that. This little introduction has nothing to do with the articles on the site. It's just here to confuse the philosophers and perhaps intrigue a few people with a genuine interest in nothing. This is a site about nothing. We hope you enjoy it. Perhaps you'd like to start with a 25-second playful video clip about a show about nothing? love numbers. And I have always loved computing. That's the whole reason computers have had such a strong pull on me since 1981, when my mom's boyfriend decided I should have my first computer: a Sinclair ZX 81. I would like this section to be about numbers, computing and computers. At the moment, it's all about computers...

Words: 272 - Pages: 2

Free Essay

Import Java

...import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; class Calculator extends JFrame implements ActionListener { private static final long serialVersionUID = 1L; TextField txt=new TextField(15); JButton btn1 = new JButton("1"); JButton btn2 = new JButton("2"); JButton btn3 = new JButton("3"); JButton btn4 = new JButton("4"); JButton btn_arti = new JButton("+"); JButton btn5 = new JButton("5"); JButton btn6 = new JButton("6"); JButton btn7 = new JButton("7"); JButton btn8 = new JButton("8"); JButton btn_eksi = new JButton("-"); JButton btn9 = new JButton("9"); JButton btn0 = new JButton("0"); JButton btn_clr = new JButton("CLR"); JButton btn_carpi = new JButton("*"); JButton btn_bolu = new JButton("/"); JButton btn_esit = new JButton("="); String str_number = ""; int operation = 0; double int_number1 = 0; double int_number2 = 0; double result = 0; public Calculator() { JFrame frame = new JFrame("CALCULATOR"); frame.setSize(320,320); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setResizable(false); frame.setVisible(true); frame.setLayout(new BorderLayout()); JPanel HeadPanel = new JPanel(); JPanel NumberPanel = new JPanel(); JPanel LabelPanel = new JPanel(); LabelPanel.setBackground(Color.WHITE); HeadPanel.setBackground(Color.BLACK); NumberPanel.setLayout(new GridLayout(3,3)); LabelPanel.setLayout(new FlowLayout()); NumberPanel.add(btn1); btn1.addActionListener(this); ...

Words: 793 - Pages: 4

Premium Essay

Nt1310 Unit 4

...Unit Two Text Questions 1. What are positive and negative space? Positive space is the area of an artwork occupied by the primary subjects. Negative space is the area of an artwork around the primary objects. 2. Identify and describe the three different types of balance in artwork. Symmetrical balance occurs when the weight of the artwork’s composition is evenly distributed. Approximate symmetry occurs when the objects are not identical, but balance has still occurred in the artwork. Asymmetrical balance or informal balance happens when the visual weight in the artwork is not evenly distributed. 3. What is proportion? Proportion relates to the dimensions or size of the different objects or areas in the artwork. 4. What is "hue"? How can hue affect artwork? Hue is simply another name for what we think of as color. Hue can affect artwork by adding depth to the painting. 5. What is balance in art work? Balance relates to distribution of aspects such as color, visual weight, space, texture, and so on within the artwork. Critical Thinking Questions 1. Choose one of the pieces of art from the unit. Identify at least three elements or principles of art that are present. Discuss how these three elements or principles are used in the artwork. Why does the artist include them? “ The Last Supper” Leonardo da Vinci, 1495-1519. The artist used color intensity, color hue, and symmetrical balance. All of these things the artist used were to make Jesus the Focal point of the painting...

Words: 474 - Pages: 2

Premium Essay

Nullity And Void Case Study

...Nullity and Void Jasmine mentioned that she would like to make her current marriage to Annabelle null or void in some way. The meaning of marriage is the union of 2 people meaning since all the formalities were upheld their marriage is valid. The Family Law Act 1975 s 51 (FLA) states that a marriage may be null if the marriage is considered void. Void is not defined in FLA or Marriage Act 1961 (MA) however, In the Marriage of Miller (1983) 49 ALR 689 it is defined as the validity of the marriage being challenged. Void also means that the marriage was invalid from the beginning due to an essential defect that caused the marriage to never come into effect. In accordance with s 23B (1) of the MA, the only way the marriage is able to be made void is on one or more of the grounds stated in subsections (a) through (e) in the aforementioned act. There was no prior existing marriage when the wedding took place therefore this does not apply. They did not begin a prohibited relationship when they married therefore this section does not apply. All formalities were followed as mentioned above consequently this does not apply. A lack of marriageable age does not apply as they were both old enough to marry. If the marriage lacks real consent it will be considered void. Lack of consent is divided into three sections. Mistaken identity does not apply as their identities did not change. As they both had enough mental capacity and understanding of the ceremony, this element does...

