Premium Essay

Walmart

In: Business and Management

Submitted By talmaya
Words 486
Pages 2
Wal mart study case
וול מארט היא ללא ספר רשת הקמעונות הגדולה והחזקה ביותר. הרשת התרחבה והתחזקה באופן קבוע מאז שהוקמה תוך דביקות בפעילות חסכנית, דבר שמתבטא אפילו בבחירת מיקום המשרדים הראשיים שאינם פזורים באזורי הפעילו השונים של החברה אלא מרוכזים כולם בבנטונוויל, ותוך שמירה על המחירים הנמוכים. צמיחה יציבה , ניהול ממוקד וקפדני, יעילות תפעולית , ומחירים תחרותיים הופכים את וול מארט לחברה חזקה שהיא.
הסתכלות על מיקומה של וול מארט בסביבתה בעזרת המודל של פורטר, בכוח המיקוח של הספקים והקניינים , האיום של מוצרים או שירותים חלופיים ,איום הפוטנציאלי של מתחרים חדשים ותחרות בין חברות קיימות, ניתן לראות כיצד החברה משתמשת בחוזקות שלה כדי להתנהל אל מול החולשות שלה (חולשות באופן יחסי לעצמה).
בענף הקמעונות כמו שהוא היום למתחרה חדש שישקול כניסה לענף יידרש הון התחלתי גדול מאוד וכן יתכן והאפשרות לבחירת מיקום מוצלח מבחינה אסטרטגית והתמודדות בתחרות מול המחרים הנמוכים שהמתחרים הקיימים מציעים תהיה בלתי אפשרית שכן אלו סיגלו לעצמם תהליכי עבודה יעלים מבחינה תפעולית ומנהלתית ולכן יוכלו להרשות לעצמם להציב רף גבוהה שמתחרה חדש לא יוכל לעמוד בו. כלומר זהו כוח חלש. דומה גם שוול מארט נמצאת כל הזמן עם היד על הדופק ומזהה בזמן טרנדים חדשים ותחליפים שיכולים לאיים על פעילות, כמו קניות באינטרנט, ומשתמשת ביכולת שלה להגיב ולא להישאר מאחור.
נראה שהכוח העיקרי הפועל על הענף הוא כוח התחרות ואחריו בא כוח הלקוחות.
המתחרים בענף מוכרים את אותם מוצרים לאותם לקוחות אשר רגישים למחיר בעצם הגדרת הרשתות כ- Discount Stores. כלומר, מלבד מיקום אסטרטגי הלקוחות ילכו בעיקר למתחרה שמציע להם את הסל הזול ביותר.
וול מארט הגדולה אפשרה לעצמה להציע מחירים נמוכים ע"י התנהלות יעילה וחסכנית במשך השנים. החברה חסכה עלויות ע"י תקשורת ישירה עם יצרנים וחיסכון בעלויות הפצה. כחלק מההתנהלות ועם התפתחות הטכנולוגיות הרשת נהלה את המלאי שלה באופן קפדני בעזרת מערכות העוקבות אחרי המלאי בחניות הרשת באופן שמאפשר לה לחסוך עלויות אחסון ומשלוח. ניתן היה ללמוד איזה חנות צריכה איזה סחורה ובאיזה היקף וכך למנוע החזקה של מלאי שאין בו צורך או לחילופין מצב של…...

Similar Documents

Premium Essay

Walmart

...| Walmart | | | | | Danielle S Holley | 11/28/2011 | | Firms choose from different business-level strategies in order to proposer in today’s markets. One of these being the Cost Leadership Strategy, an integrated set of actions taken to produce goods or services with features that are acceptable to customers at the lowest cost, in comparison to their competitors. Firms that chose to use this strategy must sell standardized goods and services which have to also include competitive levels of differentiation to the market’s regular customers. Cost leaders have to examine all support activities to find extra resources in order to cut production costs allowing them to maintain low costs for their customers. In any industry fixed and variable costs can cause companies to go out of business. Cost Leadership Strategy can put a strain on companies because they have to keep developing new technology that can support low cost goods and services (with differentiation) as well as low production costs to satisfy the needs of customers in the market place. Using this strategy effectively can earn firms above-average returns in spite of rivals in the industry. Having the low-cost position in an industry is valuable way to deal with competitors. The cost leader’s strategic position causes competitors to think twice before they compete on the basics of price and technology against the potential outcomes of such competition (Hitt). Walmart is known for its......

