Free Essay

Poezie

In: English and Literature

Submitted By AdinaZ
Words 340
Pages 2
REPERE ÎN COMUNICAREA PUBLICITARĂ ACTUALĂ: DEIXIS-UL – O FORMĂ A METONIMIEI ÎN PUBLICITATE?

Angelica HOBJILĂ,
Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iaşi

Résumé: La publicité est, par excellence, une forme de manipullation du public cible, qui se retrouve, dans une certaine mesure et d’une certaine manière, dans les situations proposées par le scénario, dans les personnages, dans certaines de leurs répliques, dans les „toi”, „moi”, „nous”, „vous” des énoncés etc.
De cette perspective, la deixis – associée à une certaine situation de communication (réelle ou construite, crée par le locuteur) – se constitue dans un moyen de pla-cer l’interlocuteur (appartenant au public cible) au milieu d’un contexte qui favorise l’acquisition d’un produit au détriment d’un autre, de la même catégorie; l’accent tombe sur les variantes du rapport individu – collectivité (dont il fait ou veut faire partie): pluriel – singulier, singulier – singulier, singulier – pluriel, pluriel – pluriel.

1. Publicitatea ca formă de comunicare
Comunicarea interumană (realizată prin valorificarea unui anumit cod şi prin intermediul unui anumit canal, între un emiţător/locutor şi un receptor/interlocutor avînd o anumită configuraţie fizică şi/sau psihică, încadraţi într-o anumită structură socială, reflectată de o anumită situaţie de comunicare etc.), este prezentată – în literatura de specialitate – din perspective diferite, care nuanţează una sau alta dintre dimensiunile acestui proces; percepută ca ,,transmitere a informaţiilor, ideilor şi atitudinilor sau emoţiilor de la o persoană la altă persoană sau de la un grup la altul, în mod esenţial prin intermediul simbolurilor” sau ca ,,interacţiune socială prin intermediul mesajelor” , comunicarea interumană se concretizează astfel, în general, într-o situaţie de tipul ,,acţiune asupra altora”, ,,interacţiune cu alţii” şi/sau ,,reacţie la alţii” , multiplele direcţii de analiză a realităţii comunicaţionale implicînd şi o nuanţare a diferitelor aspecte ale actului comunicativ ca atare, inclusiv (sau, mai ales) prin prisma raportării acestora la problematica publicităţii în societatea contemporană.
Teoria comunicării , în general, asociată – într-un demers de la general către particular – publicităţii ca formă de comunicare, implică o serie de mutaţii la nivel pragmatic, în condiţiile în care accentul este pus, la acest nivel, pe raportul

Similar Documents

Free Essay

Wordsworth Wordpainter

...Lisa Holweg, 389431 Geschiedenis van kunst en cultuur CC1001, van Poecke 24-09-13 William Wordsworth: Taal als voertuig van intense ervaringen Voor mij ligt een boek, het ruikt nostalgisch muf als ik er doorheen blader. Zwarte letters dansen op beige papier. Uit de bladspiegel kan ik opmaken dat het om een gedichtenbundel gaat. De gedichten hebben geen strofen en het boek leest als één lange, aaneengesloten toespraak. De schrijver laat zijn regels niet per se rijmen, vaak maakt hij gebruik van een voortstuwend ritme met vijf jamben per regel. Deze vorm van enjambement is ook terug te zien bij een andere epische dichter, genaamd John Milton. De totale prelude van William Wordsworth bestaat uit maar liefst 13 boeken, hierin wordt het ontstaat van een dichter beschreven. The Prelude begint in Wordsworth’s jeugd en eindigt in 1798 wanneer hij vindt dat de vormende jaren zijn verstreken. De boeken zijn postuum, in 1805 uitgegeven. Het werk is autobiografisch. De centrale held in het verhaal is Wordsworth zelf. Dit centrale figuur zorgt voor eenheid binnen de dertien boeken. Ook de thema’s, het taalgebruik en de beeldspraak blijven opvallend constant door de boeken heen. The prelude behoort tot de romantiek omdat Wordsworth in de gedichten nadruk legt op gevoel, instinct en genot in plaats van formaliteit en het ratio. Hiermee gaat hij recht tegen het verlichtingsdenken in volgens het lesboek Arts and Cultures. Ondanks het feit dat hij dus een vooruitstrevende en......

Words: 826 - Pages: 4

Free Essay

Fin de Siecle

...Fin de Siècle begrip fin de siècle: cultuurperiode rond de eeuwwisseling: 1875 – 1914 pessimistische geestesgesteldheid: naar het gevoel van de kunstenaars, niet van de burgerij rond deze tijd was de industriële revolutie: grote technische ontwikkelingen, grote verschillen tussen arm en rijk. Arbeider ten opzichte van de rijke burger. De rijke burgerij was trots op ‘hun maatschappij’, ze waren arrogant, de kunstenaars reageerden op de rijke, arrogante burgerij. Ze wilden waarschuwen dat de maatschappij eraan onderdoor gaat, aan hun eigen techniek. De kunstenaars kregen gelijk dat mensen kapot gaan aan hun eigen techniek. Twee voorbeelden: WO1, geweren etcetera en de titanic. Het ontstaan van de moderne tijd, maar er broeide onrust en kunstenaars reageerden op de rijke burgerij. Kunstenaars gingen zich afzetten tegen de zelfvoldane maatschappij, door te vluchten in de schijnwereld van de romantiek. (1. Liedtekst van Stef Bos – Fin de Siècle) Twee typen decadente (= om te reageren) kunstenaars, ook onder de Tachtigers 1. Dandy: voelde zich verheven boven de maatschappij, droegen ene pak, wandelstok enzovoort (bijv. Louis Couperus en Lodewijk van Deyssel) 2. Bohemien: ging eraan onderdoor, zwerver. (bijv. Willem Kloos) ‘Wat zijn de twee verschillen tussen de twee?’ Decadentisme Stroming vanuit het fin de siècle. Via de invloed van Charles Baudelaire (Frankrijk). Dichtbundel: les fleurs du mal. Hij ergerde zich en uitte dat door het estheticisme:......

Words: 2478 - Pages: 10

Free Essay

Ana Buburuza

...zăpadă ce cu drag le-a sărutat. Gerul face cu-o suflare pod de gheată între maluri, Pune streşinelor casei o ghirlandă de cristaluri, Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri, Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare. O! tu, gerule năprasnic, vin', îndeamnă calul meu Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! (Vasile Alecsandri, Gerul) Cerințe: 1. Selectează două cuvinte care aparţin câmpului semantic al iernii. 2. Precizează rolul semnelor de punctuaţie din prima strofă. 3. Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală, folosită cu efecte expresive. 4. Menţionează două teme/motive literare, prezente în poezie. 5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric in textul dat. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 7. Motivează plasarea în poziţie iniţială, în fiecare catren, a substantivului gerul. 8. Comentează, în 6-10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Ilustrează una dintre caracteristicele limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul...

Words: 265 - Pages: 2

Free Essay

Friendly, Comunicable

...Stilurile funcționale ale limbii române 1.Stilul colocvial Stilul colocvial (familiar) se utilizeaza in sfera relatiilor de familie, in viata de zi cu zi. CUPRINDE (sfera de utilizare) - relaţii interpersonale în planul vieţii cotidiene. CARACTERISTICI: • conform specificului discursului: discurs ficţional/ stil artistic, discurs nonficţional/ stil ştiinţific; • recurge la elemente suprasegmentale (ton, gestică, mimică); • are o mare încărcătură afectivă; • regulile gramaticale pot fi încălcate; • pot fi folosite elemente de argou sau jargon; • sunt folosite particularităţi regionale sau socio-profesionale; • se realizeaza dezvoltarea spontana, neintentionata a limbii. • un anume grad de afectivitate; • folosirea unor formule de adresare, pentru implicarea ascultatorului; • utilizarea mijloacelor non-verbale; oscilare intre economie si abundenta in exprimare. Economia se manifesta prin intrebuintarea cliseelor lingvistice, a abrevierilor de tot felul, dar mai ales prin elipsa, ca urmare a vorbirii dialogate, precum si prin mijloace extralingvistice (mimica, gestica) care permit intreruperea comunicarii, restul fiind sugerat. Abundenta in exprimare este materializata prin repetitie, prin utilizarea zicalelor, proverbelor, locutiunilor si expresiilor, prin evitarea cuvintelor abstracte care sunt substituite prin perifraze. • prezenta unor termeni regionali sau chiar argotici; • folosirea diminutivelor,......

Words: 1772 - Pages: 8

Free Essay

Patagonia Ecocamp

...Algemene vragen. 1. zoek de kenmerken van de nieuwe romantiek. Vind je de gelezen gedichten typisch voor die stroming. Let op. - het hoge testamentgehalte; - de kunstmatige paradijzen; - het algemene levensgevoel; Neoromantiek: NNN p.312 De nieuwe romantiek (1970- tot heden). In de jaren 70, een periode van economische recessie en crisis, lijkt het engagement van de jaren 60 dood en begraven. Er is een algemene retrobeweging, een vluchtreflex naar het ‘ik-tijdperk’, het kleinschalige, de introspectie, de ‘navelstaarderij’. Kenmerken: 1. Gevoelens van onmacht, moedeloosheid, uitzichtloosheid vieren hoogtij: ‘veel ach en een beetje o’. 2. De dichter gebruikt vaak ironiserende, kitscherig-pathetische effecten (vooral in Nederland): ernst en pose zijn vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden. 3. Er is een herstel van en een spel met klassieke dichtvormen: sonnettenrage, plechtige stijl met gebruik van nogal wat retorische figuren, metrum… (literatuur Nederland: Gerrit Komrij (1944-), Lévi Weemoedt (1948-), Jean Pierre Rawie (1949-). (literatuur België: Luuk Gruwez (1953-), Eriek Verpale (1952-), Jotie T’Hooft (1956-1977). *Recessie: achteruitgang * Introspectie: een activiteit waarbij de eigen gedachten, gevoelens en herinneringen tot onderwerp van overdenking gemaakt worden. * Kitscherig(kitsch): iemand die probeert om kunst te maken en daarin onbedoeld niet slaagt, wansmaak. * Pathetisch: hoogdravend * Retorisch:......

Words: 415 - Pages: 2

Free Essay

My Life 0

...de trambite Si las din tine doar un amalgam de schitze. Acum te-a zguduit in sfarsit impactul cu relitatea Si ai inceput sa citesti si singur din cartea Ce ne educa pe toti, sa fim mai buni, Fara stapani, legi, catushe si minciuni. Ai deschis ochii sa vezi ceea ce altii nu pot sa vada Si ai reusit sa crezi ceea ce altii nu vor sa creada. In sfarsit intelegi de ce sistemul ne leaga Precum victime tinute in fata leilor ca prada. Si prada inima din tine sa afli mai multe SI sufletul tinde ritmul sa-l asculte. Ai aflat secretul, si ceea ce ne tine incatusati.... dar trebuie sa ramanem frati "SUNTETI PIONI DE SAH PE O MASA DE TABLE TRAITI DE PE-O ZI PE ALTA SI CONDUCETI RABLE CUM V-AS PUTEA TREZI PE RESTU DACA NU PRIN POEZIE SI PRIN RIMA GANDITA CE CUSURUL VI-L STIE" Am vazut ca va dati rapperi voi Cand vorbiti eu ma scarpin la coi De la un timp voi o luati doar in rime mac mac Ca si cand as da battle cu Donald Duck Si v-a mai zic una Inima imi bate nu mi-am scris la mate si nici la romana...

Words: 488 - Pages: 2

Free Essay

Sssde

...belle époque D I L E M A T E C A l A P R I L I E 2 012 DOSAR Pentru genera]ia mea, reclama are gustul fructului oprit. Dac` \n anii ’60 ai secolului trecut tot mai vedeai c\te o publicitate, de preferin]` cubanez`, Havana Club sau Kuba libre, mai t\rziu, p\n` \n 1990, gazetele comuniste [i anemicele programe de televiziune n-au mai permis jocul primejdios al reclamei. Primejdios pentru c` refuz` t`v`lugul care niveleaz` tot ce ar putea ie[i \n eviden]` [i aduce aminte de comer]ul liber, de omul liber, de proprietatea privat`, de trecutul prohibit. Belle époque este felia de timp care inoveaz` cel mai mult \n privin]a reclamei, devenind astfel un reper \n evolu]ia acesteia. Dar, dincolo de valoarea ei istoric`, reclama con]ine poezie [i destin. Am scris \n mai multe r\nduri pe aceast` tem`: \n cartea despre Prejudec`]ile literare, \n România literar`, \n Dilema, iar recent am avut o conferin]` despre reclamele evreie[ti \n belle époque [i interbelic, la Universitatea din Ierusalim. Paginile care urmeaz` profit` c\nd [i c\nd de pe urma acestor mai vechi preocup`ri [i, pornind de la comer], ajung la literatur`. Poezia [i proza au numai de c\[tigat de pe urma reclamei. Epoc` (a noastr`): S` tuni [i s` fulgeri \mpotriva ei. S` te pl\ngi c` nu-i poetic`. S-o nume[ti epoc` de tranzi]ie, decadent`. (Flaubert, Dic]ionarul ideilor primite de-a gata) Cu minte deschis` [i spirit scormonitor, sensibil la noutate mai mult ca oric\nd \nainte, omul din belle......

Words: 5887 - Pages: 24

Free Essay

Stijn Streuvels En Ausonius' Mosella

...Stijn Streuvels en Ausonius’ Mosella Lezing voor het Stijn Streuvelsgenootschap bij de voorstelling van het 19de jaarboek ‘Stijn Streuvels als vertaler’ Kulak, maandag 26 mei 2014 om 19.30u. ------------------------------------------------- Dames en heren, het onderwerp van mijn lezing diende zich voor de eerste keer aan toen ik in 1992 grasduinde in het pas verschenen repertorium van Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands, een bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs. In het register van vertalers botste ik op de naam van Stijn Streuvels. Streuvels vertaler van Griekse of Latijnse teksten? Bleek dat Streuvels in het tweede deel van zijn Genoveva van Brabant, verschenen in 1920, een reeks fragmenten uit de Mosella van de vierde-eeuwse Latijnse dichter Ausonius had vertaald. Dat was eigenlijk ook al te vinden in het repertorium van Geerebaert, de bekende pater Geerebaert, met wiens grammatica’s en tekstboekjes veel humaniorastudenten in de vorige eeuw de oude talen studeerden. Zijn lijst van Nederlandse vertalingen verscheen in 1924, vier jaar na het tweede luik van Streuvels’ Genoveva, en vermeldt de vijf fragmenten uit Ausonius’ Moezelgedicht. De Rynck en Welkenhuysen geven als aanvulling tussen haakjes: ‘uit het Duits vertaald’. De roman had ik toen nog niet gelezen. En wellicht was en ben ik niet de enige, ondanks mijn grote belangstelling voor Streuvels. Het werk was niet eens opgenomen in het tweede......

Words: 6024 - Pages: 25

Free Essay

Nasterea Tragediei

...fortele promordiale ale vietii, fiind asociat muzicii si dansului .Imbinarea acestor doua elemente intr-o forma de arta a dat nastere tragediei. Nietzsche a gasit in tragedia clasica ateniana o forma de arta care a depasit pesimismul si negativismul dintr-o lume lipsita de sens. Autorul discuta istoria formei tragice si introduce o impartire intre dionisiac si apolinic. Nieztsche cauta sa explice esenta apolinicului si dionisiacului prin referire la procesele psihice ale visului si betiei.Despre fenomenul apolinic al visului, Nieztsche scria ca:”seducatoarea aparenta a lumilor de vis, in faurirea carora fiecare om este un artist suveran, constituie premisa tuturor artelor plastice, ba chiar, cum vom vedea, a unei parti importante din poezie”. Autorul se refera aici la placerea artistului de a visa si la necesitatea visului pentru om, exprimate de greci in imaginea lui...

Words: 1301 - Pages: 6

Free Essay

Lexical Borrowing

...Lexical borrowing = slovní výpůjčky - adoption from another lg with the same meaning English is tolerant to other lgs, nenasytný vypůjčovatel (70% non-anglosaxon origin), welcomes foreign words, not homogenous lg like French (majority of expressions was taken from F.) reasons: lg feels a need for a new word; to pre-denote a special concept (Sputnik, gradually disappeared from lg; certain lg has a kind of prestigious position (matter of fashion, but overuse of English words; matter of political force); distinction of functional style (matter of development) – three synonymical expressions of diff. origin (anglo-saxon origin: home, French words (additional meanings): resindence, Latin words: domicile, Greek origin, etc.) layers of three origins : hunt/chase/pursue rise/mount/ascend ask/question (certain amount of intensity)/interrogate high tolerance in English; in French and in German – used to avoid it; in Czech – had to defend its position to German, Linguists tried to set certain rules for using words=re-establishion of Czech lg English changes pronunciation of borrowed words (E. is simply a germanic lg, but more Romans lg in vocabulary) the basic vocabulary=core vocabulary (be, have, do) is Anglo-Saxon, surrounding periphery of v. maybe borrowed (count a word each time that occurs) wave of new adoptions: swift adotion - in some periods in lg more words than usual are adopted, in the 13. century after the Norman conquest, natural mechanism!! self-regulated – if......

Words: 7575 - Pages: 31

Free Essay

Lang Leve de Lezer

...Faculteit Taal en Letteren | Studiegebied Toegepaste Taalkunde | | | | | | | Lang leve de lezer | Een literatuurstudie naar de populariteit van lezen als vrijetijdsbesteding bij Nederlandse en Amerikaanse studenten. | | | Groepsproject Informatiebronnen en Academische Schrijfvaardigheid | | Lieze HARDY | Rebecca JONCKHEERE | Hendrik PONNET | Heidi SCHOUPS | | Docent: Mariet Raedts | Academiejaar 2011-2012 | * Inhoudsopgave * Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksontwerp 5 3 Bespreking van de resultaten 7 3.1 De populariteit van lezen bij studenten 7 3.1.1 De huidige populariteit van lezen bij studenten 7 3.1.2 Een evolutie in het leesgedrag bij studenten in de afgelopen 20 jaar 8 3.2 De populariteit van genres en auteurs 10 3.3 Factoren die leesattitude en leesgedrag beïnvloeden 13 3.4 Leesbevorderingsprojecten in Nederland en de Verenigde Staten 16 4 Conclusie en discussie 18 Referentielijst 19 Bijlagen 21 Bijlage 1: lijst van de geraadpleegde catalogi en databanken 22 Bijlage 2: lijst van de gebruikte zoektermen 23 Bijlage 3: inhoudsfiches 24 Inleiding “Because in my limited experience as a teacher, I’ve noticed in the last 10 years that students are no less intelligent, no less ambitious but there are two big differences: Reading habits have slipped, along with general knowledge. You can quote me on this: You guys don’t know anything.” (Bauerlein,......

Words: 14202 - Pages: 57

Free Essay

Alina

...Noţiuni de contabilitate primară, Managementul afacerilor, Marketing şi dezvoltarea afacerilor – noţiuni de bază Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - ANIMMC 1 Noţiuni de contabilitate primară, Managementul afacerilor, Marketing şi dezvoltarea afacerilor – noţiuni de bază Autori: ec. Lucian Nedelcu ec. Răzvan Mitocariu ec. Adrian Rîndaşu Noţiuni de contabilitate primară, Managementul afacerilor, Marketing şi dezvoltarea afacerilor – noţiuni de bază Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - ANIMMC 2 CUPRINS I. Noţiuni de contabilitate primară .....3 1.1. Rolul contabilităţii în economia de piaţă .....4 1.2. Patrimoniul societăţilor comerciale .....5 1.3. Evaluarea elementelor patrimoniale .....8 1.4. Bilanţul contabil .....9 1.5. Balanţa de verificare ...11 1.6. Documente justificative (primare) ...13 1.7. Metode de evidenţă a gestiunilor în activitatea de desfacere ...17 1.8. Registrele contabile ...18 1.9. Inventarierea patrimoniului ...19 1.10. Obligaţii de plată a agenţilor economici ...22 1.11. Modele de formulare utilizate în activitatea economico-financiară ...29 1.12. Planul de conturi general ...48 II. Noţiuni de marketing şi dezvoltarea afacerilor ...49 2.1. De ce strategie de marketing ...49 2.2. Mixul de marketing pentru produse şi servicii ...49 2.3. Concepte noi în marketing ...54 2.4. Procesul...

Words: 29492 - Pages: 118

Free Essay

Publicity

...Introducere în publicitate cursuri universitare Dan Petre Mihaela Nicola Introducere în publicitate comunicare.ro Ilustraþia copertei: Cristian Kit Paul, Brandient Toate drepturile asupra acestei ediþii aparþin Editurii Comunicare.ro, 2004 SNSPA, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice „David Ogilvy“ Strada Povernei 6–8, Bucureºti Tel./fax: (021) 313 58 95 E-mail: difuzare@comunicare.ro www.editura.comunicare.ro Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României PETRE, DAN Introducere în publicitate / Dan Petre, Mihaela Nicola. – Bucureºti: Comunicare.ro, 2004 Bibliogr. ISBN 973-711-004-8 I. Nicola, Mihaela 659.1 Cuprins Notã introductivã / 7 Introducere: surse teoretice ºi delimitãri conceptuale / 9 Surse teoretice / 10 Delimitãri conceptuale. Definiþii. Distincþii faþã de domeniile înrudite / 18 Scurt istoric al publicitãþii / 25 Scurt istoric al publicitãþii la nivel internaþional / 25 Scurt istoric al publicitãþii în România / 34 Publicitatea ca proces de comunicare / 41 Funcþiile publicitãþii / 44 Tipuri de publicitate / 47 Rolul publicitãþii în activitatea de marketing / 52 Obiectivele campaniei de publicitate / 55 Canalele media utilizate în publicitate / 56 Agenþia de publicitate / 67 Agenþia de publicitate / 67 Scurt istoric / 68 Agenþia de publicitate modernã / 71 Cercetarea pentru publicitate / 87 Cercetarea exploratorie ºi de dezvoltare a campaniei (developmental research) / 93 Cercetarea confirmatorie de testare (confirmatory......

Words: 106426 - Pages: 426