Free Essay

Nothing

In: Other Topics

Submitted By Huyna
Words 1004
Pages 5
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |
|Số: 131/TB-ĐHNN |Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012 |
| |
|THÔNG BÁO |
|Về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2012 |
|TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI |

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên ban hành theo quyết định 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ngoại ngữ năm học 2011-2012; Căn cứ thông báo số 604/TB-ĐT ngày 15/02/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tuyển sinh THPT chuyên ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2012 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh THCS toàn quốc, sinh vào các năm 1996, 1997 và 1998. Tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2011 - 2012. 2. Điều kiện: • Môn chuyên ngoại ngữ phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; • Hạnh kiểm xếp loại Tốt và học lực xếp loại Khá trở lên vào cuối năm lớp 9 và xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Hệ chuyên: 380 chỉ tiêu, trong đó:

|Tiếng Anh: 180 |Tiếng Trung: 60 |
|Tiếng Nga: 20 |Tiếng Đức: 40 |
|Tiếng Pháp: 40 |Tiếng Nhật: 40 |

2. Hệ không chuyên: 80 chỉ tiêu: Có hướng dẫn cụ thể sau khi tuyển xong hệ chuyên.

III. MÔN THI (4 môn thi viết)

Môn 1: Ngữ văn (Văn - Tiếng Việt) (120 phút) Môn 2: Toán (120 phút) Môn 3: Ngoại ngữ không chuyên (hệ số 1) (90 phút) Môn 4: Ngoại ngữ chuyên (hệ số 2) (120 phút) Môn Ngoại ngữ thí sinh có thể thi bằng các thứ tiếng sau:
1. Thi bằng tiếng Anh vào các lớp: Chuyên tiếng Anh, chuyên tiếng Nga, chuyên tiếng Pháp, chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Đức và chuyên tiếng Nhật;
2. Thi bằng tiếng Nga vào các lớp chuyên tiếng Nga;
3. Thi bằng tiếng Pháp vào các lớp chuyên tiếng Pháp;
4. Thi bằng tiếng Nhật vào các lớp chuyên tiếng Nhật.

IV. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo trên Website của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: http://www.ulis.vnu.edu.vn và Website của Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: http://www.flss.edu.vn.

V. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi (nộp 1 lần cùng 1 hồ sơ đăng kí dự thi, không hoàn trả nếu bỏ thi): 250.000 đồng.

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi gồm:

• Phiếu đăng kí dự thi (mẫu phát hành cùng hồ sơ); • Bản chụp giấy khai sinh (không cần công chứng); • 2 ảnh 4x6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh (không kể ảnh dán tại các giấy tờ khác trong hồ sơ); • Bản photo kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngoại ngữ (nếu có);

2. Hồ sơ phát hành từ ngày 01/3/2012 và nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ 02/4/2012 đến hết ngày 04/5/2012 tại Văn phòng Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Lịch giao dịch: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (không kể ngày lễ, thứ Bảy và ngày Chủ nhật).

3. Thí sinh xem số báo danh, danh sách phòng thi và địa điểm thi từ ngày 20/5/2012 tại Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên ngoại ngữ (Trường không gửi Giấy báo dự thi). Nếu phát hiện sai sót về thông tin cá nhân, cần báo ngay (nhắn tin SMS) cho HĐTS theo số điện thoại 0979 292 969 hoặc 0126 200 2000 hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P.107 - nhà A1 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đường Phạm Văn Đồng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội) trước ngày 28/5/2012.

VII. LỊCH THI

1. Thứ Sáu, ngày 08/6/2012: 15 giờ 00, học sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến quy chế thi.
2. Thứ Bảy, ngày 09/6/2012 Sáng: 08 giờ 00, thi môn Ngữ văn (Văn - Tiếng Việt); Chiều: 14 giờ 00, thi môn Toán.
3. Chủ Nhật, ngày 10/6/2012 Sáng: 08 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ không chuyên; Chiều: 14 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ chuyên. (Trong 2 ngày thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 60 phút để làm các thủ tục cần thiết)

VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ngày 29/6/2012, tại Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên ngoại ngữ. Thí sinh trúng tuyển nhận Giấy triệu tập ngày 04, 05/7/2012 tại Văn phòng Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQG HN, nhập học đợt 1 ngày 10/7/2012. Xét tuyển bổ sung đợt 2 vào học các lớp chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức và Nhật (nếu có) được thông báo và hướng dẫn thủ tục đăng kí trong ngày 11/7/2012.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận: - Bộ GD&ĐT (Báo cáo); - ĐHQGHN (Báo cáo); (Đã ký) - Sở GD&ĐT các địa phương (Thông báo); - P.CT&CTHSSV, THPT CNN, P.TCKT (Thực hiện); - Website Trường (Thông báo); - Lưu: HCTH, ĐT. GS. NGUYỄN HÒA

Similar Documents

Free Essay

Nothing

...There's nothing to say about nothing. Still, some people make a fuss about it. Among spiritual seekers, there's a lot of talk about "becoming nothing". On this site about nothing, we're not going to talk about "nothing", because "nothing" can't be talked about. When people talk about "nothing", they're not really talking about nothing, they're talking about something. It's not a real nothing, it's a "nothing" they can hold in their mind. It's a nothing that feels like something, perhaps a black hole, perhaps a lonely place. They have words for it, perhaps "void", "emptiness", "nothingness". Nothingness is not nothing. It comes and it goes, so it's got to be something. You can look at it. You can hold it. You can throw it out. And when you throw it out, what's left?... ...And that's all we're going to say about that. This little introduction has nothing to do with the articles on the site. It's just here to confuse the philosophers and perhaps intrigue a few people with a genuine interest in nothing. This is a site about nothing. We hope you enjoy it. Perhaps you'd like to start with a 25-second playful video clip about a show about nothing? love numbers. And I have always loved computing. That's the whole reason computers have had such a strong pull on me since 1981, when my mom's boyfriend decided I should have my first computer: a Sinclair ZX 81. I would like this section to be about numbers, computing and computers. At the moment, it's all about computers...

Words: 272 - Pages: 2

Free Essay

Nothing

...------------------------------------------------- Philosophy Western philosophy Some would consider the study of "nothing" to be foolish, a typical response of this type is voiced by Giacomo Casanova (1725–1798) in conversation with his landlord, one Dr. Gozzi, who also happens to be a priest, “ | As everything, for him, was an article of faith, nothing, to his mind, was difficult to understand: the Great Flood had covered the entire world; before, men had the misfortune of living a thousand years; God conversed with them; Noah had taken one hundred years to build the ark; while the earth, suspended in air, stood firmly at the center of the universe that God had created out of nothingness. When I said to him, and proved to him, that the existence of nothingness was absurd, he cut me short, calling me silly.[3] | ” | However, "nothingness" has been treated as a serious subject worthy of research for a very long time. In philosophy, to avoid linguistic traps over the meaning of "nothing", a phrase such as not-being is oftenemployed to unambiguously make clear what is being discussed. Parmenides One of the earliest western philosophers to consider nothing as a concept was Parmenides (5th century BC) who was a Greek philosopher of the monist school. He argued that "nothing" cannot exist by the following line of reasoning: To speak of a thing, one has to speak of a thing that exists. Since we can speak of a thing in the past, it must still exist (in some sense) now and from...

Words: 2165 - Pages: 9

Free Essay

King Lear Nothing

...Hermesmann 1 Anna Hermesmann Nothing From Nothing: Concepts of Justice in King Lear Ex nihilio nihilfit—“nothing comes from nothing.” In the pre-Christian world of Shakespeare‟s King Lear, this doctrine rules as the actions of the characters prove futile and tragedy results. Lear fails to maintain order in his kingdom and his family; Gloucester loses his sight; and Cordelia, the only one who really loves her father, dies. Critics such as Samuel Johnson have argued that because of Cordelia‟s death, Shakespeare‟s ending is flawed, that he fails to follow the “natural ideas of justice” by allowing “Cordelia to perish in a just cause.” In 1689, approximately eighty years after Shakespeare completed the first text of King Lear, Nahum Tate published an alternate ending to the play in which Cordelia lives and eventually goes on to rule in her father‟s place. While this “happy” ending was performed as if it were Shakespeare‟s original for decades afterwards, it actually runs contrary to the original version of King Lear by applying Judeo-Christian human concepts of justice to a world that is not governed by a just God. In the nihilistic world Shakespeare creates, there is no just force to establish an objective morality, and therefore, the rules of right and wrong, and the consequences of each, are obsolete. Thus, because King Lear is set in a world in which the generally accepted rules of justice do not apply, Shakespeare‟s ending, including the death of the only truly virtuous character...