Words: 5753 - Pages: 24

Free Essay

Walmart

...Walmart Slide1 Welcome to our presentation, our topic is Walmart, I will present the pro arguments for Walmart and Cherrif will present the arguments against Walmart. Slide 2 First of all I want to say some basic facts about walmart. Sam Walton created walmart in the year 1962 and he opened the first walmart in the same year in 1962 in Arkansas. Today we can say walmart has more than 9000 stores worldwide and its spread over 15 countries. Think about it for a second Sam Walton created walmart only 50 years ago and the company has over 2 million employees. That is amazing. Slide 3 Now you can see a quote from Sam Walton about Walmart. Slide reading. That is everything what expect from a store for customers. Slide 4 Some more facts: it is the worlds lagest public corporation by revenue. Furthermore the largest private employer in the world. A really important part in walmart is the grocery part, it is the largest grocery seller in the US and it is friendly to children you can see it in the fact that walmart is the largest toy seller in the us. Slide 5 Walmart has not only toys or a big grocery part, walmart brings low prices and the conveniece of shopping at one place, where you can find everything. You dont have to go to different stores to buy, walmart has everything what you need. You save a lot of time to go to walmart and buy there. Plus the walmart prices are between 15% and 22% less expenisive than the market price/ the other stores. And it is open...

Words: 689 - Pages: 3

Premium Essay

Walmart

...Cost Leadership and Differentiation Strategies @Walmart Submitted by: Samrat Basu INDEX PAGE Walmart Origin Page-3 Walmart Mission/Vision Page-4 Corporate Culture@ Walmart Page-4 Competitive Position of Walmart Page 5-6 Strategies @ Walmart Page 6-9 Private Label and Store Layout Page 9-11 Conclusion Page-11 Appendix Page 12 References and Bibliography Page 13-14 Wal-Mart- Origin Wal-Mart was the product of Sam Walton, a businessman from Arkansas. In the late 1940s, in USA, a retailer who was successful in obtaining a sufficient discount for his products from the whole-seller, used to sell the products at full price to the customers and thus enjoyed a substantial amount of profit. Sam Walton during that time was working as a retailer at a J.C. Penney store in Des Moines, Iowa.(Walton & Huey, 1993) Incidentally while working there, he was introduced to Butler Brothers, a big retailer who had chains of variety stores known as Ben Franklin and Sam was......

Words: 4491 - Pages: 18

Premium Essay

Walmart

...Walmart: Global Strategic Expansion - Executive Summary Since introducing its first international store in 1991, Walmart has transformed itself from an American retail giant into a global one, leveraging a wealth of resources to strategically expand operations. Although Walmart must contend with several formidable competitors, the retailer has successfully opened thousands of stores across the globe; most frequently, it has added international units through the acquisition of foreign retailers, which simultaneously reduces its competition and furthers its dominance. Walmart has differentiated itself by coupling its understanding of political, economic, legal, and cultural systems within target markets with its low-cost, high-quality approach to mass retail. Utilizing simultaneous strategic multiple thrusts, Walmart has developed layers of competitive advantage to establish itself as the world’s leading retailer. Focusing on strategic expansion, Walmart currently operates 9,826 stores across twenty-eight countries, allowing it to capture global scale efficiencies by creating a coordinated and integrated network of interdependent stores. Each unit within its network is regarded as a source of ideas and capabilities, and innovation is diffused across the company through initiatives such as a market-by-market training program that helps increase the company’s responsiveness to local demands and preferences. Thus, Walmart has established itself as a transnational corporation by......

Words: 5506 - Pages: 23

Free Essay

Walmart

...Walmart Walmart, one of the great stories in American history but, how does it compare to other retail stores like Target or K-mart, but, it also has a history of discrimination toward women and minorities. Mr. Sam Walton, a military man, a captain in World War II could not have imagined that his business would grow into one of most productive retail stores in modern history. Even today, with Walmarts, overseas, Walmart has cornered the retail market by storm. But, it also has a bad image, over its business deals against women and minorities and especially not giving equal pay for equal work, or denying workers the opportunities for advancements that are offered to white males in his business. I guess this wouldn’t be Mr. Walton, but his board of governors should be held accountable. Everyday people file law suits against the company, how long will the company last? Next, they have become so large that they can afford to move overseas, and hire workers that will work for less than the average American will, now, that will be exactly what was needed for the company,(globalization.) Walmart has stores in countries that the common American has never heard of. In the 1940’s, a young man named Sam Walton, of Newport, Arkansas, was using another stores business model, and that was, get products at a reasonable price, and they had to be American made. His idea was so simple anybody could have done it, but anyway, his idea was to look for bargain deals from suppliers and sell......

