Free Essay

Penjajahan Inggeris Di Tanah Melayu

In:

Submitted By vvnxnewz
Words 396
Pages 2
Zaman Kolonial / Penjajahan British (merged: Chole)
Sejarah pemerintahan kolonial telah meninggalkan banyak kesan2 di Malaysia. Samada dari segi politik, undang2, pendidikan, ekonomi, pemikiran dsb.

Semasa zaman pemerintahan British masyarakat Malaya terpinggir dari pembangunan ekonomi, politik dan sosial.

British menubuhkan sekolah2 yang mengembangkan pendidikan sekular yang mana Islam dihadkan kepada perkara-perkara ‘ritual’ sahaja seperti sembahyang, mengerjakan haji, menyambut Hari Raya dsb.

Ada 3 matlamat utama pendidikan pada zaman kolonial:

1. Sekolah sebagai memasyarakatkan kanak-kanak dengan nilai-nilai asing ataupun nilai-nilai bukan pribumi.

2. Sekolah sebagai melantik segolongan kecil masyarakat Melayu
3. Sekolah yang berbagai operasi bagi memenuhi keperluan tenaga manusia yang paling minimum dan diperingkat yang paling rendah.

.

Matlamat utama ialah semata2 untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi.

Semasa pemerintahan kolonial , raja2 melayu telah dipaksa mengikut nasihat para pegawai British dalam semua urusan pentadbiran, kecuali perkara2 berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Tindakan ini tanpa disedari telah menghakis hak dan kedudukan istimewa yang dinikmati oleh orang Melayu secara sedikit demi sedikit.

Selepas Perang Dunia Kedua, kerajaan British merasa bertanggungjawab untuk memelihara kepentingan kaum pendatang yang telah menetap di Tanah melayu. Oleh itu, kerajaan British bercadang mewujudkan satu bentuk pemerintahan baru di Tanah Melayu. Dalam perlembagaan Malayan Union yang dikuatkuasakan pada 1946, bukan sahaja hak keistimewaan org Melayu tidak disebut tetapi keistimewaan dan kedudukan yang dimiliki oleh raja2 Melayu telah dikurangkan sehingga kepada keperluan rasmi dan perkara2 kecil sahaja.

Setelah Malayan Union dimansuhkan dan digantikan oleh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, orang Melayu mendapat semula hak dan kedudukan mereka. Pesuruhjaya tinggi Persekutuan diberi tanggungjawab khas untuk ‘melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum2 lain.

Setelah negara merdeka, tanggungjawab khas Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan telah dipendahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Apabila Sabah Sarawak menyertai Malaysia, kedudukan istimewa kaum2 Bumiputera diiktiraf dan terpelihara serta menjadi sebahagian daripada tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong.

Kedudukan istimewa orang Melayu tidaklah bersifat mutlak kerana peruntukan ini dibuat untuk diseimbangkan dengan kepentingan sah yang dinikmati oleh kaum2 lain seperti mendapat kerakyatan, hak mengganut dan mengamalkan agama masing2, hak menggunakan bahasa ibunda serta hak menikmati layanan yang sama bagi semua.

Stail rumah kolonial, byk sekali diwarisi oleh kerajaan2 negeri seperti Pulau Pinang.

Contoh bangunan2 sekular termasuk la...

- Pusat Keretapi Tanah Melayu.

- Jabatan Penerangan di K Lumpur.

- Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.

- Bangunan Sultan Abdul Samad.

- Mahkamah Pulau Pinang.

- Muzium P Pinang.