Words: 3397 - Pages: 14

Free Essay

Loweel System, Know Nothings, Samuel Morse

...cuts and fills which were required to enable the canal to pass through hills and over valleys, stone aqueducts were necessary to carry it across streams and eighty-eight locks of heavy masonry with great wooden gates were needed to permit ascents and descents. It became an immediate financial success. 5) Factory System—most of the manufacturing occurred in households with people making things by hand or simple machines, technology improved. Entrepreneurs begin to make use of new and larger machines driven by water power that allowed them to bring textile operations together under one roof. The factory system spread rapidly in the 1820’s. 6) Know-Nothings-a strict code of secrecy, which included the secret password, used in lodges across the country, “I know nothing”. Members of this movement became know as the Know Nothings. They turned their attention to party politics and...

Words: 663 - Pages: 3

Premium Essay

Persuasive Essay On Buy Nothing Day

...“Buy Nothing Day” was first organized in Canada to increase awareness of excessive consumerism. It’s a day where people are urged to not purchase any goods for a full 24 hours. However, if this day were to be implemented into the days of American people its intended purpose would not be fulfilled. It would merely raise protests and debate among people and would change nothing in the actions of citizens. Ever since I was born in the United States I was given everything a child should have. My parents cared for me and supplied me with what I needed and growing up I’ve learned about the Constitution and the Bill of Rights and how they both protect the rights of the American people. America is known for providing freedom to people by allowing...

Words: 753 - Pages: 4

Premium Essay

Buy Nothing Day Research Paper

...across the street. But then it hits you, that you can not go out and purchase this delicious bagel due to “Buy Nothing Day”, how annoying would that be? Canada has instituted the Buy Nothing Day to reduce consumerism because they believe it has become a problem. On this day, the public is restrained from purchasing any goods from any store, expecting to stop over consumption. However this idea is absolutely absurd. The way in which people choose to use their earnings, has nothing to do with the government. Having a Buy Nothing Day not only affects businesses, but the society in general. Implementing a Buy Nothing Day, would affect thousands of business, homeless...

Words: 913 - Pages: 4

Free Essay

Much Ado About Nothing

...Christine Joy A. Tag at BSEDE-II Reflection Paper on Shakespeare’s Much Ado About Nothing Without any idea of what Much Ado About Nothing is all about, I just let myself absorb whatever thoughts and ideas I could get as the movie started to play. The movie which is originally a play written by Shakespeare is a comedy drama but not pure humor as what most audience would expect in a comedy. I really find the work a genius one, with how the story evolves. And unlike any love stories, its plot is a very unique one. The theme is obviously full of deceptions. This act of deceiving is not at all what I know as a bad act. As from the drama, deception could sometimes lead the characters to goodness like how Don Pedro and Claudio intentionally let Benedict eavesdrop to their conversation about Beatrice’s love for him. Hero and her company also did the same to Beatrice. It ended up that Beatrice and Benedict really loved each other after all their ‘wars’. On the other hand, deception could be a bad act. When Don John planned to ruin the wedding by making Claudio and Don Pedro believe that ‘Hero’ is an unfaithful maiden and not anymore a virgin, the plan went out as it is which made Hero be publicly humiliated by Claudio. This only showed that purity of woman is very precious and the only honor that she could have. But whether deception is bad or good, I would first prefer not to believe easily what I hear or see or what others will tell to me. I must not depend on the superficial...

Words: 416 - Pages: 2

Free Essay

Expressive Writing

...Boom Boom Boom!! Sounded the fastness of my heavy heart as I gingerly took the letter from my dad and uttered not a word as I backtracked without a backwards glance to my haven. A mixture of apprehension, fear and anger crashed over me like a tidal wave crashing against my skull, how dare she contact me yet again and put me through all this pain. Slowly, Slowly I open the letter and gingerly remove it from its personal surroundings. This wasn’t the first letter and certainly wasn’t to be the last letter from my mum who was once more asking for reconciliation, forgiveness on my part and offering explanations on hers. A feeling of emptiness laid heavy as I knew that however many letters, texts I received from my mum there was absolutely nothing I could do about contacting her in any possible way because of the...