Words: 2501 - Pages: 11

Premium Essay

Walmart

...UNIVERSITI KUALA LUMPUR BUSINESS SCHOOL ECB30103 STRATEGIC MANAGEMENT GROUP ASSIGNMENT: WALMART PREPARED BY: GROUP MEMBER 1) NURSYAHIDAH BINTI RAZALI 62283113720 2) NURUL NABILAH BINTI RAZALI 62283313248 3) NURUL ZAITUN BINTI ABDUL MALIK 62283313168 4) UMMI KHALSUM BINTI RAHMAT 62283313053 PREPARED FOR: LECTURER’S NAME: MOHD HAIZAM BIN MOHD SAUDI 1. What is the nature of the company business? What are their product lines? Wal-Mart is the World's largest retailer. It has over 11,500 stores in 28 countries across the globe. Wal-Mart is an American multinational retail corporation that operates a chain of hypermarkets, discount department stores and grocery stores. Walmart products include discount stores, cash and carry wholesale, warehouse club, super-center, supermarket and superstore and also an e-commerce business. 2. Develop a suitable vision and mission statement for the company. Vision i. To be the best retailer in the hearts and mind of consumer and employees. ii. To promote ownership of Wal-Mart ethical culture to all stakeholder globally. Mission i. Saving the people's money so they can live better. ii. If we work together we will lower the cost of living for everyone. iii. Save money. Live better. 3. Using the following template, develop EIGHT (8) core business objectives in fulfilling the stakeholder’s expectation. Please......

Words: 7815 - Pages: 32

Premium Essay

Walmart

...Walmart has endured great criticism for challenging the market in competitive pricing and selection. Walmart is a success because it sells products at low prices that people want to buy, satisfying customer's wants and needs. However, critics argue at the same time Walmart's lower prices draw customers away from other smaller businesses, hurting communities. Walmart offers consumers a choice, and the overall benefits to the economy outweigh any negative, natural affects of a competitive market The claim that Walmart's low prices causes some existing businesses to close is not political issue, it is the nature of capitalism. Despite all the criticism, this conglomerate continues to grow. I am thankful that our economy is based on capitalism. I am free to work for whom want or open a business; set my own prices and succeed- or fail. I am free to buy from Walmart or any other store I choose. It seems to me that Walmart is helping our economy thru this recession. Many people are saving money by shopping at Walmart, which in turn keeps many others working. Walmart is not the only one who seems to take the heat for its industry, McDonald’s faces similar disparagement for the fast food industry. Many critics use McDonalds as an example to attack the “unhealthy” food served in fast food industry. Both have responded well with tactics to directly counter-act the bad publicity. Walmart has made great efforts to improve its sustainability with new transportation and building......

Words: 303 - Pages: 2

Premium Essay

Walmart

...A local business that I frequent is Walmart. I go there on almost a weekly basis to get groceries and other necessities. The three main components of a business model are its business commerce, business occupation, and business organization. Business as a commerce is the process in which people produce, exchange, and trade goods and services. Walmart’s business commerce is trade. As Walmart has expanded, they are engaged in not only the trade of goods, but also services. Most Walmart stores have a variety of services that are provided, from a pharmacy, to a photo studio, hair care salon, etc. Business as an occupation is the set of skills and abilities that an organization has that allows them to create value in the goods and services that they offer. In the case of Walmart, a highly efficient set of skills and abilities exist. The company is set up to encourage efficiency and mass purchasing power, which allows Walmart to undercut its competitor’s pricing. Furthermore, Walmart invests significant amounts of money in employee training, which further supports the skill set of the business. Business as an organization is the system of authority and relationships that control interactions between people and move the organization towards a common goal. Walmart’s organization is one of its strong points, as it is organized according to a divisional structure, utilizing a market structure. Walmart, over the years, has greatly expanded its market structure, which allows it to......

Words: 255 - Pages: 2

Premium Essay

Walmart

...From this perspective, Walmart operates under the philosophy and strategy of continuously enhancing their processes, so they can offer low prices for their customers and clients, which in return allows them to have a better life by saving money in any store. However, their social responsibility goes even beyond their commitment to customers. It extends into the community and around the world. Walmart has initiatives to make a difference on issues like preserving the environment, fighting hunger, and as stated above, improving the lifestyle of the community by providing access to healthy and affordable food. According to Walmart’s website, the company achieved ten goals at the end of 2011, goals that relate to society and to being a socially responsible corporation. These achievements were: * Reduction of waste by 80%, on all of its US operations. * Expansion of locally grown produce. With this goal, Walmart increased the amount of locally grown produce (produce grown and sold in the same state) by 97%, and it now accounts for more than 10% of all produce sold in US stores. * Support of women around the world. Walmart committed to sourcing $20 billion from women-owned business in the US. * Saved customers $1 billion on fresh fruits and vegetables. * Announced Great for You icon, which helps consumers to easily and quickly identify healthier food options. * Utilized 1.1 billion kWh of renewable energy, which has allowed Walmart to be recognized as......

Words: 2018 - Pages: 9

Premium Essay

Walmart

...It's Just Walmart". The New York Times. Retrieved on November 21, 2012. 2. Stevenson, Mark. (November 4, 2004). "Despite months of protests, Walmart-owned store opens near Mexico's pyramids". San Diego Union-Tribune. Retrieved on November 21, 2012 3. McKinley, Jr., James C. (September 28, 2004). "No, the Conquistadors Are Not Back. It's Just Walmart". The New York Times. Retrieved on November 21, 2012. 4. (February 13, 2007). "Walmart / Lowe's Shopping Center Destroys Native American Cemetery". Alliance for Native American Indian Rights. Retrieved on November 21, 2012. 5. Stone, Kenneth E. (1997). "Impact of the Wal-Mart Phenomenon on Rural Communities". (Published in Proceedings: Increased Understanding of Public Problems and Policies – 1997. Chicago, Illinois: Farm Foundation). Iowa State University. Retrieved November 21, 2012 6. "Walmart Stores, Inc. vs. American Drugs, Inc.: Arkansas Supreme Court Decision". (Case No. 94-235). Arkansas Supreme Court. January 9, 1995. Retrieved on November 21, 2012 7. Staff Writer. (August 1, 2002). "Mexico Investigates Walmart for Antitrust Violations." The Hometown Advantage. Retrieved on November 21, 2012. 8. Staff Writer. (February 1, 2003). "German High Court Convicts Walmart of Predatory Pricing". The Hometown Advantage. Retrieved on November 21, 2012. 9. "Store Wars: When Walmart Comes to Town." PBS. Retrieved on November 21, 2012 10. Keil, Stanley R., Spector, Lee C. The Impact of Walmart on......

Words: 5612 - Pages: 23

Premium Essay

Walmart

...Walmart Manages Ethics and Compliance Challenges Sanelesia Hawkins West Georgia Technical College Abstract Despite its financial success and international proliferation, Walmart and its business practices have generated controversy and divided public opinion. Supporters praise Walmart’s sales of needed household items and groceries at relatively low prices, while critics condemn the corporation’s generally low wages paid to employees and its tendency, as a big-box retailer, to put small, community-based stores out of business. As a result, Walmart is often the subject of intense social and political debates pertaining to capitalistic practices and ethical treatment of workers. Another major criticism of the company pertains to its long history of allegedly “invading” smaller towns and communities, establishing stores, and thereby driving small, family-owned and -operated stores out of business because they were unable to compete financially. Walmart Manages Ethics and Compliance Challenges Walmart has been criticized by many groups and individuals, including labor unions and other groups. It has been accused of selling merchandise at such low costs that competitors have tried to sue it for predatory pricing (intentionally selling a product at low cost in order to drive competitors out of the market). Over the last decade or so Walmart has become involved in numerous lawsuits for a variety of reasons. The majority of the suits are class action lawsuits in which......

Words: 873 - Pages: 4

Premium Essay

Walmart

...Week Four - Business Analysis Part I Before we conduct a SWOT analysis on Walmart, I want to give a brief history of the company. Walmart was founded in 1962 in Bentonville, Arkansas. Sam Walton’s vision was to achieve high volume of sales by maintaining sales price lower than competitors, which meant he had to reduce his profit margins. This multinational organization has been an example of growth, stability, profitability, and leadership in the retail business. The company is the second largest public corporation in America on the list of Fortune 500 in 2012 with 446,950 million dollars in revenue and $15,669 million dollars in profit (CNN Money, 2012). SWOT Analysis Strengths * The biggest private employer in the world (CNN Money, 2012). * Low price leader in the market since the beginning. * Second America’s largest corporation in 2012 (CNN Money, 2012). * One stop shop. Wide range of products under one roof. * Worldwide presence with more than 10,000 stores in 27 countries (Duke, 2012). * Leverage in the marketplace because of high purchasing volume. Weaknesses * Criticized of low paying jobs to its employees. * Limited grow opportunities to its employees. * Deficiency in the upscale market. * Adverse effects on small business in local community * Suppliers have to cut margins to sell their merchandise. * Monopolistic business. Opportunities * Pursue new international markets, especially in Asia and...

Words: 1302 - Pages: 6

Premium Essay

Walmart

...Walmart has a social responsibility to people around the world. One of those responsibilities, is to help save them money. Millions of people enter through the doors of Walmart or their other stores to spend hundreds, even thousands of dollars. If Walmart didn’t have such reasonable prices, people couldn’t spend that money and be able to afford what they need or want. Walmart has been the number one leader in the retail industry for many years and has been able to keep their doors open and grow into an empire because of consumer spending. Since Walmart sells many different food items, they made a decision to make their food healthier and more affordable for their customers. They are in the process of reformulating some of their packaged food with reducing the sodium by 25 percent and the added sugars 10 percent. They are working with sellers to improve their nutritional and superiority value also. When consumers go into Walmart to shop, this isn’t something that is hunted, but Walmart is doing what they can to make a healthier you. They also feel that you shouldn’t have to decide on the food that is healthy or food that someone can afford, so they are taking actions to make sure that the healthier food is more affordable. The Walmart foundation gives throughout the world to help fight hunger. They have donated 2 billion dollars to in 2012, to start what was called Expand Backpack Programs that is filling backpacks and are provided on Friday afternoons that are......

Words: 310 - Pages: 2

Premium Essay

Walmart

...terms of business strategy this puts Walmart in a position where they according to Michael Porter’s business strategies are following a cost leadership strategy (O’brien & Marakas 2011: 83). With a cost leadership strategy Wal-Mart always tries to offer the lowest prices to the market and thereby tries to manifest themselves as the market leader within discount groceries. Moreover this strategy approach is considered to be an inside-out approach, which means that Walmart is operating from a resource driven perspective rather than a customer orientated perspective (Fill 2013: 146). Case description As the second largest retailer in the world Walmart entered Japan in 2002 by partnering up in a joint venture with the Japanese retailer Seiyu. Walmart bought its way into the market and gradually improved investments in Seiyu to gain improved control over the company. However, Walmart has not been able to establish success in Japan and instead Walmart has faced enormous economical losses and cutting costs. To provide the best possible overview of the failed implementation an illustration of the time-line is visible below: Figure 1: Source: Global Marketing Today 2015 As the illustration shows, Walmart has gone through quite a struggle to establish the company in Japan and Walmart has not even come through yet. The illustration above is limited to 2008 but Walmart is still present in Japan and experience varied performance. Walmart has seen some positive results......

Words: 725 - Pages: 3

Premium Essay

Walmart

...considered as close partners of Walmart. They also are part of the value chain of each other and it provides suppliers the chance of accessing to a large market. | Key Activities * Purchasing goods from suppliers * Their delivery: their technology edge is in its inventory control, logistics and distribution * Total cost control: as their ability to move products place to place quickly and efficiently keeps the costs down as well as the time. | Value Propositions- Offering Everyday Low Price (EDLP): this is the core of their business model | Customer Relationship * Self service and Automated and towards co-creation of some products: Walmart tends to reach to the mass market toward mass customization | Consumer Segments * Brand aspirations: people with low incomes who are obsessed with brand * Price-sensitive effluents: wealthier shoppers who love deals * Value-price shoppers: who like low prices and cannot afford much more | | Key Resources * Physical resources: which are owned by it like stores and logistics * Human resources: experienced managers and stores managers * Company culture: based on restless effort at constant self-improvement, discipline and loyalty | | Channelsto deliver its value proposition and reachs its customer segments with its distribution channels which are owned and direct through mass mediaInternet is the lower cost of communication | | Cost Structure * The expansion of walmart allowed it to Benefit from......

Words: 282 - Pages: 2