Similar Documents

Free Essay

Pengajian Malaysia

...& SELAMAT SEJAHTERA ‫ا و آ‬ BAB 1: PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIA TOPIK-TOPIK BAB; TOPIKMASYARAKAT BUDAYA HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA MPW 1133 PENGAJIAN MALAYSIA Tenaga Pengajar: Pengajar: En. Muhamad Wazir Bin Muslat FPSS UNiSEL, Bestari Jaya UNiSEL, Tel : 017-2406268 017email: muhamad_wazir_muslat@yahoo.com 1 2 MASYARAKAT PENGENALAN Negara D.K.R.T Malaysia dari segi Sejarah Kedudukan geografi Kedudukan ekonomi Kepelbagaian masyarakat PENGENALAN DEFINISI MASYARAKAT KONSEP-KONSEP MASYARAKAT KONSEPMASYARAKAT MAJMUK HUBUNGAN ETNIK PEMBINAAN BANGSA/NATION MALAYSIA 3 4 DEFINISI MASYARAKAT Kamus Dewan > kumpulan manusia yg menetap bersama di suatu tempattempatmengikut aturan tertentu Kelompok terbesar dari makhluk manusia dimana mereka hidup terjaring kebudayaan (Kucaraningrat) Kucaraningrat) Kelompok manusia yg telah lama hidup & bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya & berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yg mempunyai batas-batas tertentu batas(Linton) Samb... Satu kum. manusia yg b'hbg secara tetap & kum. t'sususn dlm m'jlnkan aktiviti2nya secara kolektif & merasakan bhw mrk adalah hidup b'sama. b'sama. Bukanlah individu yg sama shj m'jadi anggota satu2 msykt krn anggota baru akan terus menerus lahir di dlmnya & ada pula yg mati. Oleh mati. yg demikian t'dpt p'hub. terus menerus di p'hub. kalangan mrk yg masih hidup & kekal selama b'abad2 (Roucek & Warren, 1976) (Roucek Satu kumpulan / kelompok manusia yang...

Words: 16153 - Pages: 65

Free Essay

Selamat Hari Raya

...1.0 PENGENALAN Dalam proses pembinaan negara bangsa, pendidikan merupakan asas penyatuan dalam kalangan rakyat. Berdasarkan pengalaman di negara asing seperti Amerika Syarikat, Perancis, Indonesia dan Thailand, matlamat ini dicapai menerusi pelaksanaan dasar pendidikan untuk pelbagai komuniti etnik (Shamsul Amri Baharuddin.2012:193). Walaupun negara ini mempunyai Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Bahasa Kebangsaan, dasar tersebut agak berbeza dengan negara berkenaan dari sudut praktiknya. Sistem pendidikan di negara ini iaitu Sistem Pendidikan Vernakular ataupun jenis Kebangsaan berorientasikan komuniti etnik tertentu yang berkongsi kurikulum yang sama. Dengan itu, pengekalan sistem sedemikian akan menggalakkan pemisahan kanak-kanak daripada komuniti etnik yang berbeza. Justeru, langkah bersepadu harus dilaksanakan demi mencapai matlamat kerajaan untuk memupuk kesepaduan sosial antara anggota masyarakat menerusi sistem pendidikan kebangsaan (Shamsul Amri Baharuddin.2012:193). Neena (1985) meletakkan peranan penting pendidikan formal dalam proses sosialisasi. Sekolah boleh mensosialisasikan semula pelajar yang mempunyai perbezaan latar belakang sosiopolitik mengikut kumpulan yang sama sehingga ke peringkat yang lebih tinggi, serta dapat mengamalkan semangat bertolak ansur dan saling memahami antara satu sama lain (Shamsul Amri Baharuddin.2012:194). ISI KANDUNGAN |Pengenalan ...