Words: 1691 - Pages: 7

Free Essay

None

...import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; class Calculator extends JFrame implements ActionListener { private static final long serialVersionUID = 1L; TextField txt=new TextField(15); JButton btn1 = new JButton("1"); JButton btn2 = new JButton("2"); JButton btn3 = new JButton("3"); JButton btn4 = new JButton("4"); JButton btn_arti = new JButton("+"); JButton btn5 = new JButton("5"); JButton btn6 = new JButton("6"); JButton btn7 = new JButton("7"); JButton btn8 = new JButton("8"); JButton btn_eksi = new JButton("-"); JButton btn9 = new JButton("9"); JButton btn0 = new JButton("0"); JButton btn_clr = new JButton("CLR"); JButton btn_carpi = new JButton("*"); JButton btn_bolu = new JButton("/"); JButton btn_esit = new JButton("="); String str_number = ""; int operation = 0; double int_number1 = 0; double int_number2 = 0; double result = 0; public Calculator() { JFrame frame = new JFrame("CALCULATOR"); frame.setSize(320,320); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setResizable(false); frame.setVisible(true); frame.setLayout(new BorderLayout()); JPanel HeadPanel = new JPanel(); JPanel NumberPanel = new JPanel(); JPanel LabelPanel = new JPanel(); LabelPanel.setBackground(Color.WHITE); HeadPanel.setBackground(Color.BLACK); NumberPanel.setLayout(new GridLayout(3,3)); LabelPanel.setLayout(new FlowLayout()); NumberPanel.add(btn1); btn1.addActionListener(this); ...

Words: 793 - Pages: 4

Free Essay

Loweel System, Know Nothings, Samuel Morse

...cuts and fills which were required to enable the canal to pass through hills and over valleys, stone aqueducts were necessary to carry it across streams and eighty-eight locks of heavy masonry with great wooden gates were needed to permit ascents and descents. It became an immediate financial success. 5) Factory System—most of the manufacturing occurred in households with people making things by hand or simple machines, technology improved. Entrepreneurs begin to make use of new and larger machines driven by water power that allowed them to bring textile operations together under one roof. The factory system spread rapidly in the 1820’s. 6) Know-Nothings-a strict code of secrecy, which included the secret password, used in lodges across the country, “I know nothing”. Members of this movement became know as the Know Nothings. They turned their attention to party politics and...

Words: 663 - Pages: 3

Free Essay

Englesa

...17/1/2011 PERIOD 1.2 ENGLISH DOSSIER Shobha Maniram | 473253 | LM 1A | Jennifer Koelman TABLE OF CONTENTS introduction ................................................................................................................................ 3 In-class assignment week 1 – Who or Whom ............................................................................ 4 Assignment 1 .......................................................................................................................... 4 Assignment 2 .......................................................................................................................... 4 In-class assignment week 2 – Customer Service ........................................................................ 7 Vocabulary exercise A: complete the text with the best word. ........................................... 7 Vocabulary exercise B: replace the words with the correct form of an idiomatic expression of the box. ............................................................................................................ 7 Language review exercise A: complete the sentences with a gerund from the box. ............ 7 Language review exercise B: complete each sentence so that is seams the same as the sentences just before it. Use a gerund each time. ................................................................. 8 Language review exercise C: circle the correct form(s) of the verb in the text. ................... 8 Writing...

Words: 6242 - Pages: 25

Free Essay

Coming Back Home

...It all started with tree,no one was allowed to eat from the tree, for it is said if one should eat a fruit from the tree all of mankind will curse. There was a man who lost his hole family because her was too week to protect his love once, he claimed to have heard that the tree will giant a wish,so he spent his life time looking for the tree gathering information about it and soon find out that the tree was real, he also find out that there was a second part to what he had heard, if one eats from the tree he will be gained a wish but all of mankind will be curse ,but that didn't mean any thing to him , he just wanted his family back and he would stop at nothing even if it meant to drag the world with him, people try to stop him but no one could he was a very skilled fighter. Two years later he found a map to the tree. The tree was located in center of the world, the man travelled through different season and was finally there the fruit from the tree were golden and shiny he pulled the fruit from the tree and eat it, and it turn him to a monster he was never the same till to day no one has ever seen the man people tell stories about him but don't know if he's real. 5 years later a group of teenagers decided to spend the day in the center of the tree.they though it was joke, there was an old man, the man had been in the village for a long time, he told them not to go there, it's dangerous, it's dangerous they old man keep saying , the teenager laughed at him as the kept ...

Words: 322 - Pages: 2