Free Essay

Report

In: Business and Management

Submitted By iudsj
Words 809
Pages 4
PENGENALAN
Kimi Ford merupakan pengurus portfolio di NorthPoint Group dimana syarikat ini adalah syarikat pengurusan dana. NorthPoint Large-Cap yang berada di bawah NorthPoint Group telah banyak melaburkan dananya dalam syarikat-syarikat seperti ExxonMobil, General Motors, McDonald’s, 3M, dan lain-lain. Walaupun bursa saham telah menurun sejak 18 bulan terakhir, NorthPoint Large-Cap telah menunjukkan prestasi yang baik. Kimi Ford sedang mengkaji dan mempertimbangkan sama ada untuk melabur di sebuah perusahaan besar iaitu Nike. Ford membuat pertimbangan terhadap data syarikat yang dinyatakan di dalam laporan fiskal tahun 2001. Walaupun pengurusan Nike ditangani beberapa isu yang menyebabkan penurunan dalam jualan pasaran dan harga saham, pengurusan mendedahkan satu rancangan untuk memperbaiki prestasi supaya menjadi lebih baik. Pihak ketiga juga menjadi sumber untuk memberikan pendapat sama ada saham itu merupakan pelaburan yang kukuh ataupun tidak.
Justeru, Kos Modal Purata Berwajaran (WACC) dapat melihat pelaburan yang memaksimumkan nilai syarikat. WACC adalah kadar (dinyatakan sebagai peratusan, seperti faedah) bahawa syarikat dijangka untuk membayar kepada pemegang hutang (kos hutang) dan pemegang saham (kos ekuiti) untuk membiayai asetnya. Ia adalah pulangan minimum yang syarikat perlu terima atas aset asas sedia ada untuk memenuhi pemiutang, pemilik dan pembekal modal lain. Syarikat mengumpul wang dari beberapa sumber seperti ekuiti biasa, waran, liabiliti pencen, opsyen saham eksekutif, subsidi kerajaan, dan sebagainya. Sekuriti berlainan dijangka menjana pulangan yang berbeza. WACC adalah dikira dengan mengambil kira berat relatif setiap komponen modal struktur hutang dan ekuiti, dan digunakan untuk melihat sama ada pelaburan itu sesuai untuk dijalankan atau tidak
.
LATAR BELAKANG SYARIKAT
Nike, Inc, adalah sebuah perusahaan yang ditubuhkan pada 1964 di Portland. Pada mulanya, perusahaan ini hanya mengeluarkan kasut sukan kemudian, ianya berkembang dengan mengeluarkan pelbagai produk sukan. Secara umumnya, produk yang dikeluarkan oleh Nike terbahagi kepada dua produk iaitu produk Nike dan produk bukan Nike. Contoh produk Nike ialah kasut dan pakaian sebagai pelengkap sukan selain dari bola olahraga, skates, bats dan cermin mata. Manakala, produk bukan Nike adalah pakaian ‘Cole Haan’ dan ‘casual footwear’, skates’, kayu hoki dan produk-produk lain yang di bawah ‘Bauer trademark’.

MASALAH YANG DIHADAPI
Nike mengeluarkan bilangan produk yang tinggi hampir $9 bilion, tetapi peningkatan itu menjadikan syarikat ini mengalami kejatuhan dalam pendapatan bersih. Selain itu, harga saham Nike juga menurun pada awal tahun. Disebabkan berlakunya kejatuhan harga saham ini, maka Ford cuba mempertimbangkan untuk melabur saham di syarikat Nike dengan melihat kedudukan kewangan syarikat ini.

PENYELESAIAN MASALAH
Bagi menyelesaikan masalah penurunan dalam pendapatan bersih, syarikat Nike perlu menjual produknya pada separuh harga iaitu diantara $70 hingga $90 sepasang. Syarikat ini juga perlu menekankan garis pakaian seperti yang di bawah kepimpinan industi veteran Mindy Grossman dimana Mindy Grossman mempunyai pencapaian yang terbaik dalam pengeluaran Polo Jeans.
Pihak pengurusan juga perlu 1. Keputusan belanjawan modal
Kos modal boleh digunakan sebagai jalan pengukur untuk menerima satu cadangan pelaburan. Secara umumnya, syarikat akan memilih projek yang memberikan pulangan yang memuaskan. Dalam pelbagai kaedah belanjawan modal, kos modal adalah faktor utama dalam menentukan projek. Ia mengukur prestasi kewangan dan menentukan kebolehterimaan semua peluang pelaburan.

2. Mereka bentuk struktur kewangan korporat
Kos modal adalah penting dalam mereka bentuk struktur modal syarikat. Kos modal dipengaruhi oleh peluang dalam struktur modal. Seorang eksekutif kewangan perlu membuka mata terhadap ketidakstabilan pasaran modal dan cuba untuk mencapai struktur modal ekonomi bagi syarikat itu. Dalam usaha lain, syarikat cuba untuk menggantikan pelbagai kaedah kewangan dalam usaha untuk mengurangkan kos modal bagi meningkatkan harga pasaran dan nilai seunit saham.

3. Menitikberatkan mengenai kaedah pembiayaan
Seorang eksekutif kewangan perlu mempunyai pengetahuan mengenai ketidakstabilan dalam pasaran modal dan perlu menganalisis kadar faedah ke atas pinjaman dan kadar dividen biasa di pasaran dari semasa ke semasa. Hal ini bermakna, setiap kali syarikat memerlukan kewangan tambahan, syarikat tersebut boleh menetapkan pilihan yang baik daripada sumber kewangan yang menanggung kos minimum modal. Walaupun kos modal adalah faktor penting dalam keputusan itu, namun pertimbangan berkaitan kawalan dan mengelakkan risiko juga adalah suatu keputusan yang penting.

PENGIRAAN KOS MODAL
Cohen membuat pengiraan WACC iaitu 8.4% menggunakan kaedah capital asset pricing model (CAPM). Kami tidak bersetuju dengan kaedah yang digunakan atas sebab-sebab seperti di bawah:- 1) Nilai ekuiti
Cohen menggunakan nilai buku bagi pengiraan nilai ekuiti dan nilai hutang. Walaupun nilai buku untuk hutang diterima sebagai suatu anggaran nilai pasaran, namun nilai buku untuk ekuiti tidak digunakan apabila mengira kos modal.

Nilai ekuiti = Harga saham x Bilangan saham yang diterbitkan (E) = $42.09 x $271.5 = $ 11,427.44

2) Nilai hutang
Nilai pasaran hutang perlu digunakan dalam pengiraan kos hutang. Ianya bertentangan dengan kaedah yang digunakan oleh Cohen iaitu Cohen menggunakan nilai buku untuk mengira kos hutang. Cohen sepatutnya menggunakan nilai diskaun hutang jangka panjang yang terdapat pada kunci kira-kira. Nilai pasaran hutang yang diperolehi hasil tambah daripada hutang jangka panjang, nota belum bayar dan hutang jangka panjang terdiskaun.

Nilai hutang = Hutang Jangka Panjang + Nota Belum Bayar + Hutang Jangka Panjang Terdiskaun = $5.40 + $855.30 + $416.72 = $1277.42

Similar Documents

Premium Essay

Report

...Prepared By: Muhammad Yasir Internship Report, 2013 In The Name of ALLAH, The Compassionate, The Merciful KASBIT University Page 1 of 32 Prepared By: Muhammad Yasir Internship Report, 2013 DEDICATION “The Holly Prophet Mohammad (PBUH) from where all systems and standards for quality can be downloaded directly, which are applicable everywhere; from daily life to the dynamically changing business environment”. & “My Dear parents and Teachers who taught me the true meaning of life” KASBIT University Page 2 of 32 Prepared By: Muhammad Yasir Internship Report, 2013 ACKNOWLEDGEMENT First of all, I want to express all my humble thanks to ALLAH who is very sensitive about each and every activity of all his men and without whose help, I am unable to accomplish any objective in my life. All respect to his Holy Prophet HAZART MUHAMMAD (Peace Be Upon Him) who brought the light of knowledge when the humanity was wandering in the desert of ignorance. Secondly, I am grateful to my prestigious institute that made his learning opportunity a part of our education, especially. Internship coordinator who not only guided me well but also helped me in finding such an excellent place for internship I am also thankful to all other teachers as the knowledge imparted by them enables me to gain knowledge of the organization in best way. I would also thank to all the staff of MCB Bank, particularly Mr. Syed Azhar Mr. Anus, Mr. Naeem and Mr. Mansoor who gives me an......

Words: 6437 - Pages: 26

Premium Essay

Report

...BUSINESS & ECONOMICS MEB University Assessment Task: Research Report Green marketing: How The Body Shop Australia applies it by Lucy Wang November 2014 Course: Monash University English Language Bridging Program for University Teachers: A. Smith & M. Webb BUSINESS & ECONOMICS Table of Contents Executive Summary ……………………………………………………………………………………………………………….ii 1. Introduction……………………………………………………………………………………………………………………….3 2. Green Marketing………………………………………………………………………………………………………………..3 2.1. The four Ps of Marketing …………………………………………………………………………………………………….3 3. The Body Shop Strategy ……………………………………………………………………………………………………..4 3.1. Product Policy……………………………………………………………………………………………………………………..4 3.2. Price Policy…………………………………………………………………………………………………………………………..5 3.3. Placement Policy ………………………………………………………………………………………………………………….6 3.4. Promotion Policy ………………………………………………………………………………………………………………….6 4. Conclusions and Recommendations…………………………………………………………………………………….7 5. References ………………………………………………………………………………………………………………………….8 List of Figures Figure 1: The Body Shop Green Products……………………………………………………………………………………..5 Figure 2: Green Planet Campaign by The Body Shop …………………………………………………………………….7 i BUSINESS & ECONOMICS Executive Summary This report analyses how The Body Shop Australia applies green marketing, using four of the elements of the marketing mix, including product, price, promotion and place. The findings indicate that the company is......

Words: 2247 - Pages: 9

Premium Essay

Reports

...Key Performance Indicators (000' Tk.) ( Tk./ Share) (Tk.) (000' Tk.) Shareholders' Equity Market Price of Share Earning Per Share Turnover (000' Tk.) (000' Tk.) (000' Tk.) Gross Profit Operating Profit Net Profit Annual Report 2008-2009 Page 19 Five Years At a Glance Financial Position: Authorized Capital Paid up Share Capital Reserves and Surplus Shareholders' Equity Total Assets Fixed Assets - Cost Fixed Assets - Carrying Value Net Working Capital Net Profit for the year 000'Tk 000'Tk 000'Tk 000'Tk 000'Tk 000'Tk 000'Tk 000'Tk 000'Tk 000'Tk. % % % Tk. Tk. Times Times Days Tk. % Tk. Tk. % Times No. No. No. 2008-2009 200,000 178,678 13,751 192,429 414,511 444,476 286,756 (2,406) 855 150,725 18.23% 8.90% 0.57% 0.48 5.00 0.98 : 1 1.95 142.46 54:46 0.21% 107.70 124 4.03% 0.87 1,786,780 4,265 278 2007-2008 200,000 178,678 21,830 200,508 360,995 382,890 239,201 (5,355) 97 168,672 19.36% 9.97% 0.06% 0.05 5.00 0.96 : 1 2.79 112.54 44:56 0.03% 112.22 53.00 9.43% 2.12 1,786,780 4,392 274 2006-2007 200,000 178,678 (3,317) 175,361 315,368 322,343 161,902 8,334 (7,842) 151,581 13.77% 4.75% (5.17%) (4.39) 1.08 : 1 2.75 127.17 44:56 (2.49%) 98.14 35.25 2.78 1,786,780 4,539 229 2005-2006 200,000 178,678 (4,525) 183,203 326,168 309,367 165,924 (9,511) (8,693) 149,197 15.60 % 5.73% (5.83%) (4.87) 5.00 0.93:1 1.96 153.90 44:56 (2.67%) 102.53 55.00 9.09% 1.86 1,786,780 4,645 230 2004-2005 200,000 178,678 22,151 200,829 366,821 309,367 183,029......

Words: 1593 - Pages: 7

Premium Essay

Report

...Chapter-1 Introduction of the report 1.1 Origin of the report Reporting means the written presentation of the evidence and findings of a research. After completion of the internship program report submission is essential. The report is based on a topic that can satisfy both organization and my academic institution. Internship is the last part of my BBA course. Being a BBA student internship and report submission is essential for me. Without completion of internship and submission of report I cannot be able to complete my BBA course. This report is submitted to my internship supervisor, Shishir K. Rouph, Visiting Faculty, University Of Development Alternative, after completion of the three months internship program in the BASIC Bank Limited ( Bangshal Branch). I have assigned a topic “Credit Operating Procedure of BASIC Bank Ltd.” and the BASIC Bank authority gave me the opportunity to work at the Bangshal Branch for three months on the topic. 1.2 Rationale of the Study In the later 19th century, finance was a part of the Economics. But due to the globalization and more expansion of international trade, Finance plays the major role for the economic development. The development of a modern economy would not have been possible without the use of money. Bank is an important and essential financial institution for the necessity of the use of money and the protection of money. Due to the globalization and technological innovation, banking business has......

Words: 10106 - Pages: 41

Premium Essay

Report

... Background of the study 1.   Background of the study 1.1 Introduction For Internship Report under the Department of Business Administration of International Islamic University Chittagong (IIUC) is an obligatory part for all students. The report includes the practical knowledge and information observed and obtained during the program. As an intern I was appointed to the Mercantile Bank Limited, A.K.Khan Branch. Mercantile Bank Limited is a specialized financial institution that performs most of the standard banking services and investment activities on the basis not only profit sharing but also social partnership. This study attempts to analyze the nature of modern banking activities and performance of Mercantile Bank Limited. All through the internship program, close observation was made on different banking activities of Mercantile Bank Limited. Its performance was reviewed and analyzed through the annual reports, and internal records of the bank. I have tried my best to use this opportunity to enrich my knowledge on banking system. After observing thoroughly, I have prepared this report on the basis of my findings and observation relating to the topic. In this situation I was assigned to prepare report on “A study on the Accounting Information System at Mercantile Bank Limited in Bangladesh”. 1.2   Objective of study General objective: * The prime objective of this report is to analyze the “A study on the Accounting Information System At Mercantile Bank Limited...

Words: 12349 - Pages: 50

Free Essay

Report

...INTERNSHIP REPORT ON “MONEY LAUNDERING AND ITS PREVENTION POLICY: A CASE OF CITY BANK LIMITED” Submitted To: Mr.Shawkat Kamal Assistant Professor & Program Coordinator, Executive MBA BRAC Business School, BRAC University Submitted By Tarek Amin Chowdhhury ID: 08104130 Department of Business Administration BRAC Business School, BRAC University Date of Submission: 22nd April, 2012 INTERNSHIP REPORT ON “MONEY LAUNDERING AND ITS PREVENTION POLICY: A CASE OF CITY BANK LIMITED” Table of Contents Letter of transmittal ............................................................................................................... i) Acknowledgement ................................................................................................................ ii) Executive Summary ............................................................................................................ iii) Acronyms ............................................................................................................................ iv) Chapter 1 ..................................................................................................................................1 Introduction of the report ........................................................................................................1 1.1 Origin of the report ...........................................................................................................2 1.2 Objective of the report......

Words: 29625 - Pages: 119

Premium Essay

Report

...AN FINAL REPORT ON SALES AND DISTRIBUTION CHANNELS AT STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED SUBMITTED BY: R.N.MUKHERJEE (07BS3134) STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED AN FINAL REPORT ON SALES AND DISTRIBUTION CHANNELS AT STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED SUBMITTED BY: R.N.MUKHERJEE (07BS3134) A Report Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements Of MBA Program Of ICFAI BUSINESS SCHOOL, HYDERABAD DISTRIBUTION LIST: PROF. SUBHASIS RAY (FACULTY MEMBER-MARKETING, IBS Hyderabad) MR. TANMOY SEN (SR. MANAGER (Mrkt-MS), SAIL, KOLKATA) 2 ACKNOWLEDGEMENTS I express my gratitude to Mr. M.R.Rath, Sr. Manager (HRD), Steel Authority Of India Limited (Kolkata) for giving me an opportunity to work with SAIL and for extending support in the form of knowledge and guidance. I would also like to thank my company guide, Mr. Tanmoy Sen, Sr. Manager (Mrkt-MS Division), Steel Authority Of India Limited (Kolkata) as well as other employees of Steel Authority Of India Limited, Kolkata, namely, Mr.R.M.Suresh, Mr. Pankaj Singh, Mr.D.K.Sinha, Mr. N.M.Padhy, Mr. H.Hembram and Mr. M.R.Rath for being a constant source of encouragement as well as for providing guidance throughout the project. I also sincerely acknowledge the guidance and esteemed advice extended by Prof. Subhasis Ray, Faculty Member - Marketing Area, IBS (Hyderabad). Finally, I would like to thank all those people who in the course of my project have knowingly or unknowingly helped me, especially the channel members......

Words: 2776 - Pages: 12

Free Essay

Report

...Class/Group: M2 Assessment Title: Business Management Report Assignment Title: Business Management Report Student ID Number: 201077450 Date of Submission: Friday 06/03/15 Word account: 2358 Contents 1.0 Introduction………………………………………………………………P4 2.0 BBC………………………………………………………………………P4,5 3.1 Brief history of BBC………………………………………………...P4 3.2 Aims and objectives of BBC…………………………………………P4 3.3 How BBC is funded………………………………………………….P5 3.4 Polices on social responsibility……………………………………….P5 3.0 Cancer Research UK…………………………………………………….P5,6,7 3.1 Brief history of Cancer Research UK………………………………P5, 6 3.2 Aims and objectives of Cancer Research UK……………………….P6 3.3 How Cancer Research UK is founded……………………………….P6, 7 3.4 Polices on social responsibility………………………………………P7 4.0 Jaguar Land Rover…………………………………………………………P7, 8, 9 4.1 Brief history of Jaguar Land Rover……………………………………P7 4.2 Aims and objectives of Jaguar Land Rover……………………………P8 4.3 How Jaguar Land Rover is founded…………………………………..P8, 9 4.4 Polices on social responsibility………………………………………..P9 5.0 More successful organization……………………………………………..P9 6.0 Conclusion…………………………………………………………………P10 7.0 Reference…………………………………………………………………..P12 1.0 Introduction The aim of this report is to analysis three different organizations. They are the public sector of the economy (BBC), the volunteer sector (Cancer Research UK) and Jaguar Land Rover. This report included these three......

Words: 2711 - Pages: 11

Premium Essay

Report

...Contents Introduction Company Overview • History • Company Size • Current Findings • Company Philosophy • Current Financial Statistics • Current market position Consumer Research • Target Consumer • Acorn Classification • Primary Research results Department Research • Competitors • Trend Analysis • Branding • Pricing Structure • Quality Control For my comparative shop report I went to Birmingham in Bullring Shopping centre and visited High end (Versus), Middle end (Rive Island) and for the low end I went to New look. Introduction This is a competitive shop report detailing research gained to highlight key information about the retailer Versus, River Island, New look. This shop report will also be identifying the findings from focused research on High Street, the department Coats Woman’s wear fashion. To forecast appropriate styles, shapes and colours for Woman’s wear collection. Research gained such as: • An insight into the company overview • Research to highlight the consumer profile of the target consumer • Identification of current key trends by completing a trend analysis, as well as evidencing the current product range will be explored. • Comparisons against research on competitor. This research is based upon the comparison of three different garments from within one department This research is based upon the comparison of three different garments from within three store. Company overview History River Island is a......

Words: 463 - Pages: 2

Premium Essay

Report

...is in Gulshan Model Town, Dhaka from where all reservation, marketing and accounts activities are operated. The methodology, scope of the report & the limitations are also described here. The second part is about overview of Hotel Sea Crown, which includes the historical background, mission & objectives of the hotel. It also plays a great role in Bangladesh. So it faces some threats. But it has a lot of opportunity here. All the departments run here under the law of Companies Act 1994. The third part is about the finding & Analysis of the study i.e. Marketing strategy, 4ps.STP,Management strategies, Cost strategy, planning &action plan of Hotel Sea Crown & the Problem and prospects of Marketing strategy of Hotel Sea Crown at Gulshan. For continuous smooth activities of the marketing department of the Hotel take some initiatives and strategies . The part four I have discussed about conclusion & recommendation & bibliography. Hotel Sea Crown Limited has by now earned the unique position of a leading Hotel at Cox’s Bazar in Bangladesh. 1.1. Background of the study As a part of the Master of Business Administration, Manarat International University (MIU) placed me at Marketing division for internship, In the internship period Rokeya Sultana, Internship Supervisor of Faculty of Business Administration MIU, authorized me- to prepare the report as part of fulfillment of internship Program. My Three months at Hotel Sea Crown, Head office as an internee had been the most enjoyable...

Words: 9854 - Pages: 40

Free Essay

Report

...REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPORT REPO......

Words: 332 - Pages: 2

Free Essay

Report

...REPORT OUTLINE FORM Use this template for your report outline. Please use point form. Include section numbering and headings and sub-headings. The outline should not exceed 3 pages. Writer’s name:Wan Khar Khei Chantal | Tutorial group:G12 | Proposed Title (Tentative):The Importance of Older Workers in the workforce today | Introduction | | Background Provide an overview of the issue, which logically leads into the topic | CSR continues to be an important aspect that companies are looking into as it is becoming increasingly important to be socially responsible. Companies are more willing to adopt CSR as well because they believe that it brings them benefits in the long run thus making their business operations more sustainable. | PPQ List the PPQ, which should be logical and internally consistent | Problem: why are companies not receptive towards hiring the elderly despite the campaigns that promote such CSR practicesPurpose: The purpose in this report is to investigate why Singapore businesses are not actively hiring the elderly.Question: How effective are the current campaigns to encourage companies to hire the elderly? What are the limitations of such methods?Are these policies specific to certain industries or companies only? | Method and limitations Describe the sample size and analysis procedure.State factors that might affect the generalizability of the data, and highlight why the study is still relevant despite these limits | A survey......

Words: 789 - Pages: 4

Free Essay

Report

...Report Exercise Educational Goals The purpose of this assignment it to help students learn how to use the report wizard to develop reports and to use the design window to refine the reports and make them more readable. In the process, this assignment should help students learn to establish additional groupings and subtotals in reports, and to control the sort order for the report and entries within groupings. All these issues are covered in the Reports Chapter 11. Assignment Implement a Sales Journal in Tom's Trailer Sales database. The Sales Journal should look like the example below. The report has the default page footer that the report wizard creates. I have added a Chart of Accounts table to the database for you to use to use to get the account names for the report. You also will need to use the "Is Not Null" function as a selection criteria so that your report only picks up orders that have been delivered. Since this is a sales journal, only sales that can be recognized under GAAP's revenue recognition criteria should be included. For Tom's, that means only order that have been delivered to the customer. The report should look like the example at the end of the assignment. This is a complex report. I recommend that you follow the following steps in developing it: 1) Start by identifying which tables contain the data you will need for the report. 2) Then, use the report wizard to tell Access™ the fields you need from each table. ......

Words: 852 - Pages: 4

Premium Essay

Report

...Week 8 Assignment 5.1 Click the link above to submit your assignment. Assignment 5.1: Report - Draft Version Write a formal justification report to an organization making a recommendation to implement a particular product, service, or program. The organization may have a business, governmental, professional, or social focus. The report may focus on a “real” or “made-up” recommendation, but you should direct the report to an actual organization, even if you do not plan to actually submit the report. The audience within the organization will be whatever level is most appropriate to make a decision on the topic of your report. Write a minimum of 4-6 single-spaced report pages (not including the table of contents, transmittal form, executive summary, or title page). 1. Organize the reports by section headings. 2. The report should contain relevant and applicable graphics (at least one). 3. The findings should be based on research, including at least one (1) primary source and at least three (3) secondary sources. Sources should be credible and reliable (no Wikipedia). 4. The report should reflect a style and format appropriate for business, i.e., single spacing and bullet points are acceptable for the business report. 5. Headings, figures, and appendices should follow guidelines of APA style. All in-text citations and the references page should be cited according to APA style, 6th edition guidelines. Preliminary parts 1. Title page ...

Words: 452 - Pages: 2

Free Essay

Report

...Progress Report Template Progress Report # Reporting Period: to Submittal Date _________ Contract No. Project Name: Contractor Name: Project Director (print and sign): Summary of Work Completed During This Reporting Period (List all tasks) |Task |Deliverable by Subtask # |Due Date |% of Work Complete |Date Submitted | |1 Project Management |1.2 Quarterly Progress Report |(mm/dd/yy) |(__%) |(mm/dd/yy) | | |1.5 Contract Summary Form | | | | | |1.6 MBE/WBE Documentation | | | | | |(319(h) only) | | | | | | Contractor Documentation/ Solicitation | | | | | |Documentation | | | | | |1.8 Project Survey Form | | | | |2 CEQANEPA/Permits |2.1 CEQA/NEPA Documents ...

Words: 366 - Pages: 2