Words: 638 - Pages: 3

Premium Essay

Much Ado About Nothing

...MUCH ADO ABOUT NOTHING Title As a title, Much Ado About Nothing fits neatly with those of Shakespeare’s other plays written around the same time: the titles seem whimsical and even flippant. Twelfth Night was alternatively titled What You Will, and As You Like It seems a much less informative title than, say, The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Still, the capricious titles are actually as reflective of their content as any history or tragedy title. The plot of Much Ado About Nothing centers on a lot of hubbub over little misunderstandings; there’s a whole lot of fuss about stuff that ultimately isn’t that important. For the bigger issues in the play, though, we turn to the fact that, in Shakespeare’s day, "nothing" was often pronounced the same way as "noting." The play is built around the process of "noting," which has myriad meanings. It can mean "to take notice of" something, to eavesdrop, to observe, or to write something down – but these notings aren’t necessarily accurate. A person can misunderstand a meaning, or mishear, or misreport something, in the process of noting too. The foibles that result from noting (and misnoting) are central to keeping the play spinning. If that wasn’t interesting enough for you, you might want to note that "nothing" was also an Elizabethan slang term for the vagina. "Much Ado About Vagina" makes sense as a title, right? After all, the highs and lows of the play revolve around men and their relationships with, suspicion of, and...

Words: 3038 - Pages: 13

Premium Essay

Much Ado About Nothing

...Much Ado About Nothing Love Story Shakespeare My first impression of Much Ado About Nothing is that it would be a love story. Although it is categorised as a Shakespearean comedy, I found the many "funny" parts of the play were foggy and required you to read the scene over a few times before you understood them. But then again, I had to read the whole scene over again a few times to understand anything. All of the characters in Much Ado About Nothing seemed to develop a personality of their own from the very first scene. It also helped that I saw the movie version of Much Ado About Nothing before we read the play so I could almost get a picture in my head as to what each character looked like. As the character's had their own personality, so did the two love relationships in the play. Benedick and Beatrice seemed to hate each other so much from the very start of the play that as the play carried on it almost seemed like the two went full circle in their relationship. But their relationship might not have changed for the better without help from Claudio, Don Pedro, Leonato, Ursula or Hero. In Claudio's and Hero's relationship seemed to be much more conventional in the way they came together. Claudio first saw Hero and instantly fell in love with her, while Hero stood by and took orders from her father, Leonato. Only when Don John devised his deception to break Claudio and Hero apart that I felt the relationship was in trouble, but even...

Words: 379 - Pages: 2

Free Essay

Muc Ado About Nothing

... “Trickery or Deceit” Much Ado about Nothing, is one of Shakespeare’s, romantic comedies. I chose, Trickery or Deceit, as my title, because, sometimes in true life it’s difficult to determine the two. In this play deceit plays a major role. It first starts one week before the wedding. Hero and her friends decided that Beatrice and Benedick argue too much and did indeed share feelings for each other, And so they plotted a trick to make them fall in love, they included everyone in it, Don Pedro, Hero, Claudio pretended to say things about Beatrice loving Benedick so, that Benedict could hear. And then also pretended to speak alone in the garden, knowing of Beatrice’s presence they continued to say things of Benedick’s Love for Beatrice, which wooed the both of them and they both fell in love, but, had no idea they were being Deceived. But every ones happiness is to soon come to an end, as Don Jon plots to ruin their wedding.. He has Borachio pretend to court and make gestures at Hero, while Claudio and Don Pedro watched, when indeed it was Margaret whom he courted and had sex with. During my research of “Much Ado about Nothing”, I found that this is a perfect example of” Trickery or Deceit”, or both? My studies show that the author has an open mind and left the decision to be made by the audience. In the play Much Ado about Nothing, the word Nothing in the play’s title, pronounced in the Elizabeth English. Suggests a pun...

Words: 1107 - Pages: 5

Premium Essay

How Does Grendel Build Monstrosity In Beowulf

...nothingness and void is what makes him monstrous. It quite literally sucks the soul out of everything. It is a vacuum, merely taking and remaining empty. Furthermore, this stifling darkness, of which no light can penetrate, envelops the entirety of Grendel. The Dragon’s immolating teachings seared through Grendel’s soul and left nothing but darkness. The Dragon shaped Grendel to be this way. In this way, his entire influence upon Grendel turned him into a void monstrosity. Grendel, through his interactions with the Dragon, crystallizes into a monstrous entity of...

Words: 1087 - Pages: 5

Free Essay

Import Java

...import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; class Calculator extends JFrame implements ActionListener { private static final long serialVersionUID = 1L; TextField txt=new TextField(15); JButton btn1 = new JButton("1"); JButton btn2 = new JButton("2"); JButton btn3 = new JButton("3"); JButton btn4 = new JButton("4"); JButton btn_arti = new JButton("+"); JButton btn5 = new JButton("5"); JButton btn6 = new JButton("6"); JButton btn7 = new JButton("7"); JButton btn8 = new JButton("8"); JButton btn_eksi = new JButton("-"); JButton btn9 = new JButton("9"); JButton btn0 = new JButton("0"); JButton btn_clr = new JButton("CLR"); JButton btn_carpi = new JButton("*"); JButton btn_bolu = new JButton("/"); JButton btn_esit = new JButton("="); String str_number = ""; int operation = 0; double int_number1 = 0; double int_number2 = 0; double result = 0; public Calculator() { JFrame frame = new JFrame("CALCULATOR"); frame.setSize(320,320); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setResizable(false); frame.setVisible(true); frame.setLayout(new BorderLayout()); JPanel HeadPanel = new JPanel(); JPanel NumberPanel = new JPanel(); JPanel LabelPanel = new JPanel(); LabelPanel.setBackground(Color.WHITE); HeadPanel.setBackground(Color.BLACK); NumberPanel.setLayout(new GridLayout(3,3)); LabelPanel.setLayout(new FlowLayout()); NumberPanel.add(btn1); btn1.addActionListener(this); ...

Words: 793 - Pages: 4

Premium Essay

Nt1310 Unit 4

...Unit Two Text Questions 1. What are positive and negative space? Positive space is the area of an artwork occupied by the primary subjects. Negative space is the area of an artwork around the primary objects. 2. Identify and describe the three different types of balance in artwork. Symmetrical balance occurs when the weight of the artwork’s composition is evenly distributed. Approximate symmetry occurs when the objects are not identical, but balance has still occurred in the artwork. Asymmetrical balance or informal balance happens when the visual weight in the artwork is not evenly distributed. 3. What is proportion? Proportion relates to the dimensions or size of the different objects or areas in the artwork. 4. What is "hue"? How can hue affect artwork? Hue is simply another name for what we think of as color. Hue can affect artwork by adding depth to the painting. 5. What is balance in art work? Balance relates to distribution of aspects such as color, visual weight, space, texture, and so on within the artwork. Critical Thinking Questions 1. Choose one of the pieces of art from the unit. Identify at least three elements or principles of art that are present. Discuss how these three elements or principles are used in the artwork. Why does the artist include them? “ The Last Supper” Leonardo da Vinci, 1495-1519. The artist used color intensity, color hue, and symmetrical balance. All of these things the artist used were to make Jesus the Focal point of the painting...

Words: 474 - Pages: 2

Free Essay

Beatrice, Much Ado About Nothing

...Beatrice is a strong-willed, independent woman. How far do you agree with this statement? I would agree for the most part with this statement. Beatrice is indeed strong-willed, but her independence has its limitations. As with many Shakespearean characters, appearance can be deceptive, and what we see is only a facade, a mask to hide their true character or feelings. I believe that Beatrice uses her cleverness and quick wit to hide her real feelings, and that although she is independent to a certain extent, she is aware that she has limitations because of her gender. Although Beatrice states ‘I would rather hear my dog bark at a crow than hear a man swear he loves me’ she is ultimately fooled into believing that Benedick loves her. The fact that she is tricked so easily, and subsequently admits her reciprocal love, tells us that she views marriage in a more favourable light than she had previously led us to believe. Whether she gave in to the ‘social construct’ demanded by the patriarchal society in which she lived is questionable. What we do know is that Shakespeare has presented her as a wilful, self-confident, autonomous woman who appears to revel in her single status. In contrast we have Hero, the antithesis of Beatrice. She is meek, obedient and completely dominated by the men in her life. She is the perfect foil for Beatrice, her willingness to please further enhancing Beatrice’s character. It is clear from the start of the play that Beatrice is not an...

Words: 1365 - Pages: 6