Free Essay

Flare Case

In:

Submitted By nizza0606
Words 5037
Pages 21
BRIEF CASES

HARVARD
BUSINESS
PUBLISHING
4550
2010. május 5.

JOHN A. QUELCH
LISA D. DONOVAN

Flare Fragrance Inc.: Növekedési esélyek elemzése
2008. december első napjaiban járunk. Joely Patterson, a Flare Fragrance vezérigazgatója és az értékesítési és marketingmenedzserek egy tízfős csoportja a Flare legnagyobb konferenciatermében ülésezik. A téma a 2009-es évre javasolt stratégiai alternatívák. Az értekezlet-sorozat utolsó fázisánál tartottak és Patterson arca kemény elszántságot sugárzott. A résztvevők tudták, hogy a 2009-ben jobb eredményt kell elérniük, mint 2008-ban. A gazdasági válság a Flare-t sem hagyta érintetlenül. 2007-ben az eladások még 12%-kal emelkedtek, de most közel egy év elteltével a 2008. év végi adatok már bizton láthatóak voltak. A növekedés mindössze 2%-os lesz. A jelenlegi recesszióban sok vállalat örült volna ennek az eredménynek, de Patterson és a cég alapítói a következő évben már nem ennek a trendnek a folytatását akarták látni.
Patterson a következő szavakkal nyitotta meg az értekezletet: „Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon keményen dolgoztatok, a ti érdemetek is, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben még talpon vagyunk, és ezért köszönettel tartozom nektek. Jók voltunk, de jövőre még jobbnak kell lennünk. Azért jöttünk ma össze, hogy a tanácsadó cégünk, az Arlmont és Társai által hétfőn benyújtott tanulmányt megvitassuk. A tanulmányban – ahogy azt ti is olvashattátok – Arlmont több stratégiai alternatívát is fölvázolt.
Ezek mindegyike jelentős növekedési potenciált rejt. A jelen helyzetünkben én azt két javaslatot támogatom, amelyeket az Arlmont is a legkedvezőbbek közé sorolt: (1) drogériákon keresztül történő értékesítés fokozása, (2) új parfümmárka bevezetése. Kezdjük ezzel a kettővel, s tegyük őket nagyító alá. Dönthetünk az egyik vagy a másik mellett, de akár a kettő együtt is szóba jöhet. Vagy akár mindkettőt elvetjük. Ha viszont úgy döntünk, hogy a két alternatíva közül egyik sem megfelelő, akkor nekünk kell előállnunk olyan javaslattal, amely legalább 7,5 millió dollár bevételnövekményt eredményez 2009-ben, és megfordítja a csökkenő ütemben növekvő értékesítési trendet. Ha az általunk javasolt stratégia eredményes lesz, akkor az alapítók meg fogják fontolni a cég tőzsdére vitelét. Mielőtt azonban a stratégiával kezdenénk foglalkozni, tekintsük át, kik vagyunk, honnan jöttünk, hogyan jutottunk ide. Azt hiszem, a jövőbeli irány meghatározásához elengedhetetlen a történelmi kontextus megismerése.”
Az esettanulmányt John A. Quelch, a Harvard Business School tanára és Lisa Donovan író állította össze. Az esettanulmány kizárólag oktatási célra készült, és nem szolgálhat elsődleges információs forrásként sem. Az esettanulmány nem azzal a céllal készült, hogy a szerzők állást foglaljanak bizonyos üzleti gyakorlat mellett, vagy hogy eredményes vagy eredménytelen üzleti gyakorlatra mutassanak be példákat. A szerzők köszönetüket fejezik ki
Michelle Liunak (HBS MBA 2007) és Stephanie Cheung So-nak (HBS MBA 2007), az Estee Lauder vállalat alkalmazottainak az esettanulmányhoz nyújtott értékes segítségükért.
Az esettanulmány, bár valós eseményeken alapul, a szerzők képzeletének szülötte, bármi hasonlóság természetes vagy jogi személyekkel véletlen műve. A történetben ugyanakkor valós vállalatokra is történik utalás.
Copyright © 2010 Harvard Business School Publishing. Az esettanulmány megrendelhető, a másoláshoz engedély kérhető telefonon (1-800-545-7685), levélben (Harvard Business School Publishing, Boston, MA 02163) vagy elektronikusan http://www.hbsp.harvard.edu. Az esettanulmány sem részben, sem egészben a Harvard Business
School engedélye nélkül nem másolható, adatrögzítő rendszerben nem tárolható, semmilyen formában vagy eszközzel – fénymásolással, elektronikus, mechanikus, fényképészeti – vagy egyéb más módon nem közölhető.

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

Vállalati háttér és iparági pozíció
A Flare női parfümöt gyártó kisvállalkozásként indult, 1955-ben kezdte meg a működését, és mára már az USA női kölni piacának negyedik legnagyobb szereplőjévé nőtte ki magát. A Loveliest márkával 1975-ben jelentek meg a piacon, s hosszú évekig ez volt a cég lényegében egyetlen terméke. Az Awash márka megjelenésével 1996-ban egy új folyamat indult el. Ettől az évtől kezdve a Flare két-három évenként új márkát dobott a piacra.
Mindegyik márka nevében szerepelt a Loveliest név is. 2007-ben a Flare értékesítési forgalmának kb. 93%-át hat termékvonal adta (lásd 1. melléklet). A forgalom 7%-át az illatosított termékek adták. Ezek mindegyike valamelyik egyedi parfümmárkához kapcsolódott. Ezek közé a termékek közé tartoztak az ajándékdobozokat kiegészítő szappanok és a tusfürdők. De ide sorolható a márkakiterjesztés is, a márkákat kizárólag áruházi csatornákon keresztül forgalmazták. Flare parfümök uralták a tömegcsatornákat, különösen a presztízsmárkák esetében, és ez volt a cég egyik erőssége.
Az amerikai kiskereskedelmi piac forgalma 2007-ben, valamennyi parfüm tekintetében
5,7 milliárd dollár volt. (Azaz, hogy a fogyasztók kiskereskedelmi egységekben mennyit költöttek női és férfi parfümökre együttesen.) A női parfümök a maguk 3,8 milliárdos forgalmával 66,6%-kal részesedtek az amerikai kiskereskedelmi piacból. Ez az arány hosszú éveken keresztül nem változott.1 A Flare termékek részesedése 9,5% volt. A Flare-t mindössze a Depuis, a Suzanne Weber és az Aromatique előzte meg, egyenként 11,5 és
15,6 százalék közötti piaci részesedéssel.
2007-ben a Flare gyári értékesítése – azaz a kiskereskedelmi értékesítés mínusz a kiskereskedők és az értékesítési csatornák más közvetítőinek 40%-os bevétele – 216,8 millió dollár volt. Bár a végleges számok még nem álltak rendelkezésre, a Flare gyári értékesítése
2008-ban várhatóan 221 millió dollár lesz, s ezzel a kiskereskedelmi piacon 10%-os részesedést ér el. Ez tiszteletre méltó eredmény, különös tekintettel arra, hogy a teljes piac éves szinten 3%-os csökkenést szenvedett el. Patterson azonban azt akarta, hogy a Flare ismét emelkedő pályára álljon.
Hosszú évtizedeken keresztül a Flare termékeket prémium és középkategóriás áruházakban értékesítették (pl.: Saks, Macy’s), ahol meghatározó pozíciójukat meg is tudták őrizni. A Flare termékek árusítását az 1970-es évek végén kiterjesztették a magántulajdonban lévő gyógyszertárakra is, majd az 1980-as évek végén a tömegpiacokra, többek között diszkontáruházakra is. Először a J.C. Penney-ben, majd a Target-ben, a Wal-Martban és a
Kohl’s-ban. Ez utóbbiban a Flare lett a legfontosabb márka. A termékeket hozzáférhetővé tették néhány kiválasztott gyógyszertár-láncban is, mint például a Walgreen-ben. A cég csak az USAban forgalmazta a termékeit. A nemzetközi piacoktól távol tartotta magát, mert a piacra lépés és a piacon maradás költségeit túl magasnak tartották. Az 1. melléklet a Flare értékesítési forgalmának a megoszlását mutatja.
A megbeszélésen Bill Charters, a Flare marketingigazgatója, a cég márkapozicionálását a következőképp értékelte. „Elégedett vagyok azzal, hogy a Loveliest parfüm a maga 77 millió dolláros forgalmával megőrizte a 3%-os részesedését ezen az igen zsúfolt kiskereskedelmi piacon.
A Loveliest klasszikus illatként van pozicionálva, amelyhez presztízs és elegancia társul, és elsősorban a 35 éven felüli nők körében bír nagy vonzerővel. A cég pozíciója azonban a többi szegmensben is erősödött. Vegyük például a legfrissebb termékünk, a Natural piaci bevezetését. Ebben az esetben egy valamivel fiatalabb szegmenset értünk el, akik
1

Datamonitor: Az Egyesült Államok parfümpiaca, 2009. október

HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

2

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

környezetbarát, un. „zöld” termékeket preferálnak. Úgy tűnik, hogy ebben az évben – ami a
Natural második teljes éve a piacon – 9,1 millió dolláros forgalomra teszünk szert, piaci részesedést hódítva el a versenytársaktól. Már 2006-ban, a piacbevezetés évében is erős forgalmat, 7 millió dollárt értünk el vele. Nézzük a többi márkát! Ezek célpiaca a karrierjüket kezdő nők. És így, a parfümválasztékunkkal le tudjuk fedni a 25–34 év közötti nők teljes piacát.
Mi ennek a titka? A kulcs a Loveliest márka fedőmárka szerepében keresendő.” Patterson egyetértően bólintott, majd a csoport figyelmét arra a részre hívta föl, ahol a tanácsadók az
1. mellékletben szereplő adatokat elemezték.

Az USA női parfümpiaca
„Piaci lefedettségünk a tömegcsatornáknak köszönhetően tudott erős maradni. Ezek a csatornák 74%-kal részesednek az értékesítési forgalmunkból, és ezzel a részesedéssel túlreprezentáltak vagyunk a tömegpiacon. A Loveliest a legkedveltebb női parfümmárka a tömegpiacon. Az Arlmont-tanulmány azonban néhány piaci résre is felhívja a figyelmet, azokra a piacokra, ahol a mi eladásaink nem tükrözik a piaci trendeket: presztízsáruházak, drogéria-láncok és egyéb csatornák. Ez utóbbihoz tartozik az Internet. Azt gondolom, a mi lehetőségink itt rejteznek.” A táblázat:
Eau de Parfum kategóriák Prémium márkák

Jellemző tulajdonságok & tipikus márkák
 Gyakran a tervező nevét viselik

Tipikus árak
 Az egy unciás (kb. 30 ml) spray ára min. $70

 Vezető márkák részesedése 1,1–2,8%

Középkategóriás márkák  Presztízs-imázs
 Presztízsmárkának tekintik  Vezető márkák részesedése 3,0–3,5%

Tömegmárkák

 Megfizethetőek
 Gyakran azoknak a gyártóknak az alsókategóriás terméke, akik a két felső kategóriában is jelen vannak Tipikus értékesítési csatornák  Legnagyobb forgalmat a presztízsáruházak bonyolítják le
 Értékesítés történik szakboltokban és ajándékboltokban is

 Az 1,7 unciás (kb. 50 ml) spray ára $30–60

 Általában áruházakban jelennek meg először

 Loveliest ára $32

 Végül tömeg- és diszkontáruházakban is értékesítik  Más Flare márkák ára
$30–36

 Élelmiszeráruházakban, drogériákban, tömegkereskedőknél és diszkontáruházakban értékesítik

A legtöbb szakmabelihez hasonlóan Patterson is – az árak alapján – három részre
HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

3

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

osztotta a női parfümpiacot. A Loveliest a középső szegmensbe tartozott (lásd A táblázat). A gyártók többsége több szegmensen is jelen volt.
Patterson ez után végigvette, hogy az Arlmont-tanulmány milyen megállapításokat tett a recesszióban lévő parfümipar jelenlegi dinamikájáról:

Termékválasztás


Nehéz gazdasági helyzetben a fogyasztók kevesebbet költenek, a luxusmárkák helyett tömegmárkákat vásárolnak.Csökken az exkluzivitás: a középkategóriás márkák és a luxusmárkák egyre nagyobb mértékben válnak hozzáférhetővé tömeges értékesítési csatornákban.Bőrápoló krémek és olyan termékek helyett, amelyektől valami változást remélnek a fogyasztók olcsó illatosított termékeket (tusfürdő, spray-k) vásárolnak vagy teljesen lemondanak a parfümökről.Változatlanul nagy felhajtás övezi az ismert hírességek és a tervezői parfümök bevezetését, bár ez a trend az utóbbi időben halványulni látszik.A cikkelemek száma és márkák fajtája megsokszorozódott (pl.: 2007-ben több mint
400 új parfümöt dobtak piacra az USA-ban).

Csatornaaktivitás


Árkedvezmények az áruházakban, üzletbezárások, popművészek által alapított presztízs-butikok beolvasztása (pl.: Sephora a J.C. Penney-be).A tömegpiac bővül, mert ezekben az áruházakban a vásárlók száma nő, s mert az áruházak kozmetikai osztályait átszervezték, divatosabb parfümöket kínálnak, és szépségápolási tanácsadókat alkalmaznak.A kiskereskedelmi csatornák közötti határvonalak elmosódnak, mert a felső kategóriákra jellemző szokások leszivárognak az alacsonyabb kategóriákba. A presztízsáruházakba bevezetett új parfümök sokkal gyorsabban válnak elérhetővé
– ugyan kisebb kiszerelésben – a tömegpiac értékesítési csatornáiban.Általánosan jellemző piaci trendek: kismértékű forgalomcsökkenés a felsőkategóriás áruházakban, és hasonló mértékű csökkenés a tömegmárkák eladásaiban a tömegcsatornákban; ezt ellensúlyozza a presztízsmárkák értékesítési forgalmának kismértékű növekedése a tömegcsatornákban, valamint a középkategóriás áruházak forgalmának viszonylagos stabilitása.

Patterson a következő kérdéssel fordult a csoporthoz: „E trendek és a mi pozicionálásunk alapján mit mondhatunk az Arlmont által javasolt stratégiákról? Nyújt számunkra lehetőséget a drogériai csatorna, vagy egy új termék bevezetése? Vagy éppen ellenkezőleg, a lehetőség hiányát kell megállapítanunk? Ne feledjétek ezeket a kérdéseket, érdekel a véleményetek, de majd később térünk vissza rá.”

HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

4

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

Értékesítés és árképzés
A cégnél eltöltött évek alatt Patterson jelentős sikereket ért el. Megemelte a tömegpiaccal foglalkozó csoport költségkeretét, új menedzsereket vett föl, és a legfontosabb kiskereskedelmi partnerek közelében lévő irodákban helyezte el őket. Átszervezésekbe kezdett, egy a drogériai láncokra specializálódott értékesítési csoportot állított föl, és az élére tapasztalt vezetőt állított.
Bár az első időkben a drogériai üzletkötők számottevő sikert értek el a termékkihelyezésben, és az értékesítési forgalom is emelkedett, összességében azonban a csoport teljesítménye, finoman szólva is, ingadozó volt. Az üzletkötők még mindig tanulták a szakmát, még nem ismerték ennek a csatorna minden rejtelmét.
Az elmúlt években a Flare termékek árait sikerült stabilan tartani. Patterson célja az volt, hogy a Flare márkák vonzerejét a tömegcsatornákban megerősítse, és a fogyasztók lojalitását – akik a Flare termékekkel együtt váltak „felnőtté” – megőrizze. A versenyképesség és a presztízs-imázs egyidejű megőrzésével az volt a stratégiai cél, hogy új fogyasztókat szerezzenek, olyanokat, akik néhány éven keresztül hűségesek maradnak a választott márkához, különösen akkor, ha a márkához határozott életstílus köthető.
A parfümvásárlók az első tapasztalataikat általában áruházakban szerezték. Az áruházak lelkes kozmetikai tanácsadókat alkalmaztak, akik számára a Flare tréningeket szervezett. Így ők a pultok mellett tanácsot, használati útmutatót tudtak adni a Flare termékekről. A parfümértékesítés szezonális üzletág, az Anyák Napja és a karácsony a két legfontosabb időszak, amikor sok férfi és nő vásárol parfümöt ajándékba. A kiskereskedelmi árrés – az iparági szokásoknak megfelelően – 40% volt a Flare termékek után is. A Flare mindent megtett, hogy a kiskereskedők az általa javasolt fogyasztói árakat alkalmazzák. És ez általában így is történt. A Flare ügyfélkapcsolati igazgatók – szintén az ipari átlagnak megfelelően
– 3% jutalékot kaptak a gyári értékesítési forgalom után.
A kereskedők érdekeltségét a cég különböző promóciókkal, például árengedményes csomagokkal támogatta: „egyet fizet kettőt kap”, valamint „egyet fizet és a másodikat kedvezménnyel kapja”. A Flare – más tömegmárkák előállítóival ellentétben – az árengedményeket önmagában nem támogatta, és nem adott kuponokat sem. Időnként a kereskedőknek adott kedvezményt, a szokásos 40%-os árrés felett további 5–10% engedménnyel szállította a termékeit. A 2. melléklet a Flare bevételkimutatását, a Flare parfümök költségstruktúráját mutatja.

Reklám, promóció és marketingkommunikáció
2008-ban az amerikai piacon a felnőtt nők mintegy 74%-a, a tinédzsereknek pedig
75%-a használt valamilyen parfümöt. 2 Ilyen nagy lefedettséggel és ennyire sokféle fogyasztói szegmenssel, a fogyasztók megnyerése érdekében a vállalatoknak újabb és újabb marketingeszközöket kellett alkalmazniuk, a bolti bemutatóktól kezdve az interaktív weboldalakon keresztül a katalógusokba tett illatcsíkokig. A Flare leggyakrabban használt promóciós eszköze az árengedményes csomagok voltak: egyet fizet kettőt kap, vagy egy termékhez egy másik volt hozzácsomagolva, amit árkedvezménnyel lehetett megvenni.
A Flare az áruházakkal közös reklámkampányt is folytatott, hozzájárult az áruházak Flare termékeket reklámozóhirdetéseihez. A Loveliest márkanévvel divatbemutatókat, filmes összejöveteleket, ismeretterjesztő programokat és tévéshow-kat szponzorált. Ingyenes mintákat adott és a kipróbálás ösztönzésére tesztflakonokat helyezett ki az áruházakban. A Flare
2

Forrás: Mintel: Női parfümök – USA – 2008. szeptember, piaci trendek fejezet

HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

5

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

weboldala viszonylag egyszerű, de interaktivitásra alkalmas volt. A Loveliest márka állt a középpontban. A honlapon – a Loveliest fedőmárka alatt – a márkák tulajdonságait ismertették.
A weboldal látogatói feliratkozhattak egy heti, e-mailben küldött Loveliest hírlevélre, így a cég a látogatóiról adatokat tudott gyűjteni.
A Flare reklámokban a divatra és az életstílusra fókuszáltak, a téma a képzelet és a fantázia volt. A legfontosabb célcsoport a nők voltak, de a férfiak, mint potenciális ajándékvásárlók befolyásolását sem hanyagolták el. A reklámkiadások nagyon nagy részét a
Loveliest-re, mint fedőmárkára fordították. A Loveliest név minden csomagoláson megjelent, így a Flare többi terméke is részesült a Loveliest dicsfényéből. Mindegyik márkának megvolt a maga imázsa, bár a Loveliest után piacra dobott első négy – Awash (1966), Summit (1998),
Essential (2000) és Swept Away (2003) – inkább az érett és sikeres nők számára bírt vonzerővel. A Natural volt – szintén a Loveliest márkanév alatt – a Flare első kísérlete egy fiatalabb és az egészséges életmód, valamint a zöld trendek iránt fogékony fogyasztói csoport megszerzésére. A Flare márkapozicionálását mutatja az alábbi B táblázat, a grafikai ábrázolást pedig a 3. melléklet. B táblázat:
Loveliest

Más Flare márkák a Loveliest fedőmárka neve alatt

 A Flare éves reklámköltségvetésének 70–80%-át kapja  A Flare éves reklámköltségvetésének 20–30%-át kapják  Tévé és nyomtatott reklámeszközök a középpontban  Promóciós eszközök a középpontban

 „Te vagy a love a Loveliest-ben!” szlogen (1995. óta)  Valószínűleg a Loveliest márka hirdetéseinek a dicsfényhatását élvezik

 Legerősebb a 34–65 évesek között

 Legerősebb a 25–34 évesek között o Váltják a parfümöket, de az új parfümhöz egy ideig hűségesek maradnak

o Régóta ezt a márkát használják o Semmivel össze nem téveszthető illatot preferálnak o Rendszeresen vásárolnak ajándékot
 A márka célcsoportjába tartoznak azok a férfiak is, akik a fenti korcsoportba tartozó nőknek parfümöt vásárolnak ajándékként

o Készek új illatokat kipróbálni o A napszak, a tevékenység és az öltözködés függvényében variálják az illatokat o Rendszeresen vásárolnak ajándékot
 A márka célcsoportjába tartoznak azok a férfiak is, akik a fenti korcsoportba tartozó nőknek parfümöt vásárolnak ajándékként

„A mi részarányunk az iparág reklámkiadásaiban csökken.” – kezdte Charters a mondanivalóját. „Az elmúlt évek alatt az értékesítési bevételünknek általában 19%-át fordítottuk reklámra és promócióra. Támaszkodtunk a Loveliest márka régóta megszerzett erejére, széleskörű ismertségére, a többi márka esetében a Loveliest dicsfényhatására. A kiadásaink azonban elmaradnak a versenytársaink 23%-os reklámkiadásai mögött. És ez igaz mind a hat termékvonalunkra egyenként is, 2007-ben a versenytársak többet költöttek, mint mi.
Ha az értékesítési bevételünk nőni fog, azon felül is, amit egy új termék bevezetése jelent, akkor a reklámkiadásainkat összhangba kell hoznunk az iparági trendekkel.” A 4. melléklet a
HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

6

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

Flare kommunikációs költségvetését mutatja.
Bill Charters, marketingigazgató, a kiskereskedelmi környezet egy további jellemzőjére hívta fel a figyelmet. „Egyre több prémium- és középkategóriás parfümöt lehet a tömegpiac kiskereskedőinél megvásárolni, és ez az trend, aminek alapján – az Arlmont-tanulmány szerint – a következő években a felsőkategóriás parfümöktől várható a legjobb teljesítmény. A legeredményesebb márkák a siker ígéretét kínálják azoknak a fogyasztóknak, akik presztízsmárkát keresnek elfogadható áron. Ez viszont azt jelenti, hogy a reklám és a promóció kritikus pontja továbbra is az imázs lesz. Mi akkor leszünk sikeresek, ha a fogyasztóink a személyiségük kifejezését látják a parfümjeinkben. Ezt az érzékelést kell hangsúlyoznunk, amikor kipróbálásra és hűséges magatartásra akarjuk ösztönözni a fogyasztóinkat.

Tervek 2009-re
Amikor Charters befejezte a múlt áttekintését, Patterson azt javasolta, hogy fordítsák figyelmüket a jelenlegi piaci trendek adta lehetőségekre, amit a tanácsadó cég a C táblázatban foglalt össze.

C táblázat:
Termékben rejlő lehetőségek

Értékesítési csatornákban rejlő lehetőségek

 Az értékesítés ösztönzésére és a rendkívül töredezett és zsúfolt piacra belépő új fogyasztók megszerzése érdekében eredetiségre és innovációra van szükség.

 A fogyasztói szokások változásának figyelemmel kísérése továbbra is szükséges, mert a parfümvásárlók egyre nagyobb számban vásárolnak tömeg-kiskereskedőknél és szaküzletekben. Ez utóbbira példa a Sephora, egy popművész által alapított presztízs-butik, amelyik a J.C. Penney-n belül nyitott üzletet.

 A presztízs-imázst meg kell őrizni, mert a tömegpiac vásárlói – ha erre lehetőségük van – tömegmárkák helyett középkategóriás vagy prémiummárkákat választanak az azokhoz kapcsolódó presztízs és imázs asszociációk miatt.  Fiatal nők számára vonzó üzletek az felsőkategóriás egységekkel rendelkező felújított drogéria-láncok (pl.: CVC Beauty 360) és a tömeg-kiskereskedők.  A Loveliest márkát nem szabad felhígítani, mert az idősebb fogyasztók annak az imázsához hűségesek, a fiatalabb fogyasztók pedig ezt a márkát klasszikusnak tekintik.

„A Loveliest nagyon erős márka a tömegcsatornákban, és azt hiszem, kiváló lehetőségeink vannak arra, hogy a jelenlegi márkáinkkal tovább növeljük a lefedettségünket.” – kezdte Patterson. „Azt azonban nem gondolhatjuk, hogy önmagában ez a tény megfelelő mértékben fogja a forgalmat növelni, ezért a korábban már említett két opcióra szeretnék most fókuszálni: egy jól pozícionált új márka piacra vitele és a felsőkategóriás drogéria-láncokban való lefedettségünk növelése.”
Majd így folytatta: „Új termékkel – a Natural-lal – legutóbb két évvel ezelőtt jelentkeztünk. A továbbiakban is hűségesnek kell lenni önmagunkhoz, fel kell lendíteni az értékesítést és új termékeinkkel izgalomban kell tartanunk a piacot. Tudjuk vajon a Savvy-t
HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

7

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

ennek megfelelően pozicionálni?”
A Flare a Savvy-t tervezte új márkaként piacra vinni 2009-ben. Az új parfüm kedvező fogadtatásban részesült a fókuszcsoportos vizsgálatokban (lásd 5. melléklet). Charters felvázolt egy rövid előzetes marketingtervet, amelyben a célcsoportot a magabiztos és sikeres, 18–34 év közötti nők képviselték, akik vagy még a felsőfokú tanulmányaikat végezték, vagy a karrierjük kezdetén tartottak (lásd 6. melléklet). Az 1,7 unciás (50 ml) üveg parfüm fogyasztói árát 40 dollárban tervezték megállapítani. A Savvy-re a következő bevezetési alternatívát javasolta: vagy kizárólagos értékesítés áruházakban – a tömegpiacokra történő bevezetés előtt – vagy rögtön a tömegpiacokkal kezdeni.
A Flare reklámügynöksége három reklámtervet vázolt föl, három egymástól eltérő reklámköltségvetéssel (lásd 7. melléklet). Patterson azon a véleményen volt, hogy a célul kitűzött 7,5 millió dolláros gyári értékesítési forgalom eléréséhez, 2009-ben, legalább a legalacsonyabb költségvetésű tervre lesz szükség, majd ezt követően a forgalomnak legalább olyan ütemben kellene növekedni, mint ahogy az a Natural esetében történt az első években.
Pattersonnak nemrég a kezébe került az egyik versenytárs elemzése, amely szerint, ha egy hírességgel vezetnek be egy terméket, akkor 10 millió dolláros kiskereskedelmi forgalom eléréséhez 6 millió dollárt kell költeni reklámra. Egy másik előrejelzés szerint 5 millió dolláros kiskereskedelmi forgalom eléréséhez 3 millió dollár hirdetési költségvetés kell. Az ügynökség javaslata szerint a Savvy költségvetését csökkenteni lehet, ha a márkanév és a hirdetések tartalmazzák a Loveliest nevet is – Savvy ... a Loveliest-től –, amint ezt minden eddigi termékbevezetésnél tették. Abban azonban Patterson és Charters is egyetértett, hogy egy, a Loveliest-től független bevezetési lehetőséget is meg kell vizsgálni. A „Te vagy a love a
Loveliest-ben!” szlogen 1995. óta van már használatban, s erre tekintettel meg kellene fontolni egy új márka bevezetését. Egy, a Loveliest-től független márka bevezetése önmagában is szép feladat, a Savvy bevezetése azonban továbberősítheti a Flare pozícióját az egyik legfontosabb csatornában, az áruházakban.
Patterson reményei szerint a Savvy a 30–45 dolláros kategóriában a versenytárs márkáktól vesz el forgalmat, bár a Natural forgalma is megszenvedheti ezt. Pattersonban az is fölmerült, nem lenne-e célszerűbb a Natural-hoz nagyobb reklámköltségvetést rendelni, ahelyett hogy egy középkategóriás márkára, mint a Savvy, költenének. De az is lehet, hogy a megnövelt reklámköltségvetés hatékonyabb felhasználási módja lenne, ha azt az egész termékvonalra költenék.
Aztán az is kérdés volt, hogy vajon a drogéria-láncokban való terjeszkedést a Savvy márkával összevetve nem jobban szolgálná-e, nem nagyobb bevételt érne-e el egy újabb olcsó márka bevezetése vagy a meglévő márkák erősítése.A cég nem követte a drogérialáncokat oly szoros figyelemmel, mint azt kellett volna. Energiáját és értékesítési szakértelmét a kulcsfontosságú tömegpiacokra fordította, már csak szükségszerűségből is, és továbbra is szorosan együttműködött az áruházakkal. A drogéria-láncok azonban változtak és fejlődtek, néhány ezek közül a prémiumkategóriákba jutott. A CVS Beauty 360, például, szépségszakértőket alkalmazott, akik márkaválasztásban segítették a vásárlókat, és ezek között a márkák között volt olyan is, amelyeket korábban csak áruházakban árusítottak. A drogérialáncok azonban általában csak a nagy bevételt eredményező Flare márkákat akarták forgalmazni, s ez káros hatással lett volna a Flare és a többi kiskereskedő közötti üzleti kapcsolatra. Ha viszont a Flare nincs jelen már az indulásnál, hogy önmagát újrapozicionálja a drogériákban, akkor vajon nem lép-e be valamelyik versenytársa, és veszi át a vezető szerepet? Arlmont javaslata az volt, hogy készítsenek egy, a tervezést segítő mátrixot, amelyben minden egyes Flare terméket csatornánkénti bontásban vizsgálnak meg, és új szemmel néznek rá arra, hogy melyik márkának melyik csatorna lenne a legmegfelelőbb.
Patterson, Charters és az Arlmont további növekedési stratégiákat is megvizsgáltak. Ezek
HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

8

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

közül az egyik a parfümökkel szemben az illatosított termékek fejlesztését tűzte célul. Mivel azonban az alacsony árfekvésű termékek más marketing és értékesítési ismereteket igényeltek, mint amivel a cég rendelkezett, és ami az erőssége volt, ettől elálltak. Megvizsgáltak egy általános áremelési lehetőségét is, de úgy döntöttek, nem változtatnak, legalábbis addig nem, amíg a jelenlegi gazdasági válság el nem múlik.
Patterson új híreket kapott, amelyeket azonnal megosztott a csoporttal. Ezek olyanok voltak, amelyeket az alternatívák értékelésekor nem lehetett nem figyelembe venni. A hírek szerint a Flare egyik legnagyobb versenytársa, az Aromatique – Dulcet márkanévvel – új termékkel fog piacra lépni, az új parfüm fogyasztói ára kb. 42 dollár lesz. Az új márkát, ugyanezen a márkanév alatt, új termékek sora fogja követni. Az Aromatique kampánya – „A nyerő stílus” szlogen és az ehhez kapcsolódó zenei aláfestés – a tinédzserek és a fiatal felnőttek által bálványozott új amerikai híresség szerepeltetésével ugyanazt a piaci szegmenset vette célba, mint amit a Flare a Savvy márkával tervezett. A Dulcet piaci bevezetésére egy 10 millió dolláros kommunikációs költségvetést terveztek fordítani, ami nem szokatlan összeg egy új illat promotálására.
Patterson a következő feladatokat adta a csapatának: „Melyek a legfontosabb figyelembe veendő tényezők a Savvy piaci bevezetésénél - ha a bevezetést elvetni, késleltetni vagy felgyorsítani akarjuk? Ha a bevezetés mellett döntünk, mennyit kell reklámra költenünk – a jelenlegi haszonkulcs mellett –, és milyen hatással lesz ez a 2009-es bevételkimutatásunkra? Meg kell határoznunk két évre előre a fedezetet, össze kell vetnünk a fedezetet a médiatervekkel abban a tekintetben is, hogy a választásunk milyen hatással lesz a következő néhány év kumulált nyereségére – vagy veszteségére – illetve mennyi idő múltán várható megtérülés a három médiaterv esetén. Ismerve a piaci szegmenseket és a márkáink pozícióit, fókuszáljunk mégis a drogériai piaci expanzióra? És ha igen, megvan ehhez a szükséges tapasztalatunk és szakértelmünk?
OK. Mára ennyi. Olvassátok el még egyszer az Arlmont-tanulmányt, majd a strukturáljátok újra, és dolgozzatok ki egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk. Az elemzésetek támasszátok alá tényekkel és érvekkel. Találkozzunk a jövő hétfőn, és akkor megvitatjuk a javasolt akciótervet.”

HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

9

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

1. melléklet:

Várhatógyári értékesítési forgalom márkák, értékesítési csatornák és piaci részesedés szerinti bontásban 2008-ra

Loveliest
(%)

Awash
(%)

Summit
(%)

Essential
(%)

Swept
Away
(%)

Natural
(%)

Vegyes csomagok (%)

Flare összes értékesítése Összes iparági értékesítés (%)

millió
$

(%)

a

millió b $

Flare értékesítési csatornákban való becsült részesedése (%)

Tömegpiac

25,7

4,0

16,0

12,4

7,4

2,0

2,0

69,5

153,7

30,1

665

23,1

Drogériákc

1,5

0,1

1,2

0,2

0,1

0,5

0,8

4,4

9,7

16,6

367

2,6

Áruházak/presztízs áruházak 6,5

2,0

5,0

4,3

3,0

1,5

1,8

24,1

53,3

42,1

930

5,7

Egyéb csatornák
(Internettel együtt)

1,2

0,2

0,4

0,0

0,1

0,1

0,0

2,0

4,5

11,2

247

1,8

Összesen

34,9

6,3

22,6

16,9

10,6

4,1

4,6

100,0

221,1

100,0

2208

10,0

Flare gyári értékesítés (millió $)

77,1

13,8

50,1

37,5

23,4

9,1

10,2

221,1

a

Forrás: Mintel Market kutatás
A teljes piacra vonatkozó gyári értékesítést – 40%-os árrést feltételezve – 2008-ra 2,2 milliárd dollárra becsülték. c A drogériákat általában a tömegpiac részeként tartják számon, ebben a táblázatban azért szerepel külön soron, hogy a Flare 4%-os részesedését kiemeljék. b

HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

10

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

2. melléklet:

Flare Fragrances bevételkimutatás 2007. (%)

Bruttó forgalom

100,0

Eladott áruk beszerzési értéke

55,47

Fedezet

44,53

Gyártás rezsiköltségei

2,27

Ingatlan, adók, biztosítás, közszolgáltatás, amortizáció

1,96

Reklám és promóció

19,20

Területi értékesítők

7,30

Általános és adminisztrációs költségek

6,96

Nettó, adózás előtti jövedelem

6,83

Fedezet a 3%-os változó értékesítési költség figyelembevételével 44,31

3. melléklet:Flare Fragrances márkapozicionálási térképe - egy lehetséges megjelenítés

KLASSZIKUS
LOVELIEST
AWASH
SWEPT AWAY

FIATALABB
KOROSZTÁLYNAK
VONZÓ

ESSENTIAL
SUMMIT
NATURAL
SAVVY ?

DIVATOS

HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

11

IDŐSEBB
KOROSZTÁLYNAK
VONZÓ

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

4. melléklet:Flare kommunikációs költségvetés
Médiumok, reklámeszközök előállítási költsége, b web & kereskedelmi promóció

2008as a költségvetés

2006.

2007.

15 438 399

16 441 611

16 770 443

146 336

166 497

169 827

Summit

2 414 536

2 663 957

2 717 236

Essential

1 375 554

1 498 476

1 443 532

512 174

495 330

509 482

2 093 598

2 401 724

2 755 447

21 979 598

23 667 594

24 365 968

5 304 663

7 817 049

7 926 688

Szponzorálás

3 215 723

2 476 648

2 233 229

Eladási helyen kihelyezett minták, árubemutatáshoz szükséges berendezési tárgyak 4 880 290

6 368 523

6 457 682

Értékesítési adatlapok, szórólapok, prospektusok

753 628

768 700

878 856

Egyet fizet, kettőt kap; egyet fizet, a másodikat kedvezménnyel kapja promóciók

168 286

249 746

297 198

PR

281 696

258 071

297 198

14 604 287

17 956 736

18 090 850

36 583 884

41 624 331

42 456 817

18,9

19,2

19,2

193 565 526

216 793 390

221 129 257

Loveliest
Awash

Swept Away
Natural
Összesen
Közös reklámtevékenység c Összesen
Kommunikációs költségkeret összesen
Saját márkák értékesítésének aránya (%)
Vállalati értékesítési forgalom összesen

Forrás: Vállalati adatok a A 2008. decemberi állapot szerint a tényszámok megközelítik a tervezett számokat. b A termékvonalra vonatkozó adatok tartalmazzák a promóciós költségeket és a kereskedelmi ügyletek költségeit, valamint a jelentősebb reklámkiadásokat és előállítási költségeket.
A termékvonalakra vetített promóciós költségeket a termékvonalak promóciós eseményei arányában vannak megosztva. A fontosabb médiumok 34,2%-kal részesedtek a 2008-as teljes reklám- és promóciós költségvetésből, és ebből 73,5%-ot fordítottak tévé-, 11,5%-ot folyóirat- és
12,1%-ot rádióhirdetésekre, valamint 2,8%-ot az Internetre. c A 2008-as költségvetés tartalmaz mintegy 750 ezer dollár kiadást különböző rendezvények szponzorálására. HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

12

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

5. melléklet:A 2008-as fókuszcsoportos vizsgálatok összefoglaló eredményei
2008 áprilisában a Flare reklámügynöksége fókuszcsoportos vizsgálatok végzett női résztvevőkkel. A legfontosabb megállapítások a következők:


Savvy
 A Savvy nevet egy női parfüm esetében stílusosnak, vidámnak és divatosnak (ízlésesnek) tartják
 A csomagolásnak tükröznie kell a név által sugallt modern minőségetKorcsoportok
 A napi illatválasztást befolyásolja a mindenkori hangulatuk, az éppen végzett tevékenységük, a napszak, a szezon és a ruhatáruk
 Közel 50%-uk áruházakban vásárol parfümöt
 Közel 40%-uk tömegüzletekben, mint például a Target és a Wal-Mart vagy szaküzletekben, mint például a Sephora vásárol parfümöt, bár ezek igénybevétele az életkor növekedésével csökken
 Mindössze alig valamivel több mint 20%-uk vásárol parfümöt drogériákban
 A legtöbb parfümhasználó általában két-három márkát használ egy adott időszakban18–34 évesekJól ismerik a márkákat, különösen a prémium és presztízsmárkákra figyelnek érzékenyen
Az elegancia és az exkluzivitás imázsát preferálják
A szájreklám hatékony ebben a korcsoportban
Mindig készek új illatokat kipróbálni

35–64 évesek


Ebben a korcsoportban a luxusparfümök a legnépszerűbbek
A többi korcsoporttal összehasonlítva itt van a legtöbb parfümvásárló és parfümhasználó
Érdeklik őket a klasszikus parfümök
Nagy valószínűséggel hűségesek a kedvenc, semmivel össze nem téveszthető illatjukhoz
Nagyon jól ismerik a Loveliest parfümmárkát, amit fiatal korukban ismertek meg

HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

13

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

6. melléklet:A javasolt új termék piacbevezetési programja
Márkanév:

Savvy

Célfogyasztók:

Nők, 18–34 korcsoport

Termékvonal:

Elsőként eua de parfum, majd ezt követ a szappan és a testápoló

Fogyasztói ár:

40 dollár az 1,7 unciás (kb. 50 ml) spray-re A változó költségek megoszlás hasonló más Flare parfümökéhez

Kereskedelmi haszonkulcs: 40%

Bevezető ügyletek:

5% árkedvezmény a kisebb dobozokra, és 10% a nagyobb dobozokra. A
Savvy dobozok értékesítéséből származó forgalom várhatóan a teljes Savvy forgalom egyharmadát teszi ki 2009-ben.

Termékminták:

Egy millió darab 1/8 unciás ingyenes mintát osztanak szét az értékesítés helyszíneken, s ennek a költsége 400 ezer dollár

Értékesítés támogatása:

Termékkihelyezéshez anyagok, prospektusok és tesztflakonok költsége 2009ben 100 ezer dollár

A piacbevezetés időpontja: Az első megrendeléseket 2009 áprilisában kapták, az első kiszállítások 2009 szeptemberében történtek

Tervezett árbevétel:

Bruttó gyári értékesítés 2009-ben 7,5 millió dollár

7. melléklet:A Savvy bevezetésre javasolt három médiaterv (kerekített számok)
1. terv

2. terv

3. terv

1 654 251

3 308 502

5 514 170

Folyóiratok

259 615

519 231

865 385

Digitális

1178 633

293 694

602 833

Gyártás

157 500

210 522

250 000

Tartalék

168 051

267 613

2 250 000

4 500 000

Televízió

Összesen

HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

14

7 500 000

4550 | Flare Fragrances Inc.: Növekedési lehetősége elemzése

HARVARD BUSINESS PUBLISHING | BRIEFCASES

15

Similar Documents

Free Essay

Flare Fragrances Case

...Flare Fragrances Company Case Problem Flare Fragrances is experiencing declining sales growth. Arlmont Associates suggested two options that Flare Fragrance can do to increase sales growth. The first option is to increase efforts in the drug store channel. The second option is to introduce a new perfume brand. Whatever decision they make it will need to deliver $7.5 million in revenue for 2009 and reverse their declining sales growth trend. Analysis The first option to look at is to increase efforts in the drug store channel for the existing Flare Fragrances brands. The total market sales from 2007 in the drug store channel was only about 17% (Exhibit 1). With that being said this channel is not as profitable as department stores some drug store chains are beginning to put aestheticians, beauty experts, which may help this channel grow in respect to market share of the total market. This would be a great opportunity for Flare Fragrances to pursue this channel more and increase their sales. The next option is to introduce Savvy. One of the strengths that Savvy has is the name itself. It is viewed as stylish, upbeat, and classy. The price of $40 per 1.7 oz. spray bottle could also be seen as a strength for Savvy because it gives the product a prestige image and puts it in the Mid-Tier brands category. This price would be competitive against the introduction of Aromatique’s perfume, Dulcet, which is estimated at a price of $42. Introducing Savvy independently...

Words: 667 - Pages: 3

Premium Essay

Christmas Story

...Christmas assignment: Ben was sitting in his living room reading a book by the fireplace on Christmas Eve. He had lost contact with his family and girlfriend long ago, when he was deployed in Afghanistan by the army, so he didn’t have anyone to share the holidays with, which he was very sad about. His family wrote a final letter to him, that they didn’t want to be worried about whether or not Ben was gonna come back alive, so they stopped writing to him, and didn’t even meet him in the airport when he got back home. He thought they were just overreacting and that they didn’t mean what they wrote in the letter, but they meant it quite seriously. He knew he hadn’t been the best son, and got into a lot of fights with his mom and dad, but he became very sad that they could do something like that to him, made Ben very sad, and by the time he got home, he was too afraid to call his family or drop by their house to say that he was okay. So he sat there in his chair reading a book, all by himself and he thought about his family and his girlfriend. Thinking about all that made Ben very sad and tears began to roll down his cheeks. He sat there for a good half an hour crying, when suddenly he heard a loud thump outside the house. He wiped the tears of his face with the back of his hand, and layed the book on his chair and stood up to check what caused the sound. He stood in front of the window looking out, but it was too dark to see anything, so he went over to the front door and...

Words: 1074 - Pages: 5

Premium Essay

Flare Fragrances Case Study

...Flare Fragrances is a manufacture of women’s perfumes since 1955. The association with the company’s product is the elegant and luxury lifestyle. The company reached a number 4 player in US fragrance market. It is launched its signature brand «Loveliest» in 1975 and had significant growth(34,9% in total sales) in its shares. During coming years the firm introduced 6 more perfumes all under the label Loveliest: Awash (6,3% of total sales, Summit (22.6%), Essential (16.9%), Swept Away (23.4%) and the most recent Natural (9.1%). The Flare Fragrances with all their perfumes generated 9.5 % of the total 66.6% of the U.S retail market of fragrances. By 2007, 93% of Flare Fragrance come from it’s six lines of fragrances. However, Flare Fragrance has been faced a growth challenge in a difficult economic environment. Decline in Growth Rate was from 12% growth in 2007 to 2% growth in 2008. There are different reasons for a decline in Growth. Firstly, company had underutilized market for young women(18-34 years old). Secondly, increased competition in the market. The company had comparatively low spending on the advertising. Another reason is that Flare Fragrances had relatively low sales in distribution areas. The corporation had to choose one of the strategies proposed by its consulting group in order to remain afloat. CEO of the company, Joelly Patterson, underlines two possible opportunities to her marketing team to evaluate. One of the possibilities of future development...

Words: 1257 - Pages: 6

Free Essay

Flare Fragrance Case Study

...BRIEF CASES HARVARD BUSINESS PUBLISHING 4550 2010. május 5. JOHN A. QUELCH LISA D. DONOVAN Flare Fragrance Inc.: Növekedési esélyek elemzése 2008. december első napjaiban járunk. Joely Patterson, a Flare Fragrance vezérigazgatója és az értékesítési és marketingmenedzserek egy tízfős csoportja a Flare legnagyobb konferenciatermében ülésezik. A téma a 2009-es évre javasolt stratégiai alternatívák. Az értekezlet-sorozat utolsó fázisánál tartottak és Patterson arca kemény elszántságot sugárzott. A résztvevők tudták, hogy a 2009-ben jobb eredményt kell elérniük, mint 2008-ban. A gazdasági válság a Flare-t sem hagyta érintetlenül. 2007-ben az eladások még 12%-kal emelkedtek, de most közel egy év elteltével a 2008. év végi adatok már bizton láthatóak voltak. A növekedés mindössze 2%-os lesz. A jelenlegi recesszióban sok vállalat örült volna ennek az eredménynek, de Patterson és a cég alapítói a következő évben már nem ennek a trendnek a folytatását akarták látni. Patterson a következő szavakkal nyitotta meg az értekezletet: „Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon keményen dolgoztatok, a ti érdemetek is, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben még talpon vagyunk, és ezért köszönettel tartozom nektek. Jók voltunk, de jövőre még jobbnak kell lennünk. Azért jöttünk ma össze, hogy a tanácsadó cégünk, az Arlmont és Társai által hétfőn benyújtott tanulmányt megvitassuk. A tanulmányban – ahogy azt ti is olvashattátok – Arlmont több stratégiai alternatívát is fölvázolt. Ezek mindegyike...

Words: 5056 - Pages: 21

Premium Essay

Solar Tsunami

...ABSTRACT:           A solar tsunami is a rare astronomical phenomenon,  caused by the magnetic explosion in the sun. The sun has spurted a huge cloud towards the earth which is full of electronic ions. The planet was hit by a “Solar Tsunami” racing 93 million miles across the space. Scientists have warned that the earth could be hit by a wave of violent space storm(Coronal Mass Ejection) after a massive explosion on the sun. This huge explosion could shut down the global communication and the satellites might get destroyed. “These eruptions occur when immense magnetic structures in the solar atmosphere lose their stability and can no longer be held down by the Sun’s huge gravitational pull. Just like a coiled spring suddenly being released, they erupt into space.” This means we have a very good chance of seeing major and prolonged effects, such as the northern lights at low latitudes.” The solar explosion that causes the tsunami has been observed by many satellites along with the Solar Dynamic Observatory, NASA. The blasts will reach to a maximum level in 2020 it is estimated. Along with this blast there was another blast of cold air circumference of the sun’s northern pole.  A huge cloud has been thrown in to the space with these related developments. This paper focuses on the global changes caused by the future solar activity and also presented pre actions for safe guarding our lives.  Key Words: Coronal mass Ejection, Solar storms, Magneto Hydro Dynamic Waves, Solar electric...

Words: 2035 - Pages: 9

Premium Essay

Flare Fragrances Company, Inc. Case Analysis

...Flare Fragrances Company, Inc. Case Analysis ​Since 1955, Flare Fragrance Co. has grown to be the No. 4 player in the U.S. women’s fragrances market and generated $221 million in factory sales in 2008. The economic crisis had taken its toll on Flare over the past few years. The CEO wants to finalize Flare’s 2009 strategic initiatives and is looking at options that will offer the greatest potential for growth. Flare’s goal it to pursue an option that will allow the company to gain at least $7.5 million in incremental revenue in 2009 and reverse the declining sales trend caused by the recession. ​To make a justified recommendation for Flare, an analysis of the advantages and disadvantages of the company’s options are reviewed in Figure 1. Figure 1 Option 1: Advance in drugstore channel Advantages Disadvantages • Considered a great prospect market in the future • Market trends should decline in sales through high-end department stores and mass channels • Reorganized chain drugstore sales team with experience • Redesigned stores will attract younger women • Drug chains are evolving, some with higher-end features, on-site aestheticians • Typically, consumers first experience a product in a department store • No beauty advisors • Consumers can find premium and mid-tier fragrances in mass market retailers • Meaningful consumer experiences can create shopper retention among specialty stores and mass market retailers • Only wanted to sell Flare’s highest-turnover...

Words: 2695 - Pages: 11

Premium Essay

Economic Investigation

...Dr. Stella Madueme. / International Journal of Engineering Science and Technology Vol. 2(4), 2010, 610-617 Gas Flaring activities of major oil companies in Nigeria: An economic investigation. Dr. Stella Madueme Department of Economics University of Nigeria, Nsukka Enugu State, Nigeria Abstract This paper reveals the general trends in gas flaring in seven major oil companies in Nigeria from 2000 to 2008. It reveals which company’s flaring activities constitutes the greatest hazard. Data was collected through archival sources. Gas flaring activities was highest between 2000 to2002 but presently only about a quarter of all gas produced is flared. TEXACO and PAN OCEAN has been flaring more than 95% of its gas from 2000 to 2008. SHELL was discovered to maintain the best record in terms of the fact that its flaring activities has been decreasing consistently over the years. Some of the recommendations are planned targeted policies towards gas flaring reduction, increased government taxation on gas flaring and governmental reward packages to companies with lowest flaring activities are also necessitated. Keywords: Oil company. Gas. Flaring, economic, environmental, hazard Introduction and literature review Gas flaring has been recognised as an economic waste and a great environmental hazard. Various researchers have written extensively on various issues in the gas sector. Blasing, Hand and Kimberly (2007) worked on monthly carbon emissions from natural gas flaring and cement manufacture...

Words: 2578 - Pages: 11

Free Essay

Family

...With these developments, it is obvious that conflicts between parties of different nationalities occur and liability to tax on income of foreigners especially among those engaging in trading venture. Whilst the laws affecting domicile and residence may be sufficiently settled, it is paramount for courts to pursue a detailed analysis to ascertain specific preliminary issues so as to avoid controversial rulings. Courts often handle numerous financial cases that involve what can be best described as foreign or international elements. In such cases, court must decide whether it has the jurisdiction under the Family Law Act 1975 to make a decision on such cases. In the event that it is determined that the court is invested with the jurisdiction to determine the case, the court has to consider whether there is a system of law in foreign country that also has the jurisdiction to handle the case. As it was addressed in the case Attorney General of New Zealand v Ortiz [1984] AC 1, these benefits and costs to either party if the case resolution is made in foreign country as compared with the apparent country should also be a subject of concern. [1] Legal systems in most countries around the world adopt community property regime, which takes effect at the inception of marriage or at the time of divorce. For instance, California and Massachusetts in the United States have adopted community property regimes that support equal division of assets upon divorce. However, this provision...

Words: 659 - Pages: 3

Premium Essay

None

...Adapted from Bernhardt & Kinnear (1988). Cases in marketing management, pp. 6-16. Plano, TX: Business Publications, Inc. Pay careful attention to the following points. They are often used by instructors to evaluate either a written or oral analysis. 1. Be complete. Each area of the situation analysis must be discussed, problems and opportunities identified, alternative presented and evaluated using the situation analysis and relevant financial analysis, and a decision must be made. An analysis that omits part of the situation analysis or only recognizes one alternative is not a good analysis. Second, each area must be covered in-depth and within insight. 2. Avoid rehashing case facts. Every case has a lot of factual information. A good analysis uses facts that are relevant to the situation at hand to make summary points of analysis. A poor analysis just restates or rehashes theses facts without making relevant summary comments. 3. Make reasonable assumptions. Every case is incomplete in terms of some piece of information that you would like to have. A good case analysis must make realistic assumptions to fill in the gaps of information in the case. For example, the case may not describe the purchase decision process for the product of interest. A poor analysis would either omit mentioning this or just state that no information is available. A good analysis would attempt to present this purchase decision process by classifying the product and drawing upon real life...

Words: 487 - Pages: 2

Free Essay

Save Me

...are given. It is understandable then that we should seek out more opportunities to apply our skills and make more positive impacts within our jurisdictions. It is this general attitude that led us to get involved in investigating cold cases. How We Got Started Mark had, for several years, been consulting with our Coroner’s Division as a forensic anthropologist. During this time he came to learn that there were numerous coroners’ cases in which the identity of the decedent was unknown. These cases were kept in three-ring binders on a shelf in the Sergeant’s office. Over the years, in the course of this forensic work, we would discuss these cases and the progress that was being made on them. The conversation usually ran along the lines of us asking “any luck with that 1980 homicide victim?” and the sergeant answering “well, we’ve gotten so many new cases that I haven’t been able to even look at it yet.” This went on for a few years and through two different sergeants. One day we, as a crime analysis unit, were brainstorming about how we could broaden our “client base”, as it were. We had been successful in integrating ourselves into our Investigations Bureau and had been involved in numerous major cases. And, of course, we had always been active in producing tactical and strategic analyses for our patrol personnel. But we knew that we could be doing more, particularly given the size and responsibilities of our agency. It was during...

Words: 412 - Pages: 2

Free Essay

Business Case

...BUSINESS CASE Presented to the Accountancy Department De La Salle University In partial fulfillment Of the course requirements In ACCTBA2 (C33) March 2, 2015 A stakeholder is typically concerned with an organization delivering intended results and meeting its financial objectives. In general, a stakeholder can be one of two types: internal (from within an organization) or external (outside of an organization). The stakeholders in this situation are Lanie Marquez and Tim Rodriguez who are also partners in the retail distribution business and their capital contributions are as follows P500,000 and P300,000 respectively they are an internal stakeholder since they are also the owners. The total Capital of both stakeholders is P800,000 and with a monthly salary for both partners at P15,000 on the assumption that both of them will contribute to manage the business equally. Assuming that both managed the business equally the total salary for the year for Lanie and Tim are P180,000 each. They share profit and loss equally and no interest will be given on capital contributed. The problem for this situation is that Lanie is starting to get concerned with the behavior of her other partner Tim. He only manages the business 50% of the time, which will mean that his salary of P15,000 will need to decrease by also 50% since he does not manage the business equally with his partner. The business has seen a downturn in the profit outcome and for the current financial...

Words: 758 - Pages: 4

Premium Essay

Ralph's Grocery Case Summary

...Ralph’s Grocery and United Food and Commercial Workers Union The case that I chose for the week 6 critical thinking assignment concerns Ralph’s Grocery Company, located in California. It applies to this week’s material due to the fact that the case involves unlawful suspension and discharge of an employee, as reviewed by the National Labor Relations Board. Background In May 2011, Vittorio Razi was an employee at Ralph’s Grocery and was suspended and terminated after he refused to take a drug test without first consulting with his UFCW Local 324 representative. The company (Respondent) says that on the day in question, Razi’s behavior was in question, acting nervous, anxious, agitated, and slurred speech. After a couple managers discussed the...

Words: 750 - Pages: 3

Premium Essay

Chromogens Affecting Wealth Wear Staining Teeth

... Many people wonder why their own teeth stain so easily. The enamel on your teeth and chromogens are what stains your teeth, but what exact beverage stains teeth the most? I chose this topic because I was curious to know what stains teeth the most. It affects us daily because it could rot your teeth or you can’t pick up hot chicks anymore. So what causes teeth to stain? The temperature causes teeth to expand or contract making it easier for stains. So hot and cold drinks affect that. Color in foods and beverages come from chromogens. Chromogens are intensely pigmented compounds that stick to teeth enamel. Chromogens cause a lot of trouble when they mix and react with other stain causing and stain promoting factors. Tannis may be natural or synthetic tannis is another factor that stains teeth. Tooth enamel is porous making it extremely susceptible to stains. The darker the liquid the darker the stain. There are some examples that stain teeth. Not only sodas bad but also Gatorade. Beets are bad for you also. Mostly cause they’re concentrated. Berries dark skins stain teeth. Ketchup is also really bad because of its bright red color and high levels of acid. Dark liquids and sauces you put on your foods also stain teeth. Colored candy and popsicles both contain colorants that will transfer to the teeth and embed in the porous enamel. Fruit juices, especially grape and cranberry, leave a colorful tinge on the teeth and tongue. Colored sodas instantly discolor teeth. The citric acids...

Words: 594 - Pages: 3

Free Essay

Fin 571

...efficient investigative products and services. As a result, the coverage requirements for ANACI and NACLC investigations have been enhanced to support a common content baseline for all agencies. Note that these enhancements apply only to those ANACI and NACLC cases submitted on an SF 86. The purpose of this FIN is to provide you with information concerning what case coverage changes have been made. The case price adjustments necessary to support these changes will be reflected in the FY 2007 case prices. ANACIINACLC Cases Currently, listed and developed issues which are identified in ANACI and NACLC cases (for non-DoD customers) are not pursued beyond the normal scope of the investigation. These cases are returned to the requesting agency so that the agency may decide whether to adjudicate the case based upon the information in hand, conduct additional follow-up themselves, or request a Reimbursable Suitability Investigation (RSI) from FISD to cover the additional issues. Beginning with FY 2007, expansion of these issues will become a standard part of both the ANACI and NACLC products. Effective October 1, 2006, issues apparent at scheduling or developed during the course of the investigation and which fall within the 5-year case coverage period, unless otherwise noted, will be expanded upon according to the following chart (exception: issues which are known to have been covered in previous investigations, or which would reasonably have been expected to...

Words: 772 - Pages: 4

Free Essay

Getting Ready for a Midterm

...find that you would like even more time. I recommend that you enter the exam promptly since I will make deductions for those exceeding the 9:00 o'clock end time even if you enter late. Third, know that the legal reasoning essay will come from Module 4 on immunity. The variety of scenarios in that question will force you to think about and explain the nuances between sovereign and personal immunity, between absolute and qualified immunity, about loss of immunity, etc. You will want to understand all four cases from that module well before the exam. I will expect specific citations to the cases and the principles that they enunciate. An additional case that might be useful for you to look at is Canton v. Harris. A second question will address the rulemaking process and the principles underlying it. You should "walk into" the exam (in a virtual sense) with a clear sense of a fully articulated rulemaking process, so that you can pick and choose elements as appropriate in the case you will be presented. The third question will be drawn from the text regarding the Constitutional framework. Finally, remember that "open book" exams can be as challenging as closed book because the "bar" (the expectation) is higher. I think you will find that prior preparation will make a good deal of difference. As stated before, when you open the exam, answer the questions initially in word and copy it back to the exam. That way, you will not lose work, time...

Words: 342 - Pages: 2