Words: 7408 - Pages: 30

Free Essay

Penjajahan British

...JELASKAN BAGAIMANA PENJAJAHAN BRITISH MENCORAKKAN BENTUK MASYARAKAT DI TANAH MELAYU. Malaysia yang dikenali Tanah Melayu pada suatu ketika dulu pernah dijajah oleh tiga negara yang berbeza iaitu Portugis, Belanda,British dan Jepun. Penjajahan mereka bukan sahaja membawa kesan yang besar terhadap politik dan ekonomi di negara kita malah sosial dan budaya juga mengalami perubahan yang besar. Dasar- dasar penjajah terhadap negara kita telah membawa ramai pendatang asing ke negara kita. Kedatangan pendatang-pendatang asing ketika zaman itu memberi perubahan kepada bentuk masyarakat kita secara kekal sehingga ke hari ini.Bentuk masyarakat kita yang wujud pada hari ini adalah masyarakat majmuk.Terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu Melayu, India dan Cina. Menurut Kamus Dewan, konsep masyarakat membawa maksud kumpulan manusia yang menetap bersama-sama disuatu tempat dengan mengikut aturan dan cara tertentu dan masyarakat ini pula terdiri daripada beberapa kaum atau bangsa. Oleh itu, gabungan kedua-dua istilah masyarakat majmuk membawa maksud `satu kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa telah membentuk satu kesatuaan, khususnya dalam aspek politik, sosial dan ekonomi di sesuatu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu padu’. Manakala, menurut pendapat Furnivall, beliau mengatakan bahawa masyarakat majmuk muncul akibat daripada dasar-dasar penjajah yang menggalakkan penghijrahan penduduk mengikut keperluan ekonomi mereka yang...

Words: 1738 - Pages: 7

Free Essay

Kesan Peristiwa 513

...Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu tragedy berdarah yang melibatkan kaum Melayu dan Cina. Ia juga merupakan rusuhan kaum yang membawa kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 dikaitkan dengan “ Pilihan Raya Umun 1969”.Peristiwan 13 Mei 1969 telah membawa banyak kesan kepada masyarakat dan Negara terutamanya terhadap politik,ekonomi dan social masyarakat Malaysia. Kesan Peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa kesan terhadap politik masyarakat Malaysia. Politik zaman Inggeris telah menyebabkan hak kekuasaan raja serta Sultan Melayu dihadkan dan hanya menjadi lambing kepada sesebuah negeri/Negara. Ini telah membawa perubahan yang drastic dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu yang asalnya sangat taat terhadap pemerintah raja dan sultan. Penjajah Ingerris telah menerapkan sistem residen di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan diikuti dengan sistem penasihat British di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Sistem yang berbeza antara Negari telah menyebabkan tiada kesatuan antara masyarakat Malaysia dan tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Selain itu, kesan terhadap penjajahan Inggeris di Tanah Melayu telah membawa perubahan dalam sistem ekonomi tradisional yang sekian lama diamalkan di Tanah Melayu. Sistem yang berasaskan sara diri, penanaman padi, penangkapan ikan, dan penternakan lading telah mengalami perubahan kerana dasar ekonomi kolonialismenya dari penjajah Inggeris yang bermatlamatkan keuntungan semata-mata. Hal ini telah menyebabkan konflik peristiwa...

Words: 343 - Pages: 2

Free Essay

Hubungan Etnik

...National University of Malaysia Jurnal Hadhari Bil. 3 (2010) 61-84 Institute of Islam Hadhari CABARAN INTEGRASI ANTARA KAUM DI MALAYSIA: PERSPEKTIF SEJARAH, KELUARGA DAN PENDIDIKAN MOHD RIDHUAN TEE ABDULLAH ABSTRAK Kajian berkaitan dengan integrasi kaum di Malaysia agak kompleks. Ini kerana, sosio politik setiap kaum bersifat perkauman. Agen-agen seperti sejarah, pendidikan, media, parti politik dan pertubuhan bukan kerajaan amat kuat mencengkam budaya politik setiap kaum. Akhirnya, lahirlah setiap bangsa yang memperjuangkan kepentingan masing-masing. Bukti-bukti ini diperolehi melalui tinjauan yang dibuat ke atas kajian-kajian sebelum ini. Keadaan tidak banyak berubah sehingga ke hari ini. Kajian ini bertujuan menilai sejauh mana pengaruh agen sosio politik seperti sejarah, institusi keluarga dan pendidikan yang dilalui meninggalkan kesan terhadap hubungan antara kaum. Hasil kajian menunjukkan sosio-politik perkauman melahirkan sentimen perkauman yang tinggi. Integrasi masih lagi samar. Realitinya, sentimen perkauman masih kuat mencengkam budaya politik masyarakat berbilang kaum. Kata Kunci: Integrasi nasional, sosialisasi politik, politik etnik, agenda nasional, perpaduan ABSTRACT Study on integration and unity among races in Malaysia is quite complex. These are due to the facts that the political socialization agents process i.e. history, education, social, economy and politic, are race oriented. Every race fights for their own interest. Most of the past research...

Words: 8715 - Pages: 35

Free Essay

Management

...masyarakatnya terdiri daripada pelbagai keturunan, etnik, warna kulit, agama, bahasa kebudayaan dan adat resam yang tersendiri. Ia merupakan satu-satunya negara masyarakat plural yang paling berjaya di alaf baru ini dalam mengekalkan keamanan dan perpaduan. Masyarakat majmuk mempunyai konsepnya dan sejarah yang tersendiri di Malaysia. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan, seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. Sebelum abad ke-18 dan ke-19, masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. Sebaliknya boleh dikatakan bahawa, semenanjung Tahan Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan Orang Asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masayarakat majmuk. J.S.Furnivall merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep masyarakat majmuk berdasarkan kajiannya di Indonesia dan Burma. Menurut Furnivall (1967:54), masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat berkurangan dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal ekonomi dalam...

Words: 4793 - Pages: 20

Free Essay

History

...KEPERLUAN Masyarakat majmuk merujuk kepada masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kelompok bangsa atau etnik yang berbeza, tetapi berada di bawah satu tampuk pemerintahan. Menurut J.S. Furnival, masyarakat majmuk merujuk kepada masyarakat campuran yang berbilang bangsa. Namun, tema campuran ini dalam erti kata yang sebenar, bergaul tetapi tidak bercantum. Setiap kumpulan mengamalkan agama dan adat, kebudayaan, bahasa, fahaman dan cara hidupnya sendiri. Masyarakat majmuk ini juga hidup bersebelahan tetapi terasing dalam satu unit politik. Dari segi ekonomi pula, wujud pembahagian pekerjaan mengikut kaum atau etnik. Berdasarkan pernyataan di atas: i. Terangkan secara terperinci kedudukan rakyat Tanah Melayu sebelum pembentukan masyarakat majmuk dari segi sosial, ekonomi dan politik. ii. Bincangkan ciri-ciri masyarakat majmuk dari persepktif sosial, ekonomi dan politik di Malaysia. iii. Bincangkan kesan-kesan masyarakat majmuk terhadap hubungan etnik di Malaysia. iv. Analisis dasar-dasar semasa yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia. Soalan 1 : Terangkan secara terperinci kedudukan rakyat Tanah Melayu sebelum pembentukan masyarakat majmuk dari segi sosial, ekonomi dan politik. Sebelum abad ke-19, penduduk di Tanah Melayu dan Kepulauan Borneo terdiri daripada golongan orang Melayu,orang Asli dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak. Migrasi daripada luar juga berlaku tetapi jumlahnya terhad. Selain itu, terdapat juga kaum...

Words: 4441 - Pages: 18

Free Essay

Soalan

... HARAP MAKLUM…. Puan Muniroh Salleh Pensyarah Pengajian Malaysia FAS L1 / L2 / L3 / L4 FBF L2 / L3 UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA SOALAN TUGASAN KUMPULAN TRIMESTER JANUARI 2011 1. Empayar Kesultanan Melayu Melaka dikatakan berada pada tahap kegemilangannya pada abad ke-15. Sejauhmanakah faktor-faktor dalaman dan luaran mempengaruhi Kerajaan Melayu Melaka ini? 2. Negara kita telah dijajah selama lebih kurang 446 tahun (1511-1957) oleh kuasa-kuasa asing, baik dari Barat mahupun dari Timur. Akan tetapi, penjajahan oleh pihak British dilihat amat menarik untuk dijadikan panduan dalam menguruskan pentadbiran negara. Berdasarkan kepada penyataan di atas, huraikan faktor-faktor yang membawa kepada campur tangan British di Tanah Melayu. Bincangkan secara kritis kesan penjajahan baik secara positif mahupun negatif. 3. Nasionalisme secara khusus bermaksud kesedaran yang membangkitkan semangat bertujuan untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dari cengkaman kuasa asing. Dalam konteks Tanah Melayu, semangat nasionalisme memainkan peranan yang amat penting dalam mencapai kemerdekaannya. Bincangkan pernyataan di atas. 4. Pembentukan Malaysia tidak berlaku dalam sekelip mata sahaja. Banyak cabaran telah ditempuhi untuk merealisasikan impian ini....

Words: 1064 - Pages: 5

Free Essay

Hubungan Antara China Dengan Melayu Di Malaysia Dari Aspek Ekonomi Dan Politik

...Arab melalui Alam Melayu seperti Semenanjung Tanah Melayu, Srivijaya, He-Ling (Jawa) dan lain-lain. Dinasti Song (960-1279) juga telah meneruskan hubungan baik dengan negeri­negeri luar tetapi menumpukan lebih banyak kepada bidang perniagaan terutama dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Barat. Hubungan paling gemilang dan bermakna antara Alam Melayu dengan China ialah yang dijalinkan antara Kesultanan Melaka dan Dinasti Ming dalam abad ke-15. Persahabatan antara Melaka dan China wujud sebelum itu lagi apabila seorang utusan Raja China sampai di Melaka pada tahun 1403 dan Parameswara membalas dengan satu perutusan ke China pada tahun 1405. Laksamana Cheng Ho telah membawa hadiah bingkisan daripada Raja China, yang dibalas pula oleh Parameswara pada tahun 1407. Seterusnya beberapa orang Raja Melaka telah melawat China iaitu Parameswara (1411), Megat Iskandar Syah (1414), Sultan Muhammad Syah (1424) dan Sultan Abu Syahid (1445). Sebelum kedatangan, British bilangan masyarakat Cina terlalu kecil dan terlibat dalam bidang perniagaan. Penghijrahan secara beramai-ramai orang Cina ke Tanah Melayu berlaku selepas Inggeris mengambilalih Pulau Pinang pada tahun 1826, Singapura pada tahun 1819 dan penubuhan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. Kebanyakan mereka berasal dari wilayah Kwangtung dan Tukuin, Amoy, Sen-Yu, Hok-Chiu, Eng Chon dan lain-lain. Mereka terlibat dalam sektor perlombongan di Lukut, Sungai Ujong, Larut, Kelang dan Kuala Lumpur. Di samping itu orang...

Words: 1177 - Pages: 5

Free Essay

Masalah Perpaduan Di Malaysia

...terkenal di mata dunia sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun. Kejayaannya bukan sekadar menangani isu-isu tempatan, bahkan ia turut terlibat dalam menangani permasalahan yang menimpa dan dialami oleh masyarakat antarabangsa. Malaysia turut dikenali sebagai sebuah Negara Islam yang unik. Penduduknya berbilang bangsa dan kaum serta mempunyai kepercayaan dan pegangan agama yang berbeza. Majoriti terbesar warganya terdiri dari kaum Melayu beragama Islam. Bumi Malaysia adalah tanah asal tempat tumpah darah mereka. Dahulu, negara ini dikenali sebagai Tanah Melayu. Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahun 1966, namanya ditukar kepada ”Malaysia”. Beberapa jenis flora dan fauna di bumi subur beriklim tropika ini sukar ditemui di tempat lain. Hasil komoditinya menjadi idaman banyak pihak. Malaysia terkenal sebagai negara pengeluar bahan-bahan mentah yang bernilai tinggi. Kedudukannya juga sangat strategik dalam lingkaran laluan dagangan antarabangsa. Walaupun rakyatnya berbilang etnik dan bangsa, tetapi mereka dapat hidup rukun dan damai, tidak seperti penduduk di negara-negara lain yang tidak sunyi dengan perbalahan, pertikaian dan permusuhan sedangkan mereka terdiri dari bangsa, keturunan dan kepercayaan yang sama. Kehidupan rakyat negara ini pernah diuji. Keharmonian hidup mereka tidak bertahan lama kerana dicemburui banyak pihak. Beberapa kawasannya telah diserang dan dijajah oleh pelbagai kuasa seperti Portugis, Belanda, Siam, Jepun, dan Inggeris. Segala...

Words: 3058 - Pages: 13

Free Essay

Ethnics and Media in Malaysia

...lebih dalam .Manakala suratkhabar dan majalah merupakan media cetakan dalam bentuk tulisan dan gambar. Tetapi, beberapa bentuk media massa seperti buku dan manuskrip sudah digunakan sejak berkurun lamanya. Istilah media awam mempunyai makna yang sama: ia jumlah keseluruhan pengedar awam besar bagi berita dan hiburan di seluruh media meperti surat khabar, televisyen, radio, penyiaran, yang mungkin memerlukan keanggotaan persatuan dalam pasaran yang besar seperti Newspaper Guild, AFRTRA dan penerbit teks. Istilah etnik boleh didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir sama,contohnya dalam adat resam,pakaian,bahasa,kegiatan ekonomi dan sebagainya.Oleh itu,media massa memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan sesama etnik khususnya di Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. 2.0 PERKEMBANGAN MEDIA MASSA DI MALAYSIA 2.1 SEBELUM MERDEKA Sebelum negara memperolehi kemerdekaan,penduduk Tanah Melayu berusaha menyuarakan kemerdekaan melalui kebebasan bersuara.Penjajahan kuasa asing tidak menggugat penduduk untuk menerbitkan akhbar berbahasa Melayu dalam menyuarakan kebebasan Tanah Melayu.Perkembangan media massa di Malaysia bermula dengan penglibatan British dalam penerbitan surat khabar The Government...

Words: 5611 - Pages: 23

Free Essay

Mcdonalds

...air, pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan, perdagangan borong dan runcit serta perkhidmatan. Dengan perkataan lain, tiga sektor tersebut memberikan gambaran jenis-jenis pekerjaan bagi kaum Melayu, Cina, India, dan lain-lain di Malaysia iaitu ada yang terlibat dengan sektor pertama, ada yang terlibat dengan sektor kedua dan ketiga. (Lehar, 1998) ISU-ISU EKONOMI DI MALAYSIA Setiap negara di dunia menghadapi masalah sosial dan ekonominya sendiri. Negara kita juga tidak dapat lari daripada masalah-masalahnya. Beberapa isu ekonomi telah dihadapi oleh negara sejak merdeka lagi dan sebahagiannya masih lagi dirasai. Isu-isu ini adalah seperti berikut. 1) Pergantungan Eksport Warisan dari dasar dan pentadbiran penjajah British telah menyebabkan ekonomi negara bergantung kepada pengeluaran dan eksport dua komoditi utama iaitu getah dan bijih timah di Semenanjung, tumpuan eksport ialah lada hitam dan petroleum di Sarawak, dan kayu balak di Sabah. Sebelum merdeka, pendapatan dari eksport kasar merupakan lebih 45 peratus daripada KDNK dan 85 peratus dari jumlah tersebut dating dari eksport getah dan bijih timah. (Lehar, 1998) Pergantungan yang keterlaluan adalah kurang menguntungkan kerana pendapatan negara selalu tidak stabil akibat turun naik harga dan permintaan di pasaran dunia. Walau bagaimanapun, masalah ini telah dapat diatasi apabila kerajaan mula menjalankan strategi kepelbagaian dari sejak kemerdekaan hingga kini. Eksport negara sekarang...

Words: 2875 - Pages: 12

Free Essay

Etnik

...Barat. Pola segregasi ini tetap terjadi kerana atas alasan faktor amalan budaya, amalan nilai, kegiatan ekonomi dan faktor agama. Ini dapat dilihat daripada pola taburan suku kaum masyarakat di Malaysia khususnya yang hidup secara berkelompok berdasarkan budaya, amalan nilai, kegiatan ekonomi dan kepercayaan yang sama di sesuatu tempat. Segregasi merujuk kepada pemisahan atau pengasingan antara kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. Pemisahan itu berlaku itu berlaku dalam beberapa keadaan seperti keadaan tempat tinggal , jenis pekerjaan, sistem persekolahan, dan penerbitan akhbar mengikut bahasa ibunda masing- masing. Sebelum merdeka, Malaysia telah pun melalui keadaan ini selari dengan dasar pecah dan perintah British sebagai kuasa penjajah. Dasar berkenaan mewujudkan segregasi dalam kalangan pelbagai etnik yang dapat mengukuhkan kedudukan kuasa politik dan ekonomi British. Seterusnya British dapat bertapak dan menjajah selama 170 tahun di negara ini. Perubahan pembangunan yang pesat di Malaysia telah mengubah sedikit senario pola taburan etnik. Dasar kerajaan yang sangat progresif ke arah meningkatkan taraf hidup dan kualiti hidup yang lebih baik kepada rakyat, telah membantu mempercepat mengurangkan segregasi mengikut etnik secara nyata terutamanya di kawasan-kawasan bandar. Walau bagaimanapun, perubahan mekanisme ini tidak selalunya berjalan lancar dan sentiasa ada pengaruh lain yang boleh menyeragamkan semula keadaan seperti sedia kala...

Words: 2332 - Pages: 10

Free Essay

Theory

...Mengapakah pembangunan merupakan keutamaan bagi kebanyakan negara? Dengan merujuk kepada beberapa teori pembangunan, bincangkan dualism program pembangunan dari 2 perpektif berikut: a) Program pembangunan menyumbang terhadap kemajuan. b) Program pembangunan turut menyumbang terhadap kurang pembangunan, ketidaksamarataan dan kemiskinan. Tiada makna yang khas yang dapat menerangkan maksud pembangunan walaupun terdapat banyak usaha telah dilakukan oleh ahli ekonomi dan ahli sains sosial dalam usaha untuk menerangkan konsep pembangunan dan cuba mendapatkan satu definisi pembangunan yang tepat. Walaupun teori ini banyak dibincangkan oleh para ahli falsafah seperti Todaro (1977), Seers (1979) dan juga Syed Husin Ali (1976). (Rahimah Aziz 1989: 197). Menurut Laporan Suruhanjaya Selatan (1990), pembangunan boleh didefinisikan sebagai satu proses yang mana membolehkan kehidupan manusia merealisasikan potensi, membina keyakinan serta membawa kehidupan ke arah kemuliaan dan penuh bermakna yang membebaskan manusia dari rasa takut untuk meminta dan dieksploitasi. Ia merupakan pergerakan yang menjauhkan dari penindasan politik, ekonomi dan juga sosial. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 2) Todaro (1977) berpendapat bahawa pembangunan melibatkan prose menyusun dan mengorientasi semula sistem ekonomi dan social. Ini bermakna bahawa pembangunan bukan sahaja melibatkan pertambahan kepada pendapatan dan pengeluaran, bahkan juga mengambil kira perubahan institusi social...

Words: 7157 - Pages: 29

Free Essay

Martin Luther King Leadership Style

...keganasan dan pertumpahan darah. Pelaksanaan bantahan awam ini memerlukan pengorbanan dan keberanian yang tinggi untuk merelakan diri ditangkap atau dihukum sebagai akibat melanggar undang-undang negara. Konsep tindakan langsung pula merujuk kepada sebarang tindakan untuk mencapai objektif politik yang dilakukan di luar perlembagaan dan tanpa mengira undang-undang (Saliha Hassan 1999). Tindakan secara langsung ini telah dilaksanakan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan India untuk membebaskan tanah air mereka daripada penjajahan British. Namun demikian, Ghandi mengambil pendekatan tindakan langsung untuk dilaksanakan secara aman sebagai satu bentuk bantahan awam. Bantahan secara pasif ialah tindakan awam yang lebih luas melibatkan setiap individu dan tidak hanya bergerak secara berkumpulan. Setiap individu dapat memainkan peranan membantah secara pasif seperti memulaukan majlis-majlis rasmi kerajaan, melancarkan mogok, enggan bekerjasama kepada sebarang pihak berkuasa kerajaan, tidak menyertai aktiviti anjuran kerajaan dan sebagainya. Falsafah politiknya banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ajaran Kitab Hindu iaitu Bhagavad Gita. Diantara...

Words: 2965 - Pages